Taktiikkapaja - Perusskenaario 07: Keskisuoja - sivupesä

Kirjoittanut curling_admin 05.04.2020 - 18:13
Wikiartikkelin kategoria

  • Ilman hammeria pelaava joukkue avaa keskisuojalla
  • Hammerilla pelaava joukkue heittää oman ensimmäisen kivensä reunapesään.

Esimerkkipää

Skotlanti - Ruotsi, EM-kilpailut 2019, viides pää

Pohdintoja

Tämä skenaario on melko yleinen etenkin pelin jälkipuoliskolla parittomissa päissä, mikäli hammerilla pelaavalla joukkueella ei ole suurta tarvetta lisäpisteille juuri tässä päässä. Hammerilla pelaavan joukkueen avaus reunapesään on ikään kuin provokaatio "pelataanko nollapää vai annatko meille kaksi pistettä". Reunapesän kivi pyritään yleensä pelaamaan tee-linjan yli, jotta sen kautta ei pääse enää rollaamaan teelle.

Jos ilman hammeria pelaava joukkue poistaa reunapesään heitetyn kiven, vastaa hammerilla pelaava joukkue yleensä poistolla, jonka jälkeen pää ajautuu helposti poistopääksi ja nollaus on melko todennäköinen. Ilman hammeria pelaava joukkue voi valita myös aggressiivisemman heiton, joita on tähän tilanteeseen tarjolla kierto keskisuojan taakse tai maksimihyökkäys toisella keskisuojalla (ks. skenaario 8).

Huomionarvoista on, että mikäli ilman hammeria pelaava joukkue ei poista reunapesän kiveä, voi hammerilla pelaava joukkue heittää sille toisella kivellään kulmasuojan, eikä ilman hammeria pelaava joukkue saa 5-rock-rulen vuoksi poistaa sitä seuraavalla heitollaan.

Mikäli hammerilla pelaavalla joukkueella on suuri tarve lisäpisteille, ei tämä avaus ole tarkoituksenmukainen. Ilman hammeria pelaava joukkue kun voi aina vastata ensimmäisen heiton provosaatioon "pelataan vain nollapää", eli heittämällä toisella kivellään poiston.

Taktiikkapajan on koostanut Markus Sipilä. Materiaali on julkaistu kansainvälisellä Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen 4.0 -lisenssillä, joka sallii esimerkiksi seuroille materiaalin jatkojalostamisen omiin epäkaupallisiin koulutustarkoituksiin, kunhan alkuperäiseen materiaaliin viitataan.

Liitetiedostot