Olympiakomitealta tiedote uudesta harrastamisen mallista

Katja Kiiskinen

Suomen Olympiakomitea ry

Tiedote 12.6.2020

Esitys Suomen mallista julki – urheiluseurat keskeisessä roolissa toimeenpanossa    

Valmistelutyöryhmä luovutti tänään esityksensä harrastamisen Suomen mallista tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelle. Olympiakomitean näkemyksen mukaan harrastamisen malli tarvitaan, jotta jokaiselle lapselle ja nuorelle saadaan mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen helposti, koulupäivän yhteyteen. 

 

Mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Harrastustoiminta koulupäivän yhteydessä mahdollistaa yhdenvertaisen harrastamisen mahdollisuuden ja antaa lapsille ja nuorille enemmän aikaa perheen, kavereiden ja koulutöiden parissa.Suomen mallin mukaisen harrastustoiminnan käynnistämisessä urheiluseuroilla on keskeinen rooli. Valmistelutyöryhmässä mukana olleen Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salosen mukaan toteuttamisessa tulisi hyödyntää todetusti laadukasta toimintaa.

- Seurat tarjoavat jo nyt laajasti harrastustoimintaa. Mallin mukaisen harrastamisen tulee rakentua hyvien käytäntöjen pohjalle. Näin varmistamme lapsille ja nuorille taatusti laadukasta toimintaa. Laadukkaaseen toimintaan kuuluu turvallisuus. Se on harrastajien jakamaton oikeus ja koko toiminnan kestävä perusta: elleivät lapset ja nuoret koe harrastusta turvalliseksi, eivät he siellä kauaa pysy, Salonen painottaa.

Käyntiin harrastusviikolla?

Salosen mukaan hyvä aloitus harrastamisen mallille on syyskaudella järjestettävä harrastusviikko, joka tarjoaa lapsille ja nuorille monipuolisen mahdollisuuden kokeilla eri harrastuksia.

- Harrastusviikko on hyvä startti ja kokeilualusta harrastamisen mallille. Yhteistä viikkoa on kehitetty laaja-alaisessa yhteistyössä jo kahden vuoden ajan. Moni lapsi ja nuori etsii syksyisin mielekästä harrastusta. Keskeisessä roolissa ovat paikalliset yhdistykset ja harrastustoimintaa järjestävät tahot. Lisäksi tarvitaan kuntia koordinoimaan tarjontaa yhteistyössä koulujen kanssa, Salonen sanoo.

Kolmatta valtakunnallista harrastusviikkoa vietetään 7.-13.9.2020. Viikon ideana on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuksia kokeilla taiteen, kulttuurin, tieteen, liikunnan ja muiden alojen harrastustoimintaa. Seuroja kannustetaan toteuttamaan kokeiluja koronatilanteen salliessa seurojen omissa tiloissa ja harjoituspaikoilla sekä kouluilla. Harrastusviikko tukee myös syyskuussa toteutettavaa urheiluseurojen yhteistä #seurasydän-kampanjaa. 

Harrastusviikon vaikuttavuutta voitaisiin lisätä kohdentamalla harrastamisen mallin liikkeelle saamiseen tarkoitettuja resursseja viestintään, kuntakoordinaation kehittämiseen ja paikallisten harrastustoimijoiden verkoston laajentamiseen ja vahvistamiseen.

Lisätiedot: Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, 040 541 0295.

  

Harrastamisen malli tiiviisti  

Mallin tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa harrastus koulupäivän yhteydessä.
Avainasemassa on lasten, nuorten, perheiden ja yhteisöjen osallistaminen. Pääpaino on lasten ja nuorten kuulemisessa, jotta harrastustarjonta saadaan vastaamaan heidän toiveitaan. 
Harrastustoimintaa toteutetaan kuntien, koulujen ja harrastustoimintaa järjestävien tahojen tiiviillä yhteistyöllä. Valtakunnallinen kattavuus edellyttää koordinaatiovastuuta kunta- ja aluetasolla.
Mallin toteutuksessa on tarkoitus hyödyntää jo olemassa olevia ja hyväksi todettuja harrastuskäytäntöjä ja toimintatapoja. Opetus- ja kulttuuriministeriö huolehtisi yhteisen tietopankin luomisesta, johon sisällytetään muuan muassa tieto hyvistä käytännöistä ja tukimuodoista.  
Suomalaisen harrastamisen mallin rakentamisesta linjattiin hallitusohjelmassa.
Toteutukseen olisi työryhmän ehdotuksen mukaan käytettävissä v. 2020 5 milj. €, v. 2021 eteenpäin 14,5 milj. €/vuosi. Tämän lisäksi on tarkoitus säilyttää erillisenä nykymuotoinen koulujen kerhotoiminta, johon on vuonna 2020 varattu 2,8 milj. €.
Rahoitusta voisivat saada kunnat yksin tai yhdessä.
 

Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa. Yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa rakennamme liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen.