Tietosuojaselosteet

Tämä sivu sisältää seuraavien henkilörekisterien tietosuojaselosteet:

 1. Suomen Curlingliiton pelaajatietokanta
 2. Suomen Curlingliiton jäsenseurojen jäsenrekisterit
 3. Curling.fi-sivustolla ylläpidettyjen kilpailujen tulospalvelut
 4. Curling.fi -sivuston käyttäjätietokanta ja lokitiedot
 5. Suomisport.fi -lisenssitietokanta
 6. SCL Jäseninfo -sähköpostilista

# 1. Tietosuojaseloste - Suomen Curlingliiton pelaajatietokanta

Yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja. EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki (1050/2018).

Seloste laadittu 24.10.2007 ja päivitetty 6.9.2021.

Rekisterinpitäjä

Suomen Curlingliitto ry
Katja Kiiskinen
Kruununpuistonkatu 6
05830 Hyvinkää

Rekisteriasioista teknisesti vastaava henkilö (henkilötietojen käsittelijä)

Suomen Curlingliitto ry
Markus Sipilä
markus.sipila [a t] curling.fi (markus[dot]sipila[at]curling[dot]fi)
040 715 2615

Lisäksi Suomen Curlingliiton IT-palveluntarjoajilla on tekninen pääsy rekisterin sisältöön. IT-palveluntarjoajat noudattavat hyvää ylläpitotapaa.

Rekisterin nimi

Suomen Curlingliiton pelaajatietokanta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Suomen Curlingliiton ja siihen kuuluvien seurojen jäsenrekistereissä (ks. erilliset tietosuojaselosteet alta). Lisäksi tietokantaa hyödynnetään Suomen Curlingliiton ja sen jäsenseurojen järjestämien sarjojen, turnausten ja muiden kilpailuiden tulospalvelun järjestämisessä (ks. erilliset tietosuojaselosteet alta).

Rekisterin tietosisältö

Henkilön perustiedot

 • Nimi
 • Syntymäaika: vaikuttaa jäsenmaksun suuruuteen,tarvitaan myös osallistumisoikeuden toteamiseen eri ikäryhmille suunnattuihin kilpailuihin (juniorit/seniorit)
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tieto siitä, onko henkilö opiskelija: vaikuttaa jäsenmaksun suuruuteen
 • Suomisport.fi -palvelun ID: käytetään osallistumisoikeuden toteamiseen SM-kilpailuissa.

Pelaajaprofiilin tiedot

Perustietojen lisäksi pelaajatietokannasta löytyy seuraavat tiedot:

 • Pituus
 • Paino
 • Kätisyys
 • Sukupuoli
 • Kansallisuus
 • Curlingin aloitusvuosi
 • Koulutus
 • Ammatti
 • Siviilisääty
 • Perhe
 • Valokuvat

Seura-, valmentaja- ja joukkuetiedot

 • Pelaajatietokantaan on tallennettu henkilön jäsenyydet Suomen Curlingliitoon kuuluvissa seuroissa, ks. tietosuojaseloste seurojen jäsenrekistereistä
 • Tietokannasta löytyy myös tieto henkilön suorittamista Suomen Curlingliiton valmentajakoulutuksen tasoista.
 • Tieto pelaajan edustuksista maajoukkueessa joko pelaajana tai valmentajana
 • Tieto henkilön joukkueista (pelaajana tai valmentajana) niissä sarjoissa, joiden tulospalvelu hoidetaan Suomen Curlingliiton tulospalvelujärjestelmällä sekä joukkueiden tuloksista, ks. rekisteristeloste kilpailujen tulospalveluista

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Perustiedot: henkilö itse tai joukkueen sarjaan ilmoittanut henkilö
 • Pelaajaprofiilin tiedot: henkilö itse
 • Seuran jäsenyydet: seuran toimihenkilöt ylläpitävät seuran jäsenluetteloa
 • Henkilön suorittamat valmentajakoulutuksen tasot: Suomen Curlingliitto
 • Maajoukkue-edustukset: Suomen Curlingliitto
 • Pelaaja- ja valmentajatiedot: Joukkueen sarjaan ilmoittanut henkilö, tyypillisesti joukkueen kapteeni
 • Joukkueiden tulokset: Kilpailun järjestävä taho

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Henkilön nimi näkyy julkisesti internetissä pelaajalistassa.
 • Henkilön perustiedot eivät näy julkisesssa pelaajaprofiilissa. Poikkeuksen tähän muodostaa syntymäaika, jonka pelaaja voi itse julkaista pelaajaprofiilissaan näkyväksi (oletusarvoisesti syntymäaikaa ei näytetä).
 • Pelaajaprofiilin tiedot näkyvät julkisesti internetissä, mikäli henkilö on itse ne tietokantaan syöttänyt.
 • Henkilö näkyy seuran jäsenluettelossa, joka on Suomen Curlingliiton ja kyseisen seuran toimihenkilöiden käytettävissä, ks. tietosuojaseloste seurojen jäsenrekistereistä.
 • Henkilön suorittamat valmentajakoulutuksen tasot näkyvät julkisesti internetissä.
 • Maajoukkue-edustukset näkyvät julkisesti internetissä.
 • Pelaaja- ja valmentajatieto näkyy julkisesti internetissä niissä sarjoissa, joiden tulospalvelu hoidetaan Suomen Curlingliiton tulospalvelujärjestelmällä. Sarjojen tulospalvelua hoitaville henkilöille näkyy sarjan järjestämiseen liittyvät pelaajaprofiilin tiedot, ks. tietosuojaseloste kilpailujen tulospaveluista
 • Henkilön ei-julkisesti näkyviä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä siten myöskään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Pelaajatietokannan ylläpitoon on käyttöoikeudet vain Suomen Curlingliiton toimihenkilöillä ja henkilön kotiseuran toimihenkilöillä.

Pelaajatietokantaa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesesti.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Henkilöllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Suuren osan tallennetuista tiedoista voi helposti tarkastaa omasta pelaajaprofiilistaan, mutta virallisen tarkastuspyynnön voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään tai henkilötietojen käsittelijään.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

 • Henkilö voi korjata perustiedot ja pelaajaprofiilin tiedot itse tai pyytää rekisteriasioita hoitavaa henkilöä korjaamaan tiedot puolestaan.
 • Seuratietojen korjauksessa tulee kääntyä kyseisen seuran puoleen.
 • Valmentajatasojen suorittamiseen ja maajoukkue-edustuksiin ja sarjojen pelaaja- ja valmentajatietoihin liittyvien tietojen korjauksessa tulee ottaa yhteyttä Suomen Curlingliiton rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

Tietojen poistaminen henkilörekisteristä

 • Henkilö voi pyytää pelaajaprofiilitietojensa poistamista rekisteriasioista vastaavalle henkilölle osoitetulla vapaamuotoisella pyynnöllä.
 • Mikäli henkilö on osallistunut kilpailuihin, joiden tulospalvelu on hoidettu Curling.fi -sivuston tulospalvelujärjestelmällä tai hän on edustanut Suomea arvokisoissa, poistetaan pelaajaprofiilista pyydettäessä kaikki tiedot henkilön nimeä ja joukkuetietoja lukuunottamatta sekä pelaaja piilotetaan julkisesti internetissä näkyvästä pelaajalistasta. Henkilön nimi ja joukkuetieto jätetään Curling.fi -palvelun tietokantaan, koska kilpailun järjestäjällä on oikeus pitää arkistoa kilpailujen tuloksista ja Suomen Curlingliitolla on oikeus ylläpitää arkistoa edustusjoukkueista.
 • Mikäli henkilö ei ole osallistunut Curling.fi -palvelun tulospalvelujärjestelmällä ylläpidettyihin kilpailuihin tai ei ole edustanut Suomea arvokisoissa, poistetaan pelaajan tiedot rekisteristä pyydettäessä kokonaan.
 • Henkilön kuoleman tullessa Suomen Curlingliiton tietoon, pelaajaprofiilista poistetaan kaikki tiedot edellä kuvatulla tavalla.

# 2. Tietosuojaseloste - Suomen Curlingliiton jäsenseurojen jäsenrekisterit

Yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja. EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki (1050/2018).

Seloste laadittu 24.10.2007 ja päivitetty 6.9.2021.

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä

Suomen Curlingliitto ry tarjoaa jäsenseuroilleen palvelua seuran jäsenrekisterin pitämistä varten Curling.fi -sivustolla. Seuran jäsenrekisterin rekisterinpitäjä on kyseinen seura.

Suomen Curlingliitto ry toimii henkilötietojen käsittelijänä:
Suomen Curlingliitto ry
Katja Kiiskinen
Kruununpuistonkatu 6
05830 Hyvinkää

Rekisteriasioista teknisesti vastaava henkilö (henkilötietojen käsittelijä)

Suomen Curlingliitto ry
Markus Sipilä
markus.sipila [a t] curling.fi (markus[dot]sipila[at]curling[dot]fi)
040 715 2615

Lisäksi Suomen Curlingliiton IT-palveluntarjoajilla on tekninen pääsy rekisterin sisältöön. IT-palveluntarjoajat noudattavat hyvää ylläpitotapaa.

