Naisten SM-sarja 2014-2015 - Tilastot

Mestaruussarja
Joukkue HF HE % SD % FE % SE % Result avg Ends with avg Ends without avg
Hellsten 30.07 49.25 19.18 64.15 28.92 8.26 - 5.11 1.29 -0.41
Puustinen 29.63 46.55 16.92 60.47 45.83 8.75 - 3.90 1.20 0.20
Malmi 23.97 50.00 26.03 51.06 38.64 8.00 - 5.00 1.00 -0.15
Norri -13.61 21.33 34.94 51.11 34.25 6.15 - 6.55 0.24 -0.38
Oksanen -22.50 20.00 42.50 38.64 33.33 5.59 - 9.88 0.01 -1.12
Wickström -22.75 24.00 46.75 48.84 33.82 6.13 - 9.06 0.06 -0.76
Kauste -27.63 21.05 48.68 45.24 25.42 5.06 - 8.76 -0.12 -0.92
Juhász -30.63 16.67 47.30 51.35 41.18 5.88 - 7.41 0.00 -0.38

Tunnuslukujen määritelmät

HF (Hammer Factor): HE - SD. Parhailla jokkueilla on tyypillisesti matala SD-tunnusluku (alle 20%) ja korkea HE (yli 45%). Hammer Factor huomioi eri joukkeuiden pelityylien tuoman vaihtelun HE:ssä ja SD:ssä. Mitä korkeampi HF joukkueella on, sitä paremmin se yleensä menestyy.

HE % (Hammer Efficiency): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu ottamaan vähintään kaksi pistettä. Nollapäitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SD % (Steal Defence): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa vastustaja on onnistunut varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

FE % (Force Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu pakottamaan vastustajan ottamaan yhden pisteen. Nollapäitä ja varastettuja päitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SE % (Steal Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

Result avg: Pelien lopputuloksen keskiarvo.

Ends with avg: Hammerilla pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Ends without avg: Ilman hammeria pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Lue lisää: https://curlwithmath.blogspot.com/2018/11/a-new-statistic-hammer-factor.html