Curlingin pelisäännöt

Sääntöversio:
Päivitetty 26.10.2019 ajan tasalle sisältäen Maailman Curlingliiton (WCF) lokakuussa 2019 julkaisemat sääntömuutokset.
 

P1. CURLINGrata

  1. Radan pituus, mitattuna takalautojen sisäreunoista, on 45,720 m (150 jalkaa). Radan leveys, mitattuna sivurajojen sisäreunoista, on maksimissaan 5,000 m (16 jalkaa, 5 tuumaa). Tämä alue rajataan viivoilla tai jakajilla. Jos jo olemassa olevan rakennuksen koko ei salli tätä mittakaavaa, pituutta voidaan vähentää korkeintaan 44,501 metriin (146 jalkaan) asti ja leveyttä korkeintaan 4,420 metriin (14 jalkaan, 4 tuumaan) asti.

b)      Radan molemmissa päädyissä on sivurajojen välissä hyvin havaittavissa olevat samansuuntaiset linjat.

(i)        Tee-viiva, jonka maksimileveys on 1,27 cm (1/2 tuumaa), sijoitetaan siten, että linjan keskipiste on 17,375 m (57 jalkaa) koko radan keskipisteestä.
 

(ii)       Takaraja, jonka maksimileveys on 1,27 cm (1/2 tuumaa), sijoitetaan siten, että takarajan takareuna on 1,829 m (6 jalkaa) tee-viivan keskipisteestä.
 

(iii)     Hog-linja, jonka leveys on 10,16 cm (4 tuumaa), sijoitetaan siten, että hog-linjan sisäreuna on 6,401 m (21 jalkaa) tee-viivan keskipisteestä.
 

(iv)     Keskiviiva, jonka maksimileveys on 1,27 cm (1/2 tuumaa), yhdistää tee-viivojen keskipisteet ja jatkuu 3,658 m (12 jalkaa) tee-viivan keskipisteestä kohti takarajaa.
 

(v)      Hakkiviiva, jonka pituus on 0,457 m (1 jalka, 6 tuumaa) ja jonka maksimileveys on 1,27 cm (1/2 tuumaa), sijoitetaan samansuuntaisena tee-viivan kanssa keskiviivan molempiin päihin.
 

(vi)    Odotusviiva, jonka pituus on 15,24 cm (6 tuumaa) ja jonka maksimileveys on 1,27 cm (1/2 tuumaa), sijoitetaan 1,219 m (4 jalkaa) hog-linjan ulkopuolelle molemmille puolille rataa hog-linjan kanssa samansuuntaisena.

c)       Pyörätuolicurling-tapahtumia varten molempiin päihin rataa sijoitetaan kaksi keskiviivan kanssa samansuuntaista ohutta pyörätuoliviivaa keskiviivan molemmille puolille, lähtien hog-linjasta ja ulottuen lähimmän pesäympyrän uloimmalle kaarelle, siten että pyörätuoliviivojen ulompi reuna on 0,457 metriä (18 tuumaa) keskiviivasta.

d)      Keskipiste (Tee/Tee-piste) merkitään kummankin tee-viivan ja keskiviivan leikkauspisteeseen. Lisäksi radan molempiin päätyihin merkitään neljä samankeskistä ympyrää, joiden kaikkien keskipisteenä toimii tee-piste. Teeltä mitattuna uloimman ympyrän ulkoreunan säde on 1,829 m (6 jalkaa), seuraavaksi keskipistettä lähemmän ympyrän säde 1,219 m (4 jalkaa), seuraavaksi keskipistettä lähemmän ympyrän säde 0,610 m (2 jalkaa) ja sisimmän ympyrän minimisäde on 15,24 cm (6 tuumaa).

e)      Kaksi hakkia asetetaan hakkiviivalle, keskiviivan molemmille puolille siten, että kummankin hakin sisäreuna on 7,62 cm (3 tuumaa) keskiviivan keskipisteestä. Hakkien leveyden ei tule ylittää 15,24 cm:ä (6 tuumaa). Hakki kiinnitetään tarkoituksenmukaiseen materiaaliin ja tämän materiaalin sisäreuna asetetaan hakkiviivan sisäreunaa vasten siten, että itse hakit ulottuvat korkeintaan 20,32 cm (8 tuuman) päähän hakkiviivan etupuolelle. Jos jäähän tehdään syvennys hakkia varten, sen syvyys saa olla korkeintaan 3,81 cm (1,5 tuumaa).
 

P2. CURLINGKIVET

a)      Curlingkiven on oltava muodoltaan pyöreä. Kiven ympärysmitta saa olla enintään 91,44 cm (36 tuumaa) ja korkeuden on oltava vähintään 11,43 cm (4,5 tuumaa). Kivi, mukaan luettuna kahva ja pultti, saa painaa enintään 19,96 kg (44 paunaa), mutta sen tulee painaa vähintään 17,24 kg (38 paunaa).

b)      Jokainen joukkue käyttää kahdeksan kiven sarjaa, jossa kaikilla kivillä on samanvärinen kahva ja jokainen sarjan kivi on toisistaan erotettavissa hyvin näkyvillä merkinnöillä. Jos kivi vahingoittuu pelin aikana eikä sillä ole enää mahdollista pelata, kivi vaihdetaan uuteen kiveen. Jos uutta kiveä ei ole saatavilla, jokin jo päässä heitetty kivi heitetään toisen kerran.

c)       Jos kivi menee pelin aikana rikki, joukkueet päättävät ”curlingin hengen” mukaisesti, mihin korvaava kivi/kivet sijoitetaan. Jos asiasta ei päästä sopimukseen, pää pelataan uudelleen.

d)      Kivi, joka pyörähtää liikkuessaan yläkautta ympäri, jää kyljelleen tai pohja ylöspäin, on poistettava välittömästi pelistä.

e)      Jos kiven kahva irtoaa kokonaisuudessaan heiton aikana, heittäneellä pelaajalla on oikeus antaa pelin jatkua normaalisti tai uusia heittonsa sen jälkeen, kun heiton seurauksena mahdollisesti liikkuneet kivet on ensin asetettu takaisin alkuperäisille paikoilleen.

f)       Heitetty kivi, joka ei kokonaan ylitä pelipäädyn hog-linjaa on välittömästi poistettava pelistä, paitsi silloin kun se on osunut pelissä olevaan kiveen, eikä sen vuoksi ole ylittänyt hog-linjaa.

g)      Kivi, joka ylittää pelipäädyn takarajan kokonaisuudessaan, poistetaan välittömästi pelistä.

h)      Kivi, joka osuu radan sivussa olevaan jakajaan tai koskettaa sivurajaa, on välittömästi poistettava pelistä ja sen pääsy viereisille radoille on estettävä.

i)        Kivien sijaintia saa mitata vain silmämääräisesti siihen asti, kunnes pään viimeinen kivi on pysähtynyt, paitsi silloin, kun halutaan määrittää, onko jokin kivi pelissä, tai jos ennen pään toista, kolmatta, neljättä tai viidettä kiveä halutaan määrittää, onko kivi suoja-alueella (Free Guard Zone).

j)        Joukkueet eivät saa tehdä muutoksia pelikiviinsä tai asettaa mitään esineitä kiviensä päälle.
 

p3. JOUKKUEET

a)      Joukkue muodostuu neljästä pelaajasta, joista jokainen heittää kaksi kiveä jokaisessa päässä, kuitenkin niin, että heittovuoro vaihtelee joukkueiden välillä jokaisen heitetyn kiven jälkeen.

b)      Joukkue ilmoittaa heittojärjestyksensä, sekä kapteeninsa ja varakapteeninsa ennen pelin alkua, ja säilyttää tämän heittojärjestyksen ja pelipaikat koko pelin ajan säännön d) ii) mukaisesti. Joukkue, joka muuttaa heittojärjestystään tahallisesti ottelun aikana, joutuu luovuttamaan ottelun, ellei järjestystä muutettu silloin, kun joukkue otti varapelaajan käyttöön.

c)       Jos joku joukkueen pelaajista puuttuu pelin alkamishetkellä, joukkue voi:

(i)        aloittaa pelin kolmella pelaajalla, jolloin kaksi ensimmäistä pelaajaa heittää kukin kolme kiveä, ja heittojärjestyksessä kolmas pelaaja kaksi kiveä. Tässä tapauksessa puuttuva pelaaja voi paikalle saapuessaan tulla mukaan peliin ilmoitetulle heittopaikalle, kun seuraava uusi pää alkaa; tai

(ii)       aloittaa pelin käyttämällä joukkueen virallista varapelaajaa.

d)      Jos pelaaja ei kykene jatkamaan pelissä, joukkue voi:

(i)        jatkaa peliä kolmen pelaajan voimin, jolloin pelin jättänyt pelaaja voi palata peliin uudestaan vain, kun uusi pää on alkamassa. Pelaaja voi poistua ja palata peliin vain kerran ottelun aikana; tai

(ii)       ottaa peliin etukäteen ilmoitetun varapelaajan seuraavan uuden pään alussa, jolloin heittojärjestystä ja kapteenin ja varakapteenin pelipaikkoja on mahdollista muuttaa, (jolloin muutettu heittojärjestys on voimassa loppupelin ajan), eikä pelin jättänyt pelaaja voi enää tulla mukaan peliin.

e)      Joukkueessa täytyy olla vähintään kolme pelaajaa, ja jokaisen pelaajan tulee heittää hänelle kuuluvat kivet jokaisessa päässä.

f)       Kilpailuissa, joissa varapelaajat sallitaan, joukkue voi ilmoittaa etukäteen vain yhden varapelaajan, jota käytetään kyseisessä kilpailussa. Jos asian suhteen tapahtuu rike, rikkeen tehnyt joukkue joutuu luovuttamaan ottelun.

g)      Jos pelaaja pystyy heittämään vain ensimmäisen hänelle kuuluvan kiven, eikä hän pysty heittämään toista kiveään, kuluva pää pelataan loppuun seuraavan menettelytavan mukaisesti. Jos pelaaja on:

(i)       ykkösheittäjä, kakkosheittäjä heittää hänen kivensä

(ii)      kakkosheittäjä, ykkösheittäjä heittää hänen kivensä

(iii)     kolmosheittäjä, kakkosheittäjä heittää hänen kivensä

(iv)     nelosheittäjä, kolmosheittäjä heittää hänen kivensä

h)      Jos heittovuorossa oleva pelaaja ei pysty heittämään kumpaakaan kiveään pään aikana, kuluva pää pelataan loppuun seuraavan menettelytavan mukaisesti. Jos pelaaja on:

(i)        ykkösheittäjä, kakkosheittäjä heittää kolme kiveä, kolmosheittäjä heittää kolme kiveä ja nelosheittäjä heittää kaksi viimeistä kiveä.