Rekisterin nimi

Suomen Curlingliiton jäsenseurojen jäsenrekisterit.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Suomen Curlingliiton jäsenseurojen yhdistyslain edellyttäminä jäsenrekisterinä.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön perustiedot

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Kotiosoite
 • Sukupuoli
 • Syntymäaika (sekä tästä laskettu ikä ja junioristatus)
 • Opiskelijastatus
 • Kyseisen Curling.fi -pelaajaprofiilin omistava Curling.fi -käyttäjätunnus

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Seuran jäsenrekisteristä vastaava toimihenkilö liittää seuran jäsenet seuran jäsenrekisteriin
 • Jäsenrekisterissä näytetään ylläluetellut Curling.fi -pelaajaprofiilin tiedot. Ks. tietosuojaseloste pelaajatietokannasta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä siten myöskään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Seuran jäsenrekisteriin on käyttöoikeudet vain seuran Suomen Curlingliitolle ilmoittamilla toimihenkilöillä sekä Suomen Curlingliiton toimihenkilöillä.

Jäsenrekisterijärjestelmää ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesesti.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Henkilöllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Virallisen tarkastuspyynnön voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään tai henkilötietojen käsittelijään.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Tietojen poistaminen henkilörekisteristä

 • Yhdistysten on yhdistyslain mukaisesti velvollisuus ylläpitää jäsenrekisteriä. Henkilö voi erota seurasta ottamalla yhteyttä kyseiseen seuraan, jolloin seuran toimihenkilö poistaa henkilön kyseisen seuran jäsenerkisteristä.

# 3. Tietosuojaseloste - Curling.fi-sivustolla ylläpidettyjen kilpailujen tulospalvelut

Yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja. EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki (1050/2018).

Seloste laadittu 27.7.2021 ja päivitetty 6.9.2021.

Rekisterinpitäjä

Suomen Curlingliitto ry ylläpitää Curling.fi -sivustolla tulospalvelujärjestelmää, jota se käyttää itse omien kilpailujensa järjestämisessä ja jota se tarjoaa palveluna jäsenseuroillensa heidän järjestämiin kilpailuihin.

Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa rekisterinpitäjänä toimii Suomen Curlingliitto ry:
Katja Kiiskinen
Kruununpuistonkatu 6
05830 Hyvinkää

Suomen Curlingliiton jäsenseurojen järjestämissä kilpailuissa rekisterinpitäjänä toimii kyseisen kilpailun järjestävä seura. Suomen Curlingliitto toimii näissä tapauksissa henkilötietojen käsittelijänä.

Rekisteriasioista teknisesti vastaava henkilö (henkilötietojen käsittelijä)

Suomen Curlingliitto ry
Markus Sipilä
markus.sipila [a t] curling.fi (markus[dot]sipila[at]curling[dot]fi)
040 715 2615

Lisäksi Suomen Curlingliiton IT-palveluntarjoajilla on tekninen pääsy rekisterin sisältöön. IT-palveluntarjoajat noudattavat hyvää ylläpitotapaa.

Rekisterin nimi

Curling.fi-sivustolla ylläpidettyihin kilpailuihin osallistuvien joukkueiden yhteystiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Suomen Curlingliiton ja sen jäsenseurojen kilpailujen järjestämiseen ja tulosten julkaisemiseen.

Rekisterin tietosisältö

Joukkueen perustiedot

 • Joukkueen nimi
 • Joukkueen yhteyshenkilö
 • Joukkueen yhteystiedot: sähköposti ja puhelinnumero
 • Vapaaehtoinen suostumus yhteystietojen luovuttamiseen muille kilpailuun osallistuville joukkueille
 • Joukkueen kokoonpano: valmentaja, kapteeni, muut pelaajat

 

Pelikohtaiset tiedot

 • Pelikohtaiset tulokset (pelitulokset ja mahdolliset tee-heitot)

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Joukkueen perustiedot: joukkueen kilpailuun ilmoittava henkilö.
 • Pelikohtaiset tiedot: kilpailun järjestäjä

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Joukkueen nimi, kokoonpano ja pelikohtaiset tulokset näytetään julkisesti internetissä.
 • Kilpailun järjestäjä voi luovuttaa joukkueen yhteystiedot kilpailun muille osallistuville joukkueille esimerkiksi liitämällä joukkueen yhteyshenkilön kilpailun pikaviestiryhmään, mikäli joukkueen ilmoittanut henkilö on tähän antanut suostumuksen ilmoittautumisen yhteydessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Kilpailujen tulospalvelun ylläpitoon on pääsy vain kilpailun järjestävän tahon toimihenkilöillä sekä Suomen Curlingliiton toimihenkilöillä.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Henkilöllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Henkilö voi itse helposti tarkastaa oman kilpailuhistoriansa oman pelaajaprofiilinsa kautta.

