Kevään Poroturnajaiset 2014 - Tilastot

Turnaus
Joukkue HF HE % SD % FE % SE % Result avg Ends with avg Ends without avg
NAHK 50.00 50.00 0.00 100.00 43.75 6.60 - 3.00 1.60 0.38
LKUR 30.00 60.00 30.00 50.00 46.67 6.40 - 4.80 1.00 -0.33
LKPT 15.38 38.46 23.08 14.29 36.36 5.00 - 5.20 1.08 -0.82
RUOT 14.28 28.57 14.29 40.00 50.00 7.20 - 3.80 1.29 0.00
CUR2 7.69 38.46 30.77 57.14 41.67 5.80 - 3.80 0.92 -0.25
PORO 0.00 42.86 42.86 62.50 20.00 5.20 - 4.80 0.79 -0.90
KILK 0.00 22.22 22.22 71.43 58.82 5.60 - 4.20 0.44 0.18
KJÄR 0.00 33.33 33.33 44.44 30.77 5.20 - 6.00 0.42 -0.69
ACAA -17.65 23.53 41.18 37.50 20.00 5.20 - 6.60 0.41 -1.30
AARN -20.00 30.00 50.00 28.57 53.33 5.00 - 5.40 0.10 -0.53
SAVO -26.67 20.00 46.67 33.33 40.00 4.60 - 5.40 0.13 -0.70
CURL -31.25 25.00 56.25 50.00 33.33 4.40 - 7.40 -0.13 -0.89
CUR1 -36.37 18.18 54.55 44.44 35.71 6.40 - 6.00 -0.09 -0.43
HÄVY -55.00 15.00 70.00 40.00 0.00 2.20 - 8.40 -0.55 -1.80

Tunnuslukujen määritelmät

HF (Hammer Factor): HE - SD. Parhailla jokkueilla on tyypillisesti matala SD-tunnusluku (alle 20%) ja korkea HE (yli 45%). Hammer Factor huomioi eri joukkeuiden pelityylien tuoman vaihtelun HE:ssä ja SD:ssä. Mitä korkeampi HF joukkueella on, sitä paremmin se yleensä menestyy.

HE % (Hammer Efficiency): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu ottamaan vähintään kaksi pistettä. Nollapäitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SD % (Steal Defence): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa vastustaja on onnistunut varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

FE % (Force Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu pakottamaan vastustajan ottamaan yhden pisteen. Nollapäitä ja varastettuja päitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SE % (Steal Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

Result avg: Pelien lopputuloksen keskiarvo.

Ends with avg: Hammerilla pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Ends without avg: Ilman hammeria pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Lue lisää: https://curlwithmath.blogspot.com/2018/11/a-new-statistic-hammer-factor.html