(ii)       kakkosheittäjä, ykkösheittäjä heittää kolme kiveä, kolmosheittäjä heittää kolme kiveä ja nelosheittäjä heittää kaksi viimeistä kiveä.

(iii)     kolmosheittäjä, ykkösheittäjä heittää kolmosheittäjän ensimmäisen kiven, kakkosheittäjä kolmosheittäjän toisen kiven ja nelosheittäjä kaksi viimeistä kiveä.

(iv)     nelosheittäjä, kakkosheittäjä heittää nelosheittäjän ensimmäisen kiven ja kolmosheittäjä nelosheittäjän toisen kiven.

 

p4. PELAAJIEN SIJOITTUMINEN RADALLA

a)      Heittovuoroaan odottava joukkue:

(i)        Heittosuorituksen aikana pelaajat seisovat paikallaan sivurajalla odotusviivojen välissä. Kuitenkin:

1)      kapteeni ja/tai varakapteeni voivat olla paikallaan pelipäädyn takarajan takana, mutta eivät saa häiritä heittävän joukkueen kapteenin tai varakapteenin asettumista pesässä.

2)      heittovuoroaan odottavan joukkueen pelaaja, joka on seuraavana heittovuorossa, voi asettautua heittopäätyyn, sivurajalle, hakkien taakse.

(ii)       Vuoroaan odottavan joukkueen pelaajat eivät saa seistä tai liikkua siten, että se estää, häiritsee tai hermostuttaa heittovuorossa olevaa joukkuetta. Jos tällaista tapahtuu, tai jokin ulkopuolinen tekijä häiritsee pelaajaa heiton aikana, pelaajalla on mahdollisuus joko antaa kiven olla siinä, mihin se pysähtyi heiton seurauksena, tai heittää kivi uudestaan, kunhan kaikki heittokiven osumasta mahdollisesti liikkuneet pelikivet on ensin asetettu takaisin alkuperäisille paikoilleen.

b)      Heittävä joukkue:

(i)        Kapteeni on vastuussa pesästä. Varakapteeni on vastuussa pesästä silloin, kun kapteeni on heittovuorossa, tai kun kapteeni ei ole paikalla.

(ii)       Silloin kun joukkue on heittovuorossa, pesästä vastuussa olevan pelaajan tulee sijoittua pelipäädyssä olevalle jääalueelle siten, että vähintään yksi jalka/pyörä on hog-linjan sisäpuolelle radalla, jolla joukkue pelaa silloin, kun joukkue heittää.

(iii)     Pelaajien sääntöjen vastainen sijoittuminen radalla johtaa siihen, että heitetty kivi poistetaan pelistä, ja joukkue, joka ei syyllistynyt rikkeeseen, asettaa paikaltaan liikkuneet kivet takaisin niille paikoille, joissa ne olivat ennen rikkeen tapahtumista.

                  

p5. HEITTÄMINEN

a)      Jos pelin aloittavaa joukkuetta ei ole määritetty tee-heiton (LSD) avulla tai muilla keinoin ennen peliä, joukkueet heittävät kolikkoa siitä, kumpi joukkue heittää ensimmäisen kiven pelin ensimmäisessä päässä. Tämä järjestys säilyy aina siihen asti, kunnes jompikumpi joukkue on saanut pisteitä, jonka jälkeen seuraavan pään aloittaa joukkue, joka on viimeksi saanut pisteitä.

b)      Joukkue, joka heittää ensimmäisen kiven pelin ensimmäisessä päässä, saa valita kiviensä kahvojen värin tulevan pelin ajaksi, ellei väriä ole etukäteen määritelty.

c)       Oikeakätisen pelaajan on heitettävä keskiviivan vasemmalla puolella olevalta hakilta, ja vasenkätisen keskiviivan oikealla puolella olevalta hakilta. Kivi, joka heitetään väärältä hakilta, poistetaan pelistä ja joukkue, joka ei ollut heittovuorossa asettaa sen osumasta mahdollisesti liikkuneet kivet takaisin alkuperäisille paikoilleen.

d)      Heitettäessä kiven on oltava selvästi irti kädestä, ennen kuin kivi koskettaa heittopäädyn hog-linjaa. Jos näin ei tapahdu, heittävän joukkueen on välittömästi itse poistettava kivi pelistä.

e)      Jos hog-linjavirheen tehnyttä kiveä ei kuitenkaan välittömästi poisteta pelistä ja se osuu muihin kiviin, heittävä joukkue poistaa heitetyn kiven pelistä ja joukkue, joka ei ollut heittovuorossa asettaa heittokiven osumasta mahdollisesti liikkuneet kivet takaisin alkuperäisille paikoilleen.

f)       Kivi lasketaan heitetyksi, jos se koskettaa heittopäädyn tee-viivaa (hog-linjaa pyörätuolicurlingissa). Jos kivi ei ole ehtinyt koskettaa heittopäädyn kyseistä viivaa/linjaa, se voidaan palauttaa pelaajalle ja heittää uudestaan.

g)      Jokaisen pelaajan on oltava valmiina heittämään vuorollaan, eikä heittoon saa käyttää kohtuuttomasti aikaa.

h)      Jos pelaaja vahingossa heittää vastapuolen kiven, annetaan sen kulkea loppuun asti, minkä jälkeen sen paikalle vaihdetaan oman joukkueen kivi.

i)        Jos pelaaja heittää kiven väärällä heittovuorolla, päätä jatketaan ikään kuin virhettä ei olisi tapahtunut. Pelaaja, jonka vuoro jäi virheen takia väliin, heittää kyseisessä päässä joukkueensa viimeisen kiven. Jos ei päästä yksimielisyyteen siitä, minkä pelaajan vuoro jäi väliin, niin virheen tehneen joukkueen ykkösheittäjä heittää joukkueensa viimeisen kiven kyseisessä päässä.

j)        Jos joku joukkueen pelaajista heittää epähuomiossa samassa päässä liian monta kiveä, päätä jatketaan ikään kuin erehdystä ei olisi tapahtunut ja virheen tehneen joukkueen nelosheittäjän kivien määrää kyseisessä päässä vähennetään virheen mukaisesti. Jos kyseisessä päässä viimeisenä heittävä pelaaja heittää epähuomiossa liian monta kiveä, viimeisin heitetty kivi poistetaan pelistä ja se joukkue, joka ei syyllistynyt rikkeeseen, asettaa kaikki heiton seurauksena liikkuneet kivet takaisin niille paikoille, joissa kivet olivat ennen rikkeen tapahtumista.

k)      Jos joukkue heittää kaksi kiveä peräkkäin samassa päässä:

(i)        Toinen, virheellisesti heitetty kivi poistetaan pelistä ja joukkue, joka ei ollut heittovuorossa asettaa heittokiven osumasta mahdollisesti liikkuneet kivet takaisin alkuperäisille paikoilleen. Pelaaja, joka heitti vahingossa tämän toisen kiven, heittää sen uudelleen oman joukkueensa viimeisenä kivenä kyseisessä päässä.

(ii)       Jos erehdys havaitaan vasta, kun uusi kivi on jo ehditty heittää, pää on pelattava uudestaan.

l)      Jos väärä joukkue heittää pään ensimmäisen kiven:

(i)        Jos virhe huomataan, kun vasta ensimmäinen kivi on heitetty, pää aloitetaan uudestaan.

(ii)       Jos virhe havaitaan vasta, kun pään toinen kivi on jo ehditty heittää, peliä jatketaan ikään kuin virhettä ei olisi tapahtunut.

 

p6. SUOJA-ALUE (FGZ = Free guard zone)

a)      Kiven, joka on pelipäädyn tee-viivan ja hog-linjan välissä, eikä kuitenkaan kosketa pesää, katsotaan olevan suoja-alueella. Lisäksi kivet, jotka ovat osuneet suoja-alueella jo olleisiin kiviin eivätkä sen seurauksena ole ylittäneet hog-linjaa kokonaisuudessaan (vaan ovat hog-linjan edessä tai sen päällä), lasketaan myös suoja-alueella oleviksi kiviksi.

b)      Jos ennen pään kuudetta kiveä heitetty kivi osuu joko suoraan tai välillisesti vastustajan suoja-alueella sijaitsevaan kiveen ja siirtää sen pelialueen ulkopuolelle, tämä heitetty kivi poistetaan pelistä ja joukkue, joka ei ollut heittovuorossa asettaa heittokiven osumasta liikkuneet kivet takaisin alkuperäisille paikoilleen.
 

p7. HARJAUS

a)      Harjaamisliike voi tapahtua mihin suuntaan tahansa (liikkeen ei tarvitse peittää koko kiven leveyttä), mutta liike on lopetettava kiven jommallekummalle puolelle, siten ettei liikkuvan kiven eteen jää minkäänlaisia roskia.

b)      Paikallaan olevaa kiveä ei voi harjata. Sen pitää ensin liikkua esimerkiksi heiton tai osuman seurauksena. Kiveä, joka liikkuu joko suoran tai välillisen osuman seurauksena, saa harjata pelipäädyn tee-viivan etupuolella yksi tai useampi sen joukkueen jäsenistä, jolle kivi kuuluu.

c)       Kaikki pelaajat saavat puhdistaa jään pintaa ennen seuraavan kiven heittämistä.       

d)      Vastustajan kiviä on sallittua harjata vain pelipäädyn tee-viivan takana. Vastustajan kiveä ei saa alkaa harjata, ennen kuin se on koskettanut pelipäädyn tee-viivaa.

e)      Tee-viivan takana pelipäädyssä vain yksi pelaaja kummastakin joukkueesta saa harjata samalla kertaa. Tämä pelaaja voi olla kuka tahansa heittävän joukkueen pelaaja, mutta vastapuolen joukkueesta vain kapteeni tai varakapteeni.

f)       Tee-viivan takana joukkueella on etuoikeus harjata omaa kiveään, mutta se ei saa estää tai häiritä vastapuolen joukkueen harjausta, jos heidän pelaajansa haluaa harjata samaa kiveä.

g)      Jos harjatessa tapahtuu rike, joukkue, joka ei syyllistynyt rikkeeseen, saa päättää antaako pelin jatkua muuttamatta kivien paikkaa, tai joukkue voi asettaa heittokiven ja mahdolliset muut kivet, joihin heittokivellä olisi ollut vaikutusta, sinne minne ne joukkueen mielestä olisivat sijoittuneet, jos heittokiveen ei olisi osuttu.

 

p8. LIIKKUVIEN KIVIEN KOSKETTAMINEN

a)      Heittopäädyn tee-viivan ja pelipäädyn hog-linjan välissä:

(i)        Jos liikkuvaa kiveä kosketetaan tai kivi koskettaa jostain syystä sen joukkueen pelaajaa tai välineitä, jolle kivi kuuluu, rikkeen tehnyt joukkue poistaa kiven välittömästi pelistä. Jos heittävä pelaaja tekee niin sanotun kaksoiskosketuksen kiveä heittäessään ennen heittopäädyn hog-linjaa, tällaista kaksoiskosketusta ei tulkita rikkeeksi.

(ii)       Jos liikkuvaa kiveä kosketetaan tai kivi koskettaa jostain syystä vastapuolen joukkueen pelaajaa tai välineitä, tai jos kivi liikkuu jonkin ulkopuolisen tekijän johdosta:

1)      Jos kivi, johon koskettiin, oli heittokivi sillä hetkellä, se heitetään uudestaan.

2)      Jos kivi ei ollut heittokivi kosketushetkellä, joukkue, jolle se kuuluu, sijoittaa sen siihen paikkaan, johon he olisivat oikeudenmukaisesti ajatellen kuvitelleet kiven päätyvän, mikäli siihen ei olisi koskettu.

b)      Pelipäädyn hog-linjan sisäpuolella:

(i)        Jos liikkuvaa kiveä kosketetaan, tai kivi koskettaa jostain syystä sen joukkueen pelaajaa tai välineitä, jolle kivi kuuluu, kivien annetaan pysähtyä paikoilleen, minkä jälkeen joukkue, joka ei syyllistynyt rikkeeseen voi vaihtoehtoisesti:

1)      poistaa kosketetun kiven pelistä ja asettaa kaikki kivet, jotka liikkuivat rikkeen seurauksena alkuperäisille paikoilleen; tai

2)      jättää kivet niille paikoille, joille ne pysähtyivät; tai

3)      sijoittaa ne niille paikoille, joille he olisivat oikeudenmukaisesti ajatellen kuvitelleet kivien päätyvän, jos niihin ei olisi koskettu.

(ii)       Jos liikkuvaa kiveä kosketetaan tai kivi koskettaa jostain syystä vastapuolen joukkueen pelaajaa tai välineitä, kivien annetaan pysähtyä paikoilleen, minkä jälkeen joukkue, joka ei syyllistynyt rikkeeseen sijoittaa kivet niille paikoille, joille he olisivat oikeudenmukaisesti ajatellen kuvitelleet kivien päätyvän, jos niihin ei olisi koskettu.

(iii)     jos liikkuvaa kiveä koskettaa jokin ulkopuolinen tekijä, kivien annetaan pysähtyä paikoilleen, minkä jälkeen ne sijoitetaan niille paikoille, joille ne olisivat päätyneet, jos välikohtausta ei olisi sattunut. Jos joukkueet eivät pääse yhteisymmärrykseen kivien sijainnista, kivi heitetään uudestaan sen jälkeen, kun sen osumasta liikkuneet kivet on ensin sijoitettu alkuperäisille paikoilleen. Jos kivien alkuperäisestä sijainnista ei päästä yhteisymmärrykseen, pää pelataan uudelleen.

c)      Last Stone Draw (LSD) -kivet:

(i)        Jos pelivuorossa olevan joukkueen jäsen koskettaa liikkuvaa kiveä, tai aiheuttaa sen, että kiveen osutaan, kivi poistetaan pelistä ja heiton etäisyydeksi merkitään 199,6 cm (6 jalkaa, 6,5 tuumaa).

(ii)       Jos liikkuvaa kiveä kosketetaan tai kivi koskettaa jostain syystä vastapuolen joukkueen jäsentä, kivi heitetään uudelleen.

(iii)     Jos liikkuvaa kiveä koskettaa jokin ulkopuolinen tekijä, kivi heitetään uudelleen.

 

d)     Jos liikkuvaan kiveen osuu kivi, joka kimpoaa radan jakajasta, joukkue, joka ei ollut sillä hetkellä heittovuorossa, sijoittaa kivet niille paikoille, joille he olisivat oikeudenmukaisesti ajatellen kuvitelleet kivien päätyvän, jos niihin ei olisi koskettu.

 

p9. PAIKALLAAN OLEVIEN KIVIEN LIIKKUMINEN

a)      Jos jommankumman joukkueen pelaaja liikuttaa paikallaan olevaa kiveä, joka ei olisi vaikuttanut liikkuvan kiven kulkureittiin, liikkuneen kiven asettaa paikalleen joukkue, joka ei syyllistynyt rikkeeseen.

b)      Jos jokin ulkopuolinen tekijä liikuttaa paikallaan olevaa kiveä, joka ei olisi vaikuttanut liikkuvan kiven kulkureittiin, kivi asetetaan yhteisymmärryksessä sen alkuperäiselle paikalle.

c)       Jos jommankumman joukkueen pelaaja liikuttaa paikallaan olevaa kiveä, joka olisi muuttanut liikkuvan kiven suuntaa, kivien annetaan pysähtyä paikoilleen, minkä jälkeen joukkue, joka ei syyllistynyt rikkeeseen voi vaihtoehtoisesti:

(i)        jättää kivet niille paikoille, joille ne pysähtyivät; tai

(ii)       poistaa pelistä kiven, jonka suunta olisi muuttunut, jos paikallaan olevaa kiveä ei olisi kosketettu ja asettaa kaikki rikkeen seurauksena mahdollisesti liikkuneet kivet paikoilleen; tai

(iii)     asettaa kivet niille paikoille, joille ne oikeudenmukaisesti ajatellen olisivat päätyneet, jos mihinkään kiveen ei olisi koskettu.

