Curlingliiton arvot ja strategia

Curlingliiton missio

Curlingliiton olemassaolon tarkoitus jakaantuu kolmeen osa-alueeseen, jotka on esitetty alla olevassa kuviossa.

Curlingliiton missio

Curlingliiton arvot – Curlingin henki

Curling on taitoa ja perinteitä vaaliva peli. Hyvin suoritettu heitto on ilo silmälle. Yhtä suuri ilo on havaita vanhojen ja kunnianarvoisten perinteiden vaikutus yhä tänäkin päivänä pelin tode-liseen luonteeseen. Curlingpelaaja kilpailee voittaakseen, mutta ei koskaan nöyryyttääkseen vastustajaansa. Aito curlingpelaaja valitsee mieluummin häviön kuin vilpillisin keinoin saavutetun voiton. 

Hyvä curlingpelaaja ei koskaan pyri häiritsemään vastustajaansa tai muutoin estämään häntä pelaamasta parasta peliään. Yksikään curlingpelaaja ei tietoisesti riko pelin sääntöjä tai sen perinteitä. Jos pelaaja kuitenkin vahingossa syyllistyy rikkeeseen, tuo hän sen huomatessaan itse ensimmäisenä ilmi.

Koska pelin päätavoitteena on ratkaista pelaajien keskinäiset taidot, curlingin henki vaatii urheiluhenkisyyttä, hyväntahtoista mieltä ja kunnioitettavaa käyttäytymistä. Tämän hengen on vaikutettava pelin sääntöjen tulkitsemiseen ja soveltamiseen sekä kaikkien osapuolten käyttäytymiseen, niin jäällä kuin sen ulkopuolellakin.

Curlingliiton strategia 2019-2022

Curling on nopeimmin kasvava talviolympialaji maailmassa. Curlingia harrastetaan jo 58 maassa. Curlingin pelaajamäärien nopea lisääntyminen kansainvälisellä tasolla selittyy lajin monipuolisuudella ja tasa-arvoisuudella, sekä katsojamäärien ja medianäkyvyyden nopealla kasvulla ympäri maailmaa. Curling onkin monissa maissa olympialaisten katsotuin laji. Naisten ja miesten joukkuecurlingin lisäksi vuoden 2022 olympialaisissa nähdään lajimuotona myös paricurlingkilpailu, joka pelattiin ensi kertaa vuoden 2018 olympialaisissa. Lisäksi pyörätuolicurling jatkaa osana paralympialaisia.
Tämän strategian tavoitteena on harrastajamäärän voimakas kasvattaminen ja kestävän perustan luominen seuraaville strategiakausille. Painopisteiden valinnassa korostuu toiminnan jatkuvuus. 


Curlingliiton toiminnan päätöksenteko ja organisointi
 

kuva
Toiminnan organisointikaavio


Strategian painopistealueet ja tavoitteet 2019-2022

          Harrastajamäärä          

 • Harrastajamäärien kasvattaminen yhteistyössä aktiivisten seurojen kanssa
 • Luodaan uutta energiaa ja innostusta liiton ja seurojen toimintaan
 • Kehittää ja selkeyttää seurojen ja liiton välistä toimintaa


  Urheilijapolku
   

 • Kuvata ja jalkauttaa käytäntöön urheilijapolku

 • Juniorityön tehostaminen

 • Huomio yksittäisen pelaajan urheilijapolun kehittämiseen

 • Yhdenmukaisen valmennustoiminnan kehittäminen aktiivisissa seuroissa liiton johdolla

 • Liittotasoisen, ympärivuotisen valmennuksen kehittäminen ja toteutus


  Talouspohjan laajentaminen

 • Talouspohjan laajentaminen on edellytys tulevan toiminnan laajentumiselle ja pysyvien toimihenkilöiden palkkaamiselle -> lisää elinvoimaisuutta ja liikkumavaraa

 • Luodaan toimintamallit ja -raamit pitkäjänteiselle yhteistyökumppanitoiminnalle

 • Hyödynnetään kolmannelle sektorille tarkoitettuja hankerahoja


Strategiset toimenpiteet ja mittarit kehityskohteiden seurantaan

Strategiset toimenpiteet ja mittarit kehityskohteiden seurantaan löytyvät liitteenä olevasta strategiadokumentista.