Puheenjohtajan palsta

Jari Turto

Haku päällä: toiminnanjohtaja ja avustajia

Valtionapu ja curlingliiton yhteistyökumppanistrategia-opinnäytetyö 

Urheilijapolku

Lattiacurling

Suomessa urheiluseurojen ja lajiliittojenkin toiminta on perustunut pääasiassa ”rakkaudesta lajiin” eli vapaaehtoistoimintaan. Niin curlingissakin. Toimintaympäristön muuttuessa työn määrä ja vaatimukset kasvavat. Vapaaehtoistyö on kuitenkin se ydin jatkossakin, jonka varaan seurojen ja liiton toiminta nojaa ammattimaistumisen lisäksi. Molempia tarvitaan työmäärän kasvaessa, siksi curlingliitossa haetaan parhaillaan osa-aikaista toiminnanjohtajaa ja avustajia eri kehityshankkeisiin: internetsivut, edustusasut ja säännöt. Tulkaa mukaan! Olkaa aktiivisia! Seurassa tai liitossa ! ”Rakkaudesta lajiin”.

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi liikuntajärjestöjen yleisavustukset tälle vuodelle. Avustukset noudattivat aikaisempien vuosien linjaa. Hyvä niin. Ministeriössä on kuitenkin meneillään järjestelmän kehittämistyö ja uusi malli on tarkoitus ottaa käyttöön v 2021 alusta. Muutokset voivat olla merkittäviä. Muutos on aina mahdollisuus mutta myös uhka. Curlingliitolle yleisavustus on tärkeä tulonlähde, jolla osin kustannetaan mm edustusjoukkueiden, valmennus- ja seuratoiminnan sekä liiton operatiivisen toiminnan kuluja. Omatoimista varainhankintaa tarvitsemme tulevaisuudessa merkittävästi lisää.  Tähän liittyen liitolle tarjoutui tilaisuus teettää opinnäytetyönä ”Curlingliiton yhteistyökumppanistrategia” suunnitelma. Se valmistuu kevään/kesän aikana. 

Maailman Curlingliitto (WCF) järjesti Tallinnassa kolmipäiväisen urheilijapolku-koulutuksen. Erinomaisen sellaisen! Suomesta koulutukseen osallistui Juho Tiainen (Joensuu), Mika Lehtinen (Turku) ja Arto Laine (Tampere). Työryhmä laatii koulutuksen pohjalta Suomen urheilijapolkusuunnitelman. Se tulee sisältämään harrastaja, kilpailija ja huippu-urheilija polut. Niillä on paljon yhteistä, mutta myös merkittäviä eroja. Urheilijapolulla keskeiseen rooliin nousevat seuravalmentajat ja valmentajakoulutus.  Mitä laadukkaampaa ohjausta ja valmennusta ensi kokeilusta lähtien annamme, sitä parempia pelaajia saamme eri sarjoihin. 

Curlingliitto on hankkinut neljä lattiacurling-pakettia (floorcurl.com) liiton ja seurojen tapahtumakäyttöön. Matalan kynnyksen pelipaketilla voimme esitellä curlingia koulun liikuntasalissa, messuilla ja eri tapahtumissa.  Uskomme, että tämä on mielenkiitoinen tapa rekrytoida pelaajia itse hallille. Käykää tutustumassa www-sivuilla. Tiedotamme keväämmällä lisää! 

 

Jari Turto, pj

0400-590394