d)      Jos paikallaan olevaa kiveä, joka olisi muuttanut liikkuvan kiven suuntaa, liikuttaa jokin ulkopuolinen voima, kivien annetaan pysähtyä paikoilleen, minkä jälkeen ne sijoitetaan niille paikoille, joille ne olisivat päätyneet, jos kiveä ei olisi liikutettu. Jos joukkueet eivät pääse yhteisymmärrykseen kivien sijainnista, kivi heitetään uudestaan sen jälkeen, kun sen osumasta liikkuneet kivet on ensin sijoitettu alkuperäisille paikoilleen. Jos kivien alkuperäisestä sijainnista ei päästä yhteisymmärrykseen, pää pelataan uudelleen.

e)      Jos paikallaan oleva kivi liikkuu radan jakajasta kimpoavan kiven seurauksena, joukkue, joka ei ollut heittovuorossa asettaa kivet alkuperäisille paikoilleen.

f)       Last Stone Draw (LSD) -kivet:

(i)        Jos heittovuorossa olevan joukkueen jäsen liikuttaa paikallaan olevaa kiveä, tai tekee jotain, mikä saa kiven liikkumaan, ennen kuin toimitsija on suorittanut mittauksen loppuun, kivi poistetaan ja sen etäisyydeksi merkitään 199,6 cm (6 jalkaa, 6,5 tuumaa).

(ii)       Jos vastapuolen joukkueen jäsen liikuttaa paikallaan olevaa kiveä, tai tekee jotain, mikä saa kiven liikkumaan, ennen kuin toimitsija on suorittanut mittauksen loppuun, heittovuorossa oleva joukkue asettaa kiven takaisin sille paikalle, jossa kivi oli ennen rikkeen tapahtumista.

(iii)     Jos jokin ulkopuolinen voima liikuttaa paikallaan olevaa kiveä, tai saa sen liikkumaan, ennen kuin toimitsija on suorittanut mittauksen loppuun, heittovuorossa oleva joukkue asettaa kiven takaisin sille paikalle, jossa kivi oli ennen rikkeen tapahtumista.

 

p10. VÄLINEET

a)      Kukaan pelaaja ei saa vahingoittaa jään pintaa välineillään, tai jättämällä jäähän kämmenen tai muiden kehonosien jälkiä. Tilanteessa toimitaan seuraavasti:

1. rikkomus = 1. virallinen varoitus, korjataan vahinko

2. rikkomus = 2. virallinen varoitus, korjataan vahinko

3. rikkomus = korjataan vahinko ja pelaaja poistetaan pelistä

b)     Mitään välineitä ei saa jättää lojumaan minnekään jään pinnalle.

c)     Joukkueet eivät saa käyttää pelin aikana kommunikointiin elektronisia laitteita tai muuta laitetta äänen muuntelemiseen. Pelien aikana ei sallita sellaisten elektronisten laitteiden käyttöä, joista radalla olevat pelaajat voivat saada jotain tietoa. Poikkeuksen muodostavat sekuntikellot, joita saa käyttää heittoaikojen mittaamiseen.

d)       Kun käytetään kunnolla toimivaa elektronista hog-linjatunnistinta:

(i)        Kahva tulee aktivoida kunnolla ennen heittoa niin, että se toimii heiton aikana, tai kivi tulkitaan hog-linjavirheen tehneeksi.

(ii)        Hanskaa tai rukkasta ei saa pitää heittokädessä heiton aikana. Jos asiassa tapahtuu rike, heitetty kivi poistetaan pelistä, ja joukkue, joka ei syyllistynyt rikkeeseen, asettaa paikaltaan liikkuneet kivet takaisin niille paikoille, joissa ne olivat ennen rikkeen tapahtumista.

e)      Työntökepin käyttöä rajoitetaan seuraavasti:

(i)        Ei saa käyttää missään Maailman Curlingliiton kilpailussa tai karsinnassa, lukuun ottamatta pyörätuolicurling-tapahtumia.

(ii)       Pelaajien, jotka päättävät käyttää työntökeppiä, tulee käyttää keppiä kaikkien kiviensä heittämiseen koko pelin ajan.

(iii)     Curlingpelimuodoissa, joissa ei käytetä pyörätuolia: Kivi tulee heittää suoraa linjaa pitkin hakilta merkkiä kohti.

(iv)     Curlingpelimuodoissa, joissa ei käytetä pyörätuolia: Kiven pitää selkeästi irrota työntökepistä ennen kuin heittävän pelaajan kumpikaan jalka koskettaa heittopäädyn teeviivaa. Kivi on pelissä, ja tulkitaan heitetyksi, kun se on koskettanut heittopäädyn hog-linjaa.

(v)      Curlingpelimuodoissa, joissa ei käytetä pyörätuolia: Työntökeppi saa toimia vain käsivarren/käden jatkeena, eikä tuoda muunlaista mekaanista hyötyä.

(vi)     Jos työntökeppiä käyttäessä tapahtuu rike, heitetty kivi poistetaan pelistä, ja joukkue, joka ei syyllistynyt rikkeeseen, asettaa paikaltaan liikkuneet kivet takaisin niille paikoille, joissa ne olivat ennen rikkeen tapahtumista.

(vii)    Kaikkien työntökeppien tulee noudattaa pyörätuolicurlingia koskevia määräyksiä.


 

p11. PISTELASKU

a)      Pelin voittaja määräytyy sen mukaan, kummalla joukkueella on suurempi pistemäärä, kun kaikki peliin kuuluvat päät on pelattu loppuun. Voitto ratkeaa myös, jos toinen joukkue luovuttaa pelin tai toinen joukkue on matemaattisesti eliminoitu, kunhan sääntöjen edellyttämä vähimmäismäärä päitä on pelattu. Matemaattisesti eliminoitu joukkue saa pelata meneillään olevan pään loppuun, mutta uutta päätä ei voi enää aloittaa. Jos joukkue tulee kuitenkin matemaattisesti eliminoiduksi ottelun viimeisessä päässä, pelaaminen tulee lopettaa sillä hetkellä, kun joukkue on eliminoitu, eikä kyseistä päätä enää pelata loppuun. Jos pistetilanne on tasan, kun kaikki peliin kuuluvat päät on pelattu, pelataan jatkopäitä siihen asti, että toinen joukkue saa pisteitä ja ensimmäisenä jatkopäästä pisteitä saava joukkue voittaa koko pelin.

b)      Kun kaikki pään kivet on heitetty, joukkue saa yhden pisteen jokaisesta omasta kivestään, joka on pesässä tai koskettaa sitä, ja on lähempänä keskipistettä kuin yksikään vastustajan kivi.

c)       Pään tulos selviää, kun päästä vastuussa olevat kapteenit tai varakapteenit päätyvät yksimielisyyteen tuloksesta. Jos ennen yhteisen tulospäätöksen syntymistä kiviä, jotka olisivat saattaneet vaikuttaa pään tulokseen, liikkuu pois alkuperäiseltä paikaltaan, saa joukkue, joka ei syyllistynyt rikkeeseen, itselleen hyödyn, jonka muutoin olisivat kenties saaneet vasta mittauksen seurauksena.

d)      Pään tulosta päätettäessä käytetään mittavälinettä, elleivät joukkueet pysty silmämääräisesti arvioimaan, mitkä kivet ovat lähimpänä tee-pistettä tai koskettaako jokin kivi pesää. Mittaus suoritetaan teepisteestä kiven lähimpänä olevaan kylkeen. Kuka tahansa kummankin joukkueen yksi jäällä oleva pelaaja saa seurata mittauslaitteella tehtävää mittausta.

e)      Jos kaksi tai useampi kivi on niin lähellä tee-pistettä, että mittavälinettä ei pystytä käyttämään, määritelmä kivien sijainnista tehdään silmämääräisesti.

f)       Jos määritelmää ei pystytä tekemään silmämääräisesti tai mittavälineen avulla, kiviä pidetään samanarvoisina, ja:

(i)        jos kivet olisivat määrittäneet päästä pisteitä saavan joukkueen, pää katsotaan nollapääksi.

(ii)       jos kivet olisivat määrittäneet lisäpisteitä joukkueelle, joka oli jo saamassa kyseisestä päästä pisteitä, vain ne kivet lasketaan tulokseen, jotka ovat mitattuja kiviä lähempänä keskipistettä.

g)      Jos ennen yhteisen tulospäätöksen syntymistä jokin ulkopuolinen tekijä aiheuttaa tulokseen vaikuttavien kivien paikaltaan siirtymisen, toimitaan seuraavasti:

(i)        jos kivet olisivat määrittäneet päästä pisteitä saavan joukkueen, pää pelataan uudestaan.

(ii)       jos toinen joukkue oli jo saamassa pisteen tai pisteitä kyseisestä päästä, ja paikaltaan siirtynyt kivi tai kivet olisivat voineet kasvattaa heidän pistemääräänsä, tämä joukkue saa päättää haluaako pelata pään uudestaan vai pitää pisteet, jotka on varmasti jo saanut.

h)      Joukkue voi luovuttaa pelin vain silloin, kun se on heittävänä joukkueena. Jos joukkue haluaa luovuttaa pelin ennen kuin käynnissä oleva pää on pelattu loppuun, kyseisen pään tulos määritetään siinä tapauksessa seuraavalla tavalla:

(i)        Jos molemmilla joukkueilla on kiviä jäljellä, merkitään ”X”:t tulostaululle.

(ii)       Jos vain toinen joukkue on heittänyt kaikki kivensä:

 

1)      Jos kaikki kivensä heittäneellä joukkueella on pistekivi(ä), pisteitä ei lasketa ja ”X”:t merkitään tulostaululle, ellei pisteiden merkintä ole tarpeen lopputuloksen määrittämiseen.

2)      Jos joukkueella, joka ei heittänyt kaikkia kiviään, on pistekiviä, merkitään pisteet tulostaululle.

3)      Jos kummallakaan joukkueella ei ole pistekiviä, molemmille joukkueille merkitään ”X”:t tulostaululle.

i)        Jos joukkue ei ole paikalla valmiina aloittamaan peliä määrättynä aikana, toimitaan seuraavasti:

(i)        Jos pelin alkamisen viive on 1-15 minuuttia (1-10 minuuttia Mixed Doubles -peleissä), joukkue joka ei syyllistynyt rikkeeseen saa yhden pisteen ja halutessaan viimeisen kiven edun varsinaiseen ensimmäiseen päähän, jonka joukkueet pelaavat ottelussa. Ensimmäinen pää katsotaan tällöin pelatuksi.

(ii)       Jos pelin alkamisen viive on 15-30 minuuttia (10-20 minuuttia Mixed Doubles -peleissä), joukkue joka ei syyllistynyt rikkeeseen saa toisen pisteen ja halutessaan viimeisen kiven edun varsinaiseen ensimmäiseen päähän, jonka joukkueet pelaavat ottelussa. Kaksi päätä katsotaan tällöin pelatuksi.

(iii)     Jos peli ei ole alkanut 30 minuutin viiveen jälkeen (20 minuutin jälkeen Mixed Doubles -peleissä), joukkue joka ei syyllistynyt rikkeeseen, tulkitaan voittajaksi luovutusvoiton saaneena.

j)        Luovutetun pelin tulokseksi merkitään ”W – L” (Win – Loss), (suom. ”V – H” = voitto - häviö).

 

p12. KESKEYTYNEET PELIT

Mikäli peli jostain syystä keskeytyy, sitä jatketaan myöhemmin täsmälleen siitä tilanteesta, jossa se keskeytyi.

 

p13. PYÖRÄTUOLICURLING

a)      Kivet heitetään paikallaan olevasta pyörätuolista.

b)      Kun kivi heitetään hakin ja etupesän ulkoreunan väliseltä alueelta, heiton alkaessa kivi on asetettava keskiviivan päälle. Kun kivi heitetään etupesän ulkoreunan ja hog-linjan väliseltä alueelta, heiton alkaessa kiven on oltava kokonaisuudessaan pyörätuoliviivojen sisällä.

c)       Heiton aikana heittävän pelaajan jalat eivät saa koskea jäätä, ja pyörätuolin renkaiden tulee pysyä kontaktissa jään kanssa.

d)      Heitto suoritetaan perinteisellä tavalla kädellä tai käyttäen työntökeppiä, joka noudattaa pyörätuolicurlingia koskevia määräyksiä.

Kiven on selvästi irrottava kädestä tai työntökepistä, ennen kuin kivi koskettaa heittopäädyn hog-linjaa.

e)      Kivi on pelissä, kun se on koskettanut heittopäädyn hog-linjaa. Kivi, joka ei ole koskettanut heittopäädyn hog-linjaa, johtuen esimerkiksi työntökepin käyttöön liittyvästä ongelmasta, voidaan palauttaa heittäjälle ja heittää uudelleen.

f)       Harjaaminen ei ole sallittua.

g)      Jos heiton aikana tapahtuu rike, heitetty kivi poistetaan pelistä, ja joukkue, joka ei syyllistynyt rikkeeseen, asettaa paikaltaan liikkuneet kivet takaisin niille paikoille, joissa ne olivat ennen rikkeen tapahtumista.

h)      Maailman Curlingliiton pyörätuolikilpailuissa jokaisessa joukkueessa on oltava neljä heittävää pelaajaa. Joukkueen pitää koostua molemmista sukupuolista kaikissa peleissä. Joukkue, joka rikkoo tätä sääntöä, joutuu luovuttamaan ottelun.
Jos pelaaja poistuu jäältä pään aikana sairauden, onnettomuuden tai muiden lieventävien seikkojen vuoksi (lukuun ottamatta tilannetta, jossa tuomari poistaa pelaajan jäältä):

(i)        pelaaja voi palata otteluun, sillä ehdolla, että hän pystyy heittämään kaikki hänelle kuuluvat kivet.

(ii)        Jos pelistä poistuvan pelaajan kivi (kivet) täytyy heittää kyseisessä päässä, joukkueen on otettava kentälle välittömästi varapelaaja pelistä poistuneen pelaajan pelipaikalle heittämään tarvittavat kivet, ja joukkueen on edelleen muodostuttava molemmista sukupuolista. Joukkue, joka ei pysty noudattamaan tätä sääntöä, joutuu luovuttamaan ottelun. Seuraavan pään alussa joukkue voi halutessaan muuttaa joukkueen heittojärjestystä (muutettua heittojärjestystä tullaan noudattamaan loppupelin ajan), ja korvattu pelaaja ei voi enää palata takaisin peliin.

(i)        Jos pelistä poistuva pelaaja on jo heittänyt molemmat kivet kyseisessä päässä, seuraavan pään alussa joukkueen on otettava varapelaaja kentälle ja joukkue voi halutessaan muuttaa joukkueen heittojärjestystä (muutettua heittojärjestystä tullaan noudattamaan loppupelin ajan), ja korvattu pelaaja ei voi enää palata takaisin peliin.

i)      Kaikki ottelut aikataulutetaan kahdeksan (8) pään mittaisiksi.

 

p14. MIXED CURLING

a)      Jokaisessa joukkueessa tulee olla kaksi naispelaajaa ja kaksi miespelaajaa, ja nais- ja miespelaajien tulee heittää kivet vuorotellen (N, M, N, M - tai - M, N, M, N). Varapelaajia ei sallita.

b)      Jos joukkue pelaa kolmella pelaajalla, nais- ja miespelaajien tulee edelleen heittää kivet vuorotellen (M, N, M - tai - N, M, N). Jos tämä tilanne tulee vastaan, kun peli on jo käynnissä, heittojärjestystä voidaan muuttaa siten, että tämä ehto täyttyy.

c)       Kuka tahansa joukkueen jäsen voi olla kapteeni tai varakapteeni, mutta siten, että molemmat sukupuolet ovat näissä rooleissa edustettuina.

d)      Kaikki Mixed-ottelut pelataan 8 pään mittaisina.

e)      Joukkueella saa olla yksi valmentaja ja yksi muu joukkueen toimitsija. Vain nämä kaksi henkilöä voivat istua joukkueelle merkityllä valmentajan penkillä.

 

p15. MIXED DOUBLES / PARICURLING

a)      Joukkue koostuu kahdesta pelaajasta, yhdestä miehestä ja yhdestä naisesta. Varapelaajia ei sallita. Joukkueen on