Curlingliiton arvot ja strategia

Curlingliiton missio

Curlingliiton olemassaolon tarkoitus jakaantuu kolmeen osa-alueeseen, jotka on esitetty alla olevassa kuviossa.

Curlingliiton missio

Curlingliiton arvot – Curlingin henki

Curling on taitoa ja perinteitä vaaliva peli. Hyvin suoritettu heitto on ilo silmälle. Yhtä suuri ilo on havaita vanhojen ja kunnianarvoisten perinteiden vaikutus yhä tänäkin päivänä pelin todelliseen luonteeseen. Curlingpelaaja kilpailee voittaakseen, mutta ei koskaan nöyryyttääkseen vastustajaansa. Aito curlingpelaaja valitsee mieluummin häviön kuin vilpillisin keinoin saavutetun voiton. 

Hyvä curlingpelaaja ei koskaan pyri häiritsemään vastustajaansa tai muutoin estämään häntä pelaamasta parasta peliään. Yksikään curlingpelaaja ei tietoisesti riko pelin sääntöjä tai sen perinteitä. Jos pelaaja kuitenkin vahingossa syyllistyy rikkeeseen, tuo hän sen huomatessaan itse ensimmäisenä ilmi.

Koska pelin päätavoitteena on ratkaista pelaajien keskinäiset taidot, curlingin henki vaatii urheiluhenkisyyttä, hyväntahtoista mieltä ja kunnioitettavaa käyttäytymistä. Tämän hengen on vaikutettava pelin sääntöjen tulkitsemiseen ja soveltamiseen sekä kaikkien osapuolten käyttäytymiseen, niin jäällä kuin sen ulkopuolellakin.

Curlingliiton strategia 2023-2026

Curlingliiton syyskokous hyväksyi uuden strategian seuraavalle olympiadille 26.11.2022. 

Strategian päätavoitteita on selkiyttää ja vakauttaa lajin toiminta- ja kasvuedellytyksiä seuraavan neljän vuoden aikana, keskittymällä seuraaviin fokusalueisiin:

  • Kestävien toimintamallien kehittäminen ja toiminnan tehostaminen
  • Harrastajamäärien kasvu etenkin nuorten, kilpaikäisten aikuisten ikäryhmässä 
  • Lajin kilpaurheilijamäärän ja taitotason kasvattaminen
  • Liittovetoisen, ympärivuotisen valmennusjärjestelmän kehittäminen
  • Pyörätuolicurlingin ja kuurojen toiminnan entistä tiiviimpi integrointi toimintaan


Uusi strategia mittareineen löytyy tämän sivun liitteistä. 

Liitetiedostot