Erilaisia heittoja

Kirjoittanut curling_admin 15.04.2007 - 00:24
Wikiartikkelin kategoria

Pääosin heitot voidaan jakaa kolmeen luokkaan: määrämittaiset, suojaheitot ja poistoheitot.

  • Suojaheitossa pyritään suojaamaan pesässä olevaa kiveä tai saamaan aikaan suoja, jonka taakse voidaan heittää.
  • Määrämittaisessa heitossa pyritään heittämään kivi pesään.
  • Poistoheitossa pyritään poistamaan vastustajan kivi pesästä.

Tämän perusjaottelun lisäksi on lukuisa joukko erilaisia heittoja eri tarkoituksiin.

Heittojen nimityksiä 

Heittojen nimityksiä

A - Suoja

Kivi jää pelilinjan ja pesän välille suojaksi. 

B - Määrämittainen

Kivi jää pesään. 

C - Kierto

Määrämittainen, joka juuri ohittaa suojan ja jää sen taakse piiloon pesään.

D - Noja

Heitetty kivi jää kiinni toiseen kiveen sen etupuolelle.

E - Suora poisto

Poistoheitto, jonka jälkeen heittokivi jää osumapaikkaan.

F - Poisto ja oma keskelle/sivuun ("Hit and roll")

Poistoheitto, jonka jälkeen heittokivi siirtyy sivulle tai keskelle ja jää pesään.

G - Tökkis

Heitetty kivi työntää pesään oman kiven.

H - Tupla

Heitto jossa kivi poistaa kaksi kiveä.

I - Portista heitto

Heittokivi menee kahden suojakiven muodostaman portin välistä.

Levitys

Määrämittainen, joka itsensä lisäksi työntää pesään toisenkin kiven.

Ratsastus

Poistoheitto, jossa toista kiveä apuna käyttäen ratsastetaan poistettava kivi ulos.