Mixed Doubles eli Paricurling

YLEISTÄ TIETOA MIXED DOUBLES -PELIMUODOSTA ELI PARICURLINGISTA

tomi ja elina
Tomi Rantamäki ja Elina Virtaala Paricurlingin MM-kilpailuissa (Kuva:WCF/Tom Rowland)

Mixed Doubles -joukkue (suom. paricurling) koostuu kahdesta pelaajasta (yksi mies- ja yksi naispuolinen). Yksi Mixed Doubles -ottelu kestää kahdeksan päätä ja yhdessä päässä heitetään perinteisestä curlingista poiketen viisi kiveä per joukkue. Mixed Doublesin ja perinteisen pelimuodon välillä on myös joitain muita sääntöeroavaisuuksia.

Mixed Doubles -pelimuodossa pelattiin MM-kilpailut ensimmäisen kerran vuonna 2008 Vierumäellä, jolloin Suomen Anne Malmi ja Jussi Uusipaavalniemi voittivat kotikilpailuissa MM-hopeaa. Paricurlingia pelattiin kokeilulajina ensimmäistä kertaa talviolympialaisissa vuonna 2018, jolloin paricurlingin olympiakilpailuun osallistui kahdeksan joukkuetta, isäntämaa mukaan lukien. Myös Suomen joukkue saavutti paikan vuoden 2018 olympialaisissa ja paricurlingissa Suomea edustivat Oona Kauste ja Tomi Rantamäki.

Mixed Doubles -kilpailu oli menestys, joten Mixed Doubles vakiinnutti paikkansa myös tulevissa 2022 talviolympialaisissa. Vuoden 2022 Mixed Doubles -olympiakilpailuun saa osallistua joukkueita 10 maasta. 

MIXED DOUBLESIN ELI PARICURLINGIN PELISÄÄNNÖT

Sääntöversio:
Päivitetty 26.10.2019 ajan tasalle sisältäen Maailman Curlingliiton (WCF) lokakuussa 2019 julkaisemat sääntömuutokset.

a)      Joukkue koostuu kahdesta pelaajasta, yhdestä miehestä ja yhdestä naisesta. Varapelaajia ei sallita. Joukkueen on luovutettava peli(t), jos molemmat joukkueen pelaajat eivät voi pelata koko peliä. Jokaisella joukkueella voi olla yksi valmentaja ja yksi muu joukkueen toimitsija.

b)      Pistelasku toimii samalla tavalla kuin curlingin perinteisessä pelimuodossa. Ennen jokaisen pään alkua asetettavat ”paikkakivet” otetaan huomioon pistelaskussa.

c)       Jokainen peli kestää 8 päätä.

d)      Kumpikin joukkue heittää viisi (5) kiveä jokaisen pään aikana. Joukkueensa ensimmäisen kiven heittänyt pelaaja heittää myös joukkueensa viimeisen kiven kyseisessä päässä. Joukkueen toinen pelaaja heittää joukkueen toisen, kolmannen ja neljännen kiven kyseisessä päässä. Ensimmäisen kiven heittäjää voidaan halutessa vaihtaa aina, kun uusi pää alkaa.

e)      Mitään kiviä, mukaan lukien pesässä olevat "paikkakivet", ei saa poistaa pelistä ennen pään neljännen kiven heittoa (pään neljäs kivi on siis ensimmäinen kivi, joka saa poistaa kiviä pelistä). Mikäli tätä sääntöä rikotaan, heitetty kivi siirretään pois pelialueelta ja rikkomuksen tehneen joukkueen vastustaja palauttaa heiton seurauksena siirtyneet kivet alkuperäisille paikoilleen.

f)       Ennen kunkin pään alkua, toinen joukkue sijoittaa oman paikkakivensä pelipäätyyn. Kivi sijoitetaan jompaankumpaan ennalta määrätyistä paikoista: A tai B. Seuraavaksi vastustajan paikkakivi sijoitetaan paikkaan A tai B, sen mukaan kumpi näistä paikoista on vielä vapaana. Paikkojen sijainti määräytyy seuraavasti:

(i)        Paikka A: Kivi sijoitetaan keskelle keskiviivaa siten, että se on heti jäässä olevan pisteen edessä tai takana. Radan suoja-alueelle on merkitty kolme eri pistettä kivien sijoittamista varten, joista yksi valitaan kyseisessä pelissä käytettäväksi. Näiden pisteiden sijainnit keskiviivalla ovat (katso kaavio):

1)      hog-linjan ja pesän etureunan puolivälissä.

