Työryhmiltä ja hallituksilta uudet suuntaviivat seurojen junioriprojekteihin

Katja Kiiskinen

 

Liiton työryhmät ja hallitus ovat käsitelleet seuroille myönnettäviä junioritukia. Hakemusten käsittelyn selkeyttämiseksi ja seurojen tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi seuratyöryhmä on luonut kriteerejä junioritukien myöntämiselle, jotka hallitus on hyväksynyt.
 

Yleisesti ottaen liitto haluaa tukea sellaisia junioriprojekteja, jotka ovat pitkäkestoisia (ainakin kaksi vuotta kestäviä), ja joiden vaikutus yltää yksittäistä juniorijoukkuetta laajemmalle.

Ensisijaisesti liitto tukee projekteja, joissa on mukana ulkopuolisia rahoittajapartnereita, kuten Opetus- ja kulttuuriministeriö tai kaupunki. 

Tuki myönnetään aina hakemuksen perusteella.

 

Juniorituen myöntämisen kriteerit

1. Omavastuu opetusministeriön tukihakemukseen. Seurat voivat hakea opetusministeriöltä tukea joko junioritoiminnan kehittämiseen tai (junioritoimintaan liittyvän) seuratyöntekijän palkkaukseen. Tukihakemuksessa edellytetään muuta rahoitusta 25 prosenttia. Liitto tukee muun rahoituksen osuutta 50:llä prosentilla. Tällöin esimerkiksi 10000 euron hakemuksessa muun rahoituksen määrä on 2500 euroa. Seuran omavastuuosuus on siten 1250 euroa ja liiton junioribudjetin osuus 1250 euroa. Budjettivarauman näkökulmasta tämän tukimuodon oletetaan olevan pitkäikäisempi, noin kolmevuotinen. Seuran tulee kuitenkin tehdä (mahdollinen) uusi hakemus aina jokaiselle vuodelle erikseen.

2. Lyhyempikestoinen ja kertaluontoinen junioriprojekti (jokin muu kuin opetusministeriön projekti), korkeintaan 1000 euroa.

3. Ohjaajamaksuja ja jäävuokraa koskeva subventio, joka mahdollistaa säännöllisen juniorivuoron. 

4. Ohjaajien kouluttaminen sekä ohjaajien yhteistyön kehittäminen.  Tukea voi hakea liiton valmentaja tai muu valmennuspoolin valmentaja.

5. Valmiiden harjoitussuunnitelmien (yksittäiset harjoitukset ja viikko- ja vuosisuunnitelmat) valmistelu ja muun oheismateriaalin, kuten kunto- ja lajiharjoitteita koskevien videoklippien tarjoaminen.  Tukea voi hakea liiton/seuran valmentaja tai muu valmennuspoolin valmentaja.

6. Erityisesti juniori-ikäisiin kohdennettu markkinointi.
 

Tulostettavan version junioritoiminnan tuen kriteereistä löydät liitteenä myös tästä uutisesta.