Virallisen tarkastuspyynnön voi tehdä ottamalla yhteyttä Suomen Curlingliiton rekisteriasioista teknisesti vastaavaan henkilöön.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Henkilö voi pyytää kilpailun järjestäjää korjaamaan virheelliset tiedot.

Tietojen poistaminen henkilörekisteristä

Kilpailun järjestävällä taholla on oikeus ylläpitää arkistoa järjestämiensä kilpailujen tuloksista. Kilpailuarkistosta ei lähtökohtaisesti poisteta tuloksia eikä joukkueiden kokoonpanotietoja.

# 4. Tietosuojaseloste - Curling.fi -sivuston käyttäjätietokanta ja lokitiedot

Yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja. EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki (1050/2018).

Seloste laadittu 24.10.2007 ja päivitetty 6.9.2021.

Rekisterinpitäjä

Suomen Curlingliitto ry
Katja Kiiskinen
Kruununpuistonkatu 6
05830 Hyvinkää

Rekisteriasioista teknisesti vastaava henkilö (henkilötietojen käsittelijä)

Suomen Curlingliitto ry
Markus Sipilä
markus.sipila [a t] curling.fi (markus[dot]sipila[at]curling[dot]fi)
040 715 2615

Lisäksi Suomen Curlingliiton IT-palveluntarjoajilla on tekninen pääsy rekisterin sisältöön. IT-palveluntarjoajat noudattavat hyvää ylläpitotapaa.

Rekisterin nimi

Suomen Curlingliiton verkkopalvelun käyttäjätietokanta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Suomen Curlingliiton curling.fi-verkkopalvelun palveluiden tarjoamiseen.

Rekisterin tietosisältö

 • Käyttäjätunnus ja salasana
 • Sähköpostiosoite
 • Sisäänkirjautumisen ajankohta ja IP-osoite
 • Tieto käyttäjätunnukselle myönnetyistä käyttöoikeusrooleista verkkopalvelussa.
 • Tietokantaan tallentuu tieto käyttäjän luomasta sisällöstä.
 • Tietokantaan ei tallennu käyttäjiä yksilöiviä tietoja sivuston lukemisesta.

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite saadaan henkilöltä itseltään verkkopalveluun rekisteröitymisen yhteydessä.
 • Tieto käyttäjän luomasta sisällöstä ja sisäänkirjautumisista tallentuu tietokantaan automaattisesti.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Käyttäjätietokannan sisältöä ei luovuoteta kolmansille osapuolille, eikä näin ollen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Käyttäjätietokannan ylläpitoon on käyttöoikeudet vain Suomen Curlingliiton toimihenkilöillä.
 • Salasana tallennetaan tietokantaan ns. hash-muodossa, jolloin se ei ole selkokielisenä edes ylläpitäjien nähtävissä.
 • Käyttäjätietokantaa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesesti.
 • Vanhat lokitiedot poistetaan automaattisesti määräajoin

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Henkilöllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Käyttäjätunnuksen ja sähköpostiosoitteen henkilö voi tarkastaa sisäänkirjautumisen jälkeen itse, mutta virallisen tarkastuspyynnön voi tehdä ottamalla yhteyttä Suomen Curlingliiton rekisteriasioista teknisesti vastaavaan henkilöön.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Henkilö voi korjata käyttäjätunnuksensa, sähköpostiosoitteensa ja salasanansa itse. Muiden tietojen korjaamisessa tulee ottaa yhteyttä Suomen Curlingliiton rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

Tietojen poistaminen henkilörekisteristä

 • Henkilö voi pyytää käyttäjätunnuksensa poistamista Suomen Curlingliiton rekisteriasioita hoitavalta henkilöltä.
 • Lokitiedot poistetaan automaattisesti määräajoin.

# 5. Tietosuojaseloste - Suomisport.fi lisenssitietokanta

Yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja. EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki (1050/2018).

Seloste laadittu 3.12.2021.

