Naisten SM-kilpailu 2021-2022 - Tilastot

Turnaus
Joukkue HF HE % SD % FE % SE %
Ahrenberg / Uusimaa 37.88 54.55 16.67 100.00 52.94
Salmiovirta / Helsinki-Hyvinkää -11.19 27.27 38.46 40.00 57.14
Haapanen / Turku -33.33 20.00 53.33 50.00 40.00
Suominen / Turku -64.71 5.88 70.59 14.29 36.36
Turnaus
Joukkue Result avg Ends with avg Ends without avg
Ahrenberg / Uusimaa 8.25 - 3.00 1.17 0.41
Haapanen / Turku 6.75 - 6.25 0.20 -0.07
Salmiovirta / Helsinki-Hyvinkää 6.75 - 4.00 0.38 0.43
Suominen / Turku 3.00 - 11.50 -1.12 -1.36

Tunnuslukujen määritelmät

HF (Hammer Factor): HE - SD. Parhailla jokkueilla on tyypillisesti matala SD-tunnusluku (alle 20%) ja korkea HE (yli 45%). Hammer Factor huomioi eri joukkeuiden pelityylien tuoman vaihtelun HE:ssä ja SD:ssä. Mitä korkeampi HF joukkueella on, sitä paremmin se yleensä menestyy.

HE % (Hammer Efficiency): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu ottamaan vähintään kaksi pistettä. Nollapäitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SD % (Steal Defence): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa vastustaja on onnistunut varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

FE % (Force Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu pakottamaan vastustajan ottamaan yhden pisteen. Nollapäitä ja varastettuja päitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SE % (Steal Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

Result avg: Pelien lopputuloksen keskiarvo.

Ends with avg: Hammerilla pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Ends without avg: Ilman hammeria pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Lue lisää: https://curlwithmath.blogspot.com/2018/11/a-new-statistic-hammer-factor.html