Naisten SM-sarja 2012-2013 - Tilastot

Mestaruussarja
Joukkue HF HE % SD % FE % SE % Result avg Ends with avg Ends without avg
Malmi 35.74 55.74 20.00 68.42 48.05 9.72 - 4.11 1.29 0.16
Kiiskinen 9.73 39.73 30.00 61.70 31.17 8.00 - 5.83 0.93 -0.47
Vogt 9.07 32.26 23.19 64.29 43.18 8.17 - 4.44 0.90 0.06
Kauste -18.03 22.95 40.98 22.22 30.36 5.93 - 8.00 0.41 -0.96
Juhász -25.67 19.40 45.07 48.72 41.03 5.94 - 6.61 0.07 -0.22
Oksanen -42.63 14.75 57.38 45.16 39.62 4.43 - 9.79 -0.44 -0.91
Koivisto -43.55 17.74 61.29 33.33 33.33 4.00 - 10.50 -0.52 -1.31

Tunnuslukujen määritelmät

HF (Hammer Factor): HE - SD. Parhailla jokkueilla on tyypillisesti matala SD-tunnusluku (alle 20%) ja korkea HE (yli 45%). Hammer Factor huomioi eri joukkeuiden pelityylien tuoman vaihtelun HE:ssä ja SD:ssä. Mitä korkeampi HF joukkueella on, sitä paremmin se yleensä menestyy.

HE % (Hammer Efficiency): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu ottamaan vähintään kaksi pistettä. Nollapäitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SD % (Steal Defence): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa vastustaja on onnistunut varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

FE % (Force Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu pakottamaan vastustajan ottamaan yhden pisteen. Nollapäitä ja varastettuja päitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SE % (Steal Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

Result avg: Pelien lopputuloksen keskiarvo.

Ends with avg: Hammerilla pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Ends without avg: Ilman hammeria pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Lue lisää: https://curlwithmath.blogspot.com/2018/11/a-new-statistic-hammer-factor.html