Curling sanasto

Kirjoittanut wood 05.01.2009 - 23:38
Wikiartikkelin kategoria

Curling jargon

Curlingsanastoa ja -slangia tulkattuna helpottamaan asioiden tajuamista.

Lähteenä voi käyttää esimerkiksi http://en.wikipedia.org/wiki/Curling_terminology

 

Aikalisä - Joukkueen tai tuomarin pyytämä ottelun hetkellinen keskeyttäminen.

Baitteri, Biter - Kivi, joka koskee juuri ja juuri pesää.

Haavi - Takapesässä oleva kivirykelmä, johon on helppo heittää esim. noja.

Hakki - Jalansija, josta pelaaja ponnistaa lähtiessään heittämään kiveä.

Hakki(poisto) - Yleensä poistoheitto, joka heitetään sellaisella voimalla, että heittokivi pysähtyisi pelipäädyn hakin kohdalle.

Hammer - Joukkue saa heittää kyseisessä päässä viimeisen kiven. Ts. vastustaja heittää ensimmäisen kiven.

Harjaus - Kiven kulkiessa, jäätä voidaan harjata siihen tarkoitetuilla välineillä jään ja kiven välisen kitkan pienentämiseksi, jolloin kivi kulkee pidemmän matkan ja siten myös kaartaa vähemmän kuin ilman harjaamista.

Heitto - Suoritus, jossa kivi pelataan heittopäädystä pelipäätyyn. 

Heittoaika - Aika, joka alkaa kun pelaaja asettautuu hakille ja päättyy, kun pelaaja irrottaa otteensa kivestä. 

Heittovaikutus -  Kivien välisen kitkan aikaansaama ilmiö, joka vaikuttaa kivien välisten kulmien lisäksi lopputulokseen kun kohdekivet ovat nojalla tai lähes nojalla toisiinsa. Ks. http://www.youtube.com/watch?v=xfVx1-emCV8

Heittävä joukkue - Joukkue, joka on heittovuorossa. Rata on lähes kokonaisuudessaan heidän käytössään heidän heittovuoronsa aikana ja vastustajan tulee odottaa vuoroaan etukäteen määritetyillä paikoilla.

Hipsu - Heitto joka osuu paikallaan olevaan kiveen hyvin vähän. 

Hit and roll - Poistoheitto, jonka jälkeen heittokivi siirtyy osuman jälkeen sivulle ja jää peliin.

Hit and stick - Osuma poistoheitolla paikallaan olevan kiven keskelle, jolloin heittokivi pysähtyy täysin paikalleen osuman seurauksena.

Hog-hog, Hog-stop - Aikoja, joita käytetään ilmaisemaan jään luistoa ja heittojen voimakkuuksia. 

Härdelli - Tilanne, jossa pelialueella (yleensä pesässä) on paljon kiviä.

In turn, Inni - Ks. Kämmenkierre.

Intervallikellotus - Kellotusmenetelmä, jota käytetään heiton voimakkuuden arviointiin kellottamalla heittopäässä jokin tietty matka esim. t-linja-hog tai takaraja-hog.

Irvuri - Ks. Baitteri.

Jatkopää - Pää, joka pelataan tarpeen mukaan voittajan selvittämiseksi tilanteen ollessa pelin jälkeen tasan.

Joukkue - Neljän pelaajan muodostama ryhmä, joka kilpailee pelin sääntöjä noudattaen. Joukkueeseen voi kuulua myös valmentaja ja viides pelaaja, joka voi toimia varapelaajana.

Kahva - Curlingkiven osa, josta pelaaja pitää kiinni voidakseen suorittaa heiton.

Kapteeni - Pelaaja, joka ohjaa joukkueensa peliä pelipäädyssä ja päättää joukkueen taktiikasta. Näyttää heittäjälle merkkiä. Heittää yleensä neljäntenä, mutta voi heittää myös muilla pelipaikoilla.

Kierto - Määrämittainen, joka juuri ohittaa suojan ja kiertää sen taakse piiloon.

Kilpailu - Rajoittamaton määrä joukkueita pelaa otteluita, joiden tulosten perusteella määritetään voittaja.

Kiven alkuperäinen paikka - Paikka, jossa kivi oli ennen kuin se siirtyi pois paikaltaan.

Koukku - Heitto jossa irroitus jää heittolinjasta sisään (kierteen suuntaan olevalle puolelle), johtaa normaalia suurempiin nousuihin.  

Kulmasuoja - Ks. Reunasuoja

Kämmenkierre - Kierre, jossa kivi kiertää myötäpäivään (oikeakätinen pelaaja).

Heittopääty - Radan pääty, josta heitto suoritetaan.

Jään lukeminen - Kapteenille tärkeä ominaisuus, jonka avulla kapteeni pystyy näkemään ja ennakoimaan kiven kulkua erilaisilla heittolinjoilla nousun ja luiston osalta.

Levitys - Hiljainen heitto, joka siirtää pelissä olevaa kiveä sivulle siten, että myös heittokivi jää levitettävän kiven rinnalle pelialueelle.

Liikkuva kivi - Kivi, joka on liikkeessä joko heiton tai osuman seurauksena.

Luisto - Jään liukkaus, jota ilmaistaan yleensä hog-stop tai hog-hog -ajoilla.

Matemaattinen eliminointi - Tilanne, jossa häviöllä olevan joukkueen yhteenlaskettujen kivien määrä ei riitä enää tasaamaan tai voittamaan ottelua. Tilanteessa otetaan huomioon jo pelissä olevat ja vielä heittämättömät kivet.

Mittalaite - Väline, jonka avulla määritetään, mikä kivi on lähimpänä pesän keskipistettä. Vaihtoehtoisesti laitteen avulla voidaan tarkastaa koskettaako kivi pesää. 

Määrämittainen, Määris - Kivi heitetään pesään.

Niitti(poisto) - Kovalla voimalla heitetty poistoheitto.

Noja - Heitetty kivi jää kiinni toiseen kiveen sen etupuolelle.

Nollapää - Pää, josta kumpikaan joukkue ei saa pisteitä. Ts. kummankaan joukkueen kiviä ei ole pesässä tai molempien lähinnä pesän keskustaa olevat kivet ovat täsmälleen yhtä lähellä T-pistettä.

Normaali (poisto) - Käytetään ilmaisemaan poistoheiton voimaa, kovempi voima kuin rauhallinen mutta ei niin kova kuin niitti.

Nostopoisto, Nopo - Yleensä kova poistoheitto, jossa heittoon saadaan voimaa heilauttamalla hakilla kiveä ilmassa.

Nousu - Ilmaisee kiven kierteen aikaansaamaa kulkusuunnan muuttumista. Hyvä nousu tarkoittaa, että kivi kaartaa heiton aikana paljon ja huono nousu tarkoittaa, että kivi kulkee lähes suoraan.

Nänni - Pesän keskipiste.

Osumasta liikkuva kivi - Paikallaan oleva kivi, joka liikkuu siihen osuvan kiven voimasta.

Ottelu - Kaksi joukkuetta pelaa etukäteen määritellyn määrän päitä selvittääkseen pelin voittajan.

Out turn, Outti - Ks. Rystykierre.

Paikallaan oleva kivi - Pelissä oleva kivi, joka ei ole liikkeessä.

Pebbli - Tasaisen jään pinnalle pieninä pisaroina siroteltu vesi. Vähentää kiven ja jään välistä kontaktia ja kitkaa ja näin mahdollistaa kivien tavoitellun käyttäytymisen luiston ja kiertämisen osalta.

Pelialue - Alue, joka rajoittuu radan sivurajojen lisäksi hog-linjaan ja takarajaan.

Pelipääty - Radan pääty, jonne kiviä heitetään.

Pelistä poistettava kivi - Kivi, joka on koskettanut sivulinjoja, ylittänyt kokonaan takalinjan, joka ei ole kokonaisuudessaan ylittänyt hog-linjaa tai poltettu kivi.

Pesä - Samankeskisten (yleensä) eriväristen ympyröiden muodostama alue radan molemmissa päädyissä.

Poltettu kivi - Kivi, joka poistetaan pelistä sääntörikkomuksen takia. esim. kiveen on osuttu harjalla kesken heiton. 

Portista heitto - Heittokivi menee kahden kiven muodostaman portin läpi.

Poskiosuma - Osuma osittain heittokivellä paikalla olevan kiven jommpaan kumpaan reunaan.

Pää - Pelin osa, jossa molemmat joukkueet heittävät vuorotellen kahdeksan (8) kiveä pelipäätyyn, jonka jälkeen määritetään päästä saatavien pisteiden lukumäärä.

Rata - Jääalue, jolla ottelu pelataan.

Ratsastus, Ratsu - Poistoheitto, jossa toista kiveä apuna käyttäen ratsastetaan poistettava kivi ulos.

Rauhallinen (poisto) - Voimaltaan rauhallisempi poistoheitto kuin normaali.

Reunasuoja - Suoja joka heitetään selvästi keskilinjasta sivuun.

Rolli - Ks. Hit and roll.

Round Robin - Kilpailumuoto, jossa kaikki joukkueet pelaavat yhren (1) kerran toisiaan vastaan.

Rystykierre - Kierre, jossa kivi kiertää vastapäivään (oikeakätinen pelaaja).

Ryöstö - Ks. Varastus.

Skip - Joukkueen kapteeni. Ks. Kapteeni.

Splitti - Ks. Levitys.

Stikki - Ks. Hit and stick.

Stoppari - Takapesässä oleva kivi, joka pysäyttää mahdollisesti liian lujaa kulkevan määrämittaisen heiton.

Suoja - Kivi, joka jää pelilinjan ja pesän väliselle alueelle suojaksi.

Suoja-alue, Free guard zone - Alue, joka rajoittuu radan sivurajojen lisäksi hog-linjaan ja t-linjaan lukuunottamatta pesää.

Suoja-aluesääntö, Free guard zone rule -  Vastapuoli ei saa poistaa suoja-alueelta yhtään kiveä ennen kuin pään neljä (4) ensimmäistä kiveä on pelattu. Muussa tapauksessa tilanne palautetaan ennalleen.

Takaseinä(poisto) - Poistoheitto, jonka voima on hiljaisempi, kuin rauhallisen poiston. Heittokivi pysähtyisi kuvitellulle hallin takaseinälle olosuhteiden sen mahdollistaessa. 

Tee - Pesän keskusta.

T-linja - Pesän kohtisuorasti keskilinjaan nähden halkaiseva viiva.

T-heitto - Heitto, jossa joukkue pyrkii heittämään kiven mahdollisen lähelle pesän keskipistettä.

Tripla - Heitto, jossa kivi poistaa pelialueelta kolme kiveä.

Tulos - Pistemäärä, jonka joukkue saa pelatun pään jälkeen.

Tuomari - Henkilö, joka valvoo pelin sääntöjen noudattamista.

Tupla - Heitto, jossa kivi poistaa pelialueelta kaksi kiveä.

Työntökeppi, Extender - Väline, joka liitetään kiven kahvaan ja toimii ikään kuin käsivarren jatkona kiveä heitettäessä.

Tädäri, Städäri - Täydellinen heitto.

Tökkis - Heitto, jossa heitetty kivi liikuttaa toista kiveä eteenpäin pelialueella.

Ulkopuolinen tekijä- Tapahtuma/välikohtaus, joka ei ole kummankaan joukkueen aiheuttama.

Varakapteeni, Vice skip - Pelaaja, joka ottaa kapteenin roolin kapteenin heittovuoron ajaksi tai ajaksi, jolloin kapteeni ei jostain muusta syystä ole vastuussa pesästä. 

Varastus - Joukkue saa pisteitä pelatusta päästä ilman hammeria.