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä

Suomen Curlingliitto ry käyttää Suomen Olympiakomitean ylläpitämää Suomisport.fi -palvelua lisenssien hallintaan. Lisenssitietokannan rekisterinpitäjä on Suomen Curlingliitto.

Suomen Curlingliitto ry
Katja Kiiskinen
Kruununpuistonkatu 6
05830 Hyvinkää

Olympiakomitean tuottaman Suomisport.fi -palvelun tietosuojaselosteeseen voi tutustua osoitteessa https://info.suomisport.fi/suomisport-tietosuoja/

Lisäksi Suomen Curlingliiton IT-palveluntarjoajilla on tekninen pääsy rekisterin sisältöön, jolloin he toimivat henkilötietojen käsittelijän roolissa. IT-palveluntarjoajat noudattavat hyvää ylläpitotapaa.

Rekisterin nimi

Suomen Curlingliiton lisenssitietokanta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Suomen Curlingliiton lisenssien ja pelaajavakuutusten hallintaan.

Rekisterin tietosisältö

Suomisportin Sporttitilille kerätään seuraavat tiedot:

 • Henkilön Sportti ID
 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Kansalaisuus
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite

Ostaessaan lisenssin ja/tai vakuutuksen Suomisportista, Suomen Curlingliitolle näkyy lisäksi minkä lisenssi- tai vakuutustuotteen henkilö on ostanut.

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Henkilöt antavat yllä luetellut tiedot Suomisport.fi -palveluun itse
 • Suomisport.fi luovuttaa tiedot Suomen Curlingliitolle henkilön ostaessa Suomen Curlingliiton lisenssin ja/tai vakuutuksen.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä siten myöskään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Suomen Curlnigliiton käyttöoikeudet Suomisport.fi -palvelussa on vain Suomen Curlingliiton toimihenkilöillä sekä yllä kuvatuilla henkilötietojen käsittelijöillä.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Henkilöllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Virallisen tarkastuspyynnön voi tehdä ottamalla yhteyttä Suomisport.fi -palvelun ylläpitoon palvelun tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla: https://info.suomisport.fi/suomisport-tietosuoja/.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Tietojen poistaminen henkilörekisteristä

# 6. Tietosuojaseloste - SCL jäseninfo -sähköpostilista

Yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja. EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki (1050/2018).

Seloste laadittu 14.7.2014 ja päivitetty 6.9.2021.

Rekisterinpitäjä

Suomen Curlingliitto ry
Katja Kiiskinen
Kruununpuistonkatu 6
05830 Hyvinkää

Rekisteriasioista teknisesti vastaava henkilö (henkilötietojen käsittelijä)

Suomen Curlingliitto
Markus Sipilä
markus.sipila [a t] curling.fi (markus[dot]sipila[at]curling[dot]fi)
040 715 2615

Lisäksi Suomen Curlingliiton IT-palveluntarjoajilla on tekninen pääsy rekisterin sisältöön. IT-palveluntarjoajat noudattavat hyvää ylläpitotapaa.

Rekisterin nimi

SCL Jäseninfo -sähköpostilista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Suomen Curlingliiton sähköpostitiedotukseen.

Rekisterin tietosisältö

 • Sähköpostilistalle kuuluvat sähköpostiosoitteet
 • Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan

Säännönmukaiset tietolähteet

Listan luomisen yhteydessä (14.7.2014) listalle lisättiin osoitteita kahdesta lähteestä:

 • Curlingliiton jäsenseuroihin kuuluvien pelaajien sähköpostiosoitteet, mikäli sähköpostiosoite oli tallennettu pelaajaprofiiliin (tiedon alkuperäinen lähde: henkilö itse tai seuran yhteyshenkilö) 
 • Olli Rissasen tiedotuslistalla olleet osoitteet (tiedon lähde: henkilön oma pyyntö saada sähköpostitiedotteita) 

Listan luonnin jälkeen sähköpostilistalle voi liittyä oman Curling.fi -pelaajaprofiilin kautta, jolloin osoitelähteenä on henkilö itse.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Sähköpostilistan osoitteita ei luovuoteta kolmansille osapuolille, eikä näin ollen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköpostilistan ylläpitoon on käyttöoikeudet vain Suomen Curlingliiton toimihenkilöillä.

Sähköpostilistaa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesesti.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Henkilöllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Virallisen tarkastuspyynnön voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen ja henkilötietojen poistaminen

Listalta voi poistua koska tahansa. Helpoiten tämä onnistuu oman Curling.fi -pelaajaprofiilin kautta, mutta pyynnön voi osoittaa myös rekisterinpitäjälle.