2)      puolivälissä olevasta pisteestä mitattuna kolme jalkaa (0,915 m) lähemmäksi kohti pesää.

3)      puolivälissä olevasta pisteestä mitattuna kolme jalkaa (0,915 m) lähemmäksi kohti hog-linjaa.

Perustuen jään kuntoon, kun kisatoimitsija ei ole paikalla tekemässä päätöstä, joukkueet määrittelevät jokaiselle radalle pisteen A sijainnin ja samaa sijaintia käytetään koko pelin ajan. Päätös tehdään ennen peliä edeltävää harjoittelujaksoa.

Paricurlingin - Paikka A
Paricurlingin keskisuojan sijoittaminen - Paikka A(ii)       Paikka B: Kivi sijoitetaan siten, että kivi on takapesän puolella, 4-foot ympyrän sisällä, keskellä keskiviivaa, niin että kiven takareuna on samassa linjassa 4-foot ympyrän takareunan kanssa (katso kaavio).

md
Paricurlingin Power Play -kivien sijoittaminen
- Paikka B

(iii)      Power Play: Molemmat joukkueet voivat kerran pelissä käyttää Power Play -vaihtoehtoa paikkakivien sijoittamiseen, silloin kun on heidän vuoronsa päättää paikkakivien sijainti. Pesässä oleva kivi (B), joka kuuluu kyseisessä päässä viimeisen kiven heittävälle joukkueelle, asetetaan jommallekummalle puolelle sivupesään siten, että kiven takareuna koskettaa tee-viivaa kohdassa, jossa 8-foot ja 12-foot ympyrät kohtaavat. Suojakivi (A) asetetaan samalle puolelle rataa samaan pisteeseen kuin mihin keskisuojat asetettiin (katso kaavio). Power Play -vaihtoehtoa ei voi käyttää jatkopäässä.

g)      Paikkakivien sijainnista päättävä joukkue määräytyy seuraavasti:

(i)        Tulevassa pelissä pelaavat joukkueet heittävät tee-heiton (Last Stone Draw) määrittääkseen kummalla joukkueella on päätösvalta ensimmäisessä päässä. Joukkue, jonka teeheittoetäisyys on pienempi, saa päättää paikkakivien sijainnin.

(ii)       Ensimmäisen pään jälkeen joukkue, joka ei saanut pisteitä pelatusta päästä, päättää paikkakivien sijoittamisesta.

(iii)     Mikäli kumpikaan joukkue ei saanut pelatusta päästä pisteitä, kyseisen pään ensimmäisen kiven heittänyt joukkue päättää paikkakivien sijoittamisesta seuraavassa päässä. Jos kyseessä on nollapää, joka johtuu siitä, että molemmilla joukkueilla oli täsmälleen sama mittaustulos, kyseisessä nollapäässä paikkakivien sijainnista päättänyt joukkue päättää paikkakivien sijainnin myös seuraavassa päässä.

h)      Joukkue, jonka paikkakivi on asetettu paikkaan A (pesän eteen) heittää ensimmäisen kiven kyseisessä päässä. Joukkue, jonka paikkakivi on asetettu paikkaan B (pesään) heittää toisen kiven kyseisessä päässä.

i)        Kun joukkue on heittovuorossa, se joukkueen pelaaja, joka ei ole sillä hetkellä heittovuorossa, voi sijoittua kyseisellä radalla mihin tahansa haluamaansa paikkaan. Kun heittävä pelaaja on irrottanut otteensa kivestä, jompikumpi tai molemmat pelivuorossa olevan joukkueen pelaajat voivat harjata joko heittokiveä tai mitä tahansa heille kuuluvaa kiveä, joka liikkuu kyseisen heiton seurauksena, kunhan harjaaminen tapahtuu ennen kuin kivi tai kivet ovat saavuttaneet pelipäädyn tee-viivan. Tämä sääntö koskee joukkueen kaikkia kiviä, myös tee-heittoja.

j)        Jos pelaaja tekee rikkeen heittäessään, heitetty kivi poistetaan pelistä, ja joukkue, joka ei syyllistynyt rikkeeseen, palauttaa kaikki siirtyneet kivet niille paikoille, joissa ne olivat ennen rikkeen tapahtumista. Jos rikettä ei havaita, ennen kuin seuraava kivi on jo heitetty, peliä jatketaan ikään kuin virhettä ei olisi tapahtunut. Tällaisessa tapauksessa täytyy kuitenkin huomioida, että se pelaaja, joka on heittänyt pään ensimmäisen kiven, voi heittää kyseisessä päässä yhteensä korkeintaan kaksi kiveä.