Curlingliiton valtionapu entisellään

13.02.2020
-
Jari Turto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt tänään liikuntaa edestävien järjestöjen yleisavustukset vuodelle 2020. Suomen Curlingliittolle myönnetty avustus on 100.000€, joka on sama kuin viime vuonna.

Avustuksia jaettiin yhteensä yli 42 miljoonaa 124 eri järjestölle. Suurimman yksittäisen avustuksen sai Suomen Olympiakomitea 6,6 miljoonaa euroa. Käytännössä kaikkien järjestöjen avustukset pysyivät viime vuoden tasolla. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on meneillään avustusjärjestelmän kehittämistyö, jonka tavoitteena on selkeyttää avustuskriteerejä ja luoda läpinäkyvyyttä. Uusi järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2021.

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/liikuntaa-edistaville-jarjestoille-42-3-miljoonan-euron-avustukset