Curlingin erikoissanastoa

CURLINGIN TERMINOLOGIA

Avaus (Peel) – Heitto, jonka tarkoituksena on poistaa suoja.

Bonspiel – Curling-kilpailu tai -turnaus.

Elektroninen hog-linjatunnistin – Laite, joka ilmaisee, päästikö pelaaja irti kivestä, ennen kuin kivi kosketti heittopäädyn hog-linjaa.

Etupesävoima – Vauhti, joka vaaditaan, jotta heitetty kivi päätyy pesän etuosaan radan toisessa päässä.

Hakki – Radan molemmista päädyistä löytyvä jalansija, josta pelaajat (paitsi pyörätuolicurling-pelaajat) ponnistavat lähtiessään heittämään kiveä.

Hakkiviiva – Kapea 0,457 metrin pituinen (1 jalka, 6 tuumaa) viiva, joka kulkee samansuuntaisesti tee-viivan kanssa keskiviivan molemmissa päädyissä.

Hakkivoima – Vauhti, joka vaaditaan, jotta heitetty kivi päätyy hakille radan toisessa päässä.

Hammeri (Viimeinen kivi) – Termi, jota käytetään kuvaamaan kiveä, joka on viimeinen heitetty kivi kyseisessä päässä.

Harja – Väline, jota pelaajat käyttävät puhdistaakseen/harjatakseen jäätä liikkuvan kiven edessä.

Harjaa/Joo/Kovaa! – Komento, joka opastaa pelaajia harjaamaan kovempaa.

Harjaus – Toiminta, jossa liikutetaan harjaa tai luutaa edestakaisin liikkuvan kiven edessä jäänpinnan puhdistamiseksi tai luiston edistämiseksi.

Heitto – Liike, jonka pelaaja suorittaa heittäessään curling-kiven.

Heittoaika – Aika, joka alkaa, kun pelaaja asettautuu hakille ja päättyy, kun pelaaja irrottaa otteensa kivestä. 

Heittopääty – Se radan pääty, josta heitto kyseisessä päässä suoritetaan.

Heittovuoron aikana – Pelin osuus, joka alkaa aina, kun heittovuorossa oleva pelaaja on hakilla valmiina heittämään ja päättyy, kun kivestä päästetään irti.

Heittävä joukkue – Joukkue, joka sillä hetkellä hallitsee pelialuetta, ja jonka on tarkoitus heittää seuraava kivi.

Hog-linja – Koko radan levyinen viiva, joka kulkee samansuuntaisesti tee-viivan kanssa, ja jonka etäisyys tee-viivasta on 6,40 metriä (21 jalkaa).

Hog-linjavirhe – Kivi, joka poistetaan pelistä kyseisen pään ajaksi, koska siitä ei päästetty irti, ennen kuin se kosketti heittopäädyn hog-linjaa.

Irvuri – Kivi, joka juuri ja juuri koskettaa pesän uloimmaista ympyrää.

Jatkopää – Pää, joka pelataan tasapelin ratkaisemiseksi sitten, kun virallinen määrä päitä on jo pelattu.

Joukkue – Neljä pelaajaa, jotka kilpailevat yhdessä. Joukkueeseen voi kuulua myös viides pelaaja, (joka voi toimia varapelaajana,) sekä valmentaja. Mixed Doubles -joukkueessa on yksi nais- ja yksi miespelaaja, ja joukkueeseen voi kuulua myös valmentaja.

Joukkueen aikalisä – 60 sekunnin mittainen tapaaminen jäällä joukkueen ja valmentajan välillä.

Jääalue – Koko curlingrataan kuuluva jääalue.

Kahva – Curlingkiven osa, josta pelaaja pitää kiinni voidakseen suorittaa heiton.

Kakkosheittäjä – Joukkueen pelaaja, joka heittää jokaisessa päässä kaksi kiveä ykkösheittäjän jälkeen.

Kapteeni – Pelaaja, joka ohjaa joukkueensa peliä.

Keskiviiva – Viiva, joka jakaa pelialueen keskeltä kahtia. Se yhdistää tee-viivojen keskipisteet, ja jatkuu 3,658 metriä (12 jalkaa) tee-viivasta eteenpäin kohti takarajaa.

Kierre – Kierre, joka saa kiven kaartumaan (kellonsuuntaisesti tai ei-kellonsuuntaisesti), kun se kulkee radan toiseen päätyyn.

Kierto – Heitto, jolla kierretään toisen kiven taakse piiloon.

Kilpailu – Rajoittamaton määrä joukkueita pelaa otteluita, joiden tulosten perusteella määritellään voittaja.

Kiven alkuperäinen paikka – Paikka, jossa kivi oli, ennen kuin se siirtyi pois paikaltaan.

Kiven paikka, kun se on poissa pelistä – Sellaisen kiven paikka, joka ei ole pelialueella (esim. kivi, joka on koskettanut sivurajaa, tai ylittänyt takarajan).

Kivi – Curlingkivi tehdään graniitista ja sitä heittävät curling-pelaajat curling-pelin aikana.

Kolmosheittäjä – Joukkueen pelaaja, joka heittää jokaisessa päässä kaksi kiveä kakkosheittäjän jälkeen.

Kotipääty – Radan se pääty, josta ottelun ensimmäinen kivi heitetään.

Kova heitto– Kivi, joka heitetään suuremmalla nopeudella kuin on tarpeen.

Kämmenkierre (In-turn) – Kierre, jonka oikeakätinen pelaaja antaa kivelle saadakseen kiven kiertämään myötäpäivään (kellonsuuntaisesti). Vasenkätiset pelaajat laittavat kierteen siten, että kivi kiertää vastapäivään.

Last Stone Draw (LSD) – Määrisheittokilpailu, joka tapahtuu joukkueen alkuharjoittelun päätteeksi, jossa molempien joukkueiden kaksi eri pelaajaa heittävät kotipäädyn keskipistettä kohti molemmat yhden kiven, joista ensimmäinen heitetään kellonsuuntaisella kierteellä ja toinen ei-kellonsuuntaisella kierteellä. Heittojen etäisyydet mitataan ja niitä käytetään määrittämään se, kumpi joukkue päättää mahdollisuudesta heittää ensimmäisen pään ensimmäinen tai toinen kivi.

Liidi – Joukkueen pelaaja, joka heittää jokaisessa päässä kaksi ensimmäistä kiveä.

Liikkuva kivi – Kivi, joka on liikkeessä joko heiton tai osuman seurauksena.

Liukupohja – Liukas materiaali, joka asetetaan liukukengän pohjaan, ja joka tekee jäällä liukumisesta helpompaa.

Luovutus – Jos joukkue ei voi aloittaa tai jatkaa peliä, toinen joukkue voittaa ottelun. Ottelun lopulliseksi tulokseksi merkitään W-L.

Lyhyeksi jäänyt heitto – Kivi, joka poistetaan pelistä kyseisen pään ajaksi, koska heittämisen jälkeen se ei ylittänyt hog-linjaa kokonaan radan toisessa päässä, eli pelipäädyssä.

Matemaattisesti eliminoitu – Tilanne, jossa häviöllä olevan joukkueen yhteenlaskettujen kivien määrä ei riitä enää tasaamaan tai voittamaan ottelua. Tilanteessa otetaan huomioon jo pelissä olevat ja vielä heittämättömät kivet.

Mittalaite – Väline, jonka avulla määritetään, mikä kivi on lähimpänä pesän keskipistettä. Vaihtoehtoisesti laitteen avulla voidaan tarkastaa koskettaako kivi pesää. 

Määris (määrämittainen heitto) – Heitto, joka pysähtyy pesän sisään tai sen eteen.

Määriskilpailu (Draw Shot Challenge = DSC) – Keskiarvolaskelma määrisheittojen (Last Stone Draw = LSD) etäisyyksistä, joista on poistettu heikoin LSD-heitto, ja jota käytetään tarvittaessa sijoitusten määrittämiseen Round Robinin jälkeen.

Määrisvoima – Vauhti, joka tarvitaan, jotta heitetty kivi päätyy pesään radan toisessa päässä.

Nelosheittäjä – Joukkueen pelaaja, joka heittää jokaisessa päässä kaksi viimeistä kiveä.

Noja – Määrisheitto, joka pysähtyy siten, että se on täysin kiinni toisessa kivessä.

Nollapää – Pää, josta kumpikaan joukkue ei saa pisteitä.

Nouseva jää – Jääolosuhteet tai kivet, jotka saavat kiven kiertämään tavallista enemmän.

Nänni – Pieni ympyrä pesän keskellä.

Odotusviiva (Courtesy line) – Viiva, joka määrittää paikan, jossa heittovuoroaan odottavan joukkueen harjaajat voivat seistä, jotta tuomari näkee hog-linjan selkeästi, ja jotta ei aiheuteta häiriötä heittävälle pelaajalle.

Osumasta liikkuva kivi – Paikallaan oleva kivi, joka liikkuu siihen osuvan kiven voimasta.

Ottelu – Kaksi joukkuetta pelaa etukäteen määritellyn määrän päitä selvittääkseen ottelun voittajan.

Paikallaan oleva kivi – Pelissä oleva kivi, joka ei ole liikkeessä.

Paikaltaan liikkunut kivi – Paikallaan ollut kivi, joka on liikkunut uuteen paikkaan.

Paikkakivet – Kaksi kiveä, jotka asetetaan määrättyihin paikkoihin ennen jokaisen pään alkua Mixed Doubles -peleissä.

Pebli – Vesipisarat, jotka levitetään jäälle ennen pelin alkua. Nämä pisarat jäätyvät, jonka ansiosta kitka kivien ja jään välillä vähenee.

Pelipääty – Se radan pääty, jota kohti kiviä heitetään.

Pelistä poistettava kivi – Kivi, joka on koskettanut sivurajoja, ylittänyt kokonaan takarajan, tai joka ei ole kokonaisuudessaan ylittänyt hog-linjaa.

Pesä – Samankeskisten ympyröiden muodostama alue, joka löytyy radan molemmista päädyistä.

Pesän etuosa – Pesäalue, joka jää hog-linjan ja tee-viivan väliin.

Pesän takaosa – Pesäalue, joka jää tee-viivan ja takarajan väliin.

Poltettu kivi – Liikkuva kivi, jota pelaaja tai jokin osa pelaajan välineestä koskettaa.

Piste – Pelatun pään päätteeksi toinen joukkue saa pisteen jokaisesta kivestä, joka on pesässä tai koskettaa pesää, ja on lähempänä keskipistettä kuin mikään vastustajan kivistä.

Pistekivi – Kivi, joka on pesässä, tai koskettaa pesää, ja huomioidaan mahdolliseksi pistekiveksi.

Pistelasku – Joukkue saa yhden pisteen jokaisesta kivestään, joka on pesässä ja lähempänä keskipistettä kuin mikään vastustajan kivi.

Poisto – Kiven poisto pelialueelta siten, että siihen osutaan toisella kivellä.

Portti – Aukko tai portti kivien välissä.

Power Play – Mixed Doubles -otteluissa joukkue, jonka vuoro on päättää ”paikkakivien” sijainti, voi kerran pelissä asettaa kivet niille määritetyille paikoille poikkeuksellisesti radan sivuosaan, eikä radan keskiviivalle, kuten yleensä Mixed Doublesissa paikkakivien kanssa toimitaan.

Pyörätuoliviivat – Kaksi viivaa, jotka kulkevat hog-linjalta lähimpänä olevan pesän ympyrän ulkoreunaan asti. Pyörätuolicurlingpelaajat saavat aloittaa heittonsa siten, että kivi on asetettu näiden viivojen väliin.

Pää – Pelin osa, jossa molemmat joukkueet heittävät vuorotellen kahdeksan (8) kiveä, ja/tai siihen asti, kun pään tulos on määritetty.

Radan jakaja – Materiaali (esim. puu tai vaahtomuovi), jota käytetään ratojen toisistaan erottamiseen.

Rata – Jääalue, jolla ottelu pelataan.

Ratsupoisto – Heitetty kivi osuu paikallaan olevaan kiveen, joka liikkuu osuman ansiosta ja poistaa kolmannen kiven pelistä.

Rolli (Hit and Roll) – Kivi, joka poistaa vastustajan kiven pelistä, ja liikkuu osuman jälkeen toiseen paikkaan.

Round Robin – Kilpailumuoto, jossa jokainen joukkue pelaa kaikkia oman ryhmänsä/lohkonsa joukkueita vastaan.

Rystykierre (Out-turn) – Kierre, jonka oikeakätinen pelaaja antaa kivelle, jotta se kiertää vastapäivään (ei-kellonsuuntaisesti.) Vasenkätiset pelaajat laittavat kierteen siten, että kivi kiertää myötäpäivään.

Sivuraja – Viiva, joka löytyy jokaisen radan molemmilta sivuilta.

Suoja – Kivi, joka heitetään paikkaan, jossa se voi suojata toista kiveä.

Suoja-alue (Free Guard Zone = FGZ) – Pelipäädyn alue, joka jää hog-linjan ja tee-viivan väliin, pois lukien pesän sisällä oleva alue.

Takapesävoima – Voima, jolla kivi heitetään, jotta se päätyy pesän takaosaan.

Takaraja – Koko radan levyinen viiva pesän takaosassa, joka kulkee samansuuntaisesti tee-viivan kanssa, ja sijaitsee 1,829 metriä (6 jalkaa) tee-viivan takapuolella.

Takareuna / takaseinä – Materiaali (esim. vaahtomuovi tai puu), joka sijaitsee jokaisen radan päädyssä.

Tee/Tee-piste – Pesän keskusta.

Tee-heitto – Heitto, joka suoritetaan alkuharjoittelun lopussa, ja jossa joukkue pyrkii heittämään kiven mahdollisimman lähelle keskipistettä. Heittoa käytetään muun muassa määrittämään, kumpi joukkue saa viimeisen kiven edun ensimmäisessä päässä. Nykyään tee-heitto tunnetaan myös termillä LSD-heitto, joka tulee sanoista Last Stone Draw.

Tee-viiva – Koko radan levyinen viiva, joka kulkee pesän keskipisteen läpi samansuuntaisesti hog-linjan ja takarajan kanssa.

Tekninen aikalisä – Joukkueen tai tuomarin pyytämä pelin keskeyttäminen päätöksen tekemistä varten tai loukkaantumisen vuoksi, tai muissa poikkeuksellisissa olosuhteissa, jne.

Tie-break-ottelu – Ottelu, joka pelataan Round Robinin/alkusarjan päätteeksi, kun joukkueita on päätynyt tasapisteisiin.

Tulos – Pistemäärä, jonka joukkue saa pelatun pään jälkeen.

Tuomari – Henkilö(t), joka on vastuussa siitä, että ottelut pelataan sääntöjen mukaisesti.

Tuplapoisto – Kivi, joka poistaa kaksi vastustajan kiveä pelistä.

Työntökeppi – Väline, joka kiinnittyy kiven kahvaan ja toimii käden/käsivarren jatkona kiveä heitettäessä.

Tökki – Määrisheitto, joka tökkää toista kiveä eteenpäin.

Ulkopuolinen tekijä – Tapahtuma/välikohtaus, joka ei ole kummankaan joukkueen aiheuttama.

Varakapteeni – Pelaaja, joka ohjaa joukkueensa peliä pelipäädyssä silloin, kun on kapteenin vuoro heittää, tai silloin, kun kapteeni ei ole jostain syystä pelialueella. 

Varapelaaja – Rekisteröity, ei-pelaava joukkueen jäsen, joka voi toimia jonkun muun joukkueen pelaajan puolesta varapelaajana. 

Voima – Voima/vauhti, joka annetaan kivelle heiton aikana.

Väline – Mikä tahansa väline, jota pelaaja kantaa tai pitää päällään.

Ykkösheittäjä – Joukkueen pelaaja, joka heittää jokaisessa päässä kaksi ensimmäistä kiveä.

Ympyrät – Katso määritelmä: pesä