Naisten SM-sarja 2010-2011 - Tilastot

Mestaruussarja
Joukkue HF HE % SD % FE % SE % Result avg Ends with avg Ends without avg
Kölhi 21.71 40.00 18.29 57.89 37.14 8.32 - 5.41 1.17 -0.30
Malmi 12.22 41.98 29.76 47.17 30.26 7.75 - 7.10 0.96 -0.89
Vogt 11.83 42.17 30.34 67.27 34.31 8.64 - 5.32 1.04 -0.20
Harjunpää 9.17 42.50 33.33 48.00 37.50 7.70 - 6.35 0.87 -0.58
Hippi -0.96 31.43 32.39 51.22 43.59 7.59 - 6.35 0.70 -0.37
Autio -1.50 29.58 31.08 59.09 34.29 7.00 - 6.29 0.73 -0.60
Puranen -26.75 17.19 43.94 29.55 34.33 5.24 - 9.41 0.05 -1.10
Markkanen -43.59 11.54 55.13 31.11 10.00 2.94 - 11.12 -0.53 -1.96

Tunnuslukujen määritelmät

HF (Hammer Factor): HE - SD. Parhailla jokkueilla on tyypillisesti matala SD-tunnusluku (alle 20%) ja korkea HE (yli 45%). Hammer Factor huomioi eri joukkeuiden pelityylien tuoman vaihtelun HE:ssä ja SD:ssä. Mitä korkeampi HF joukkueella on, sitä paremmin se yleensä menestyy.

HE % (Hammer Efficiency): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu ottamaan vähintään kaksi pistettä. Nollapäitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SD % (Steal Defence): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa vastustaja on onnistunut varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

FE % (Force Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu pakottamaan vastustajan ottamaan yhden pisteen. Nollapäitä ja varastettuja päitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SE % (Steal Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

Result avg: Pelien lopputuloksen keskiarvo.

Ends with avg: Hammerilla pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Ends without avg: Ilman hammeria pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Lue lisää: https://curlwithmath.blogspot.com/2018/11/a-new-statistic-hammer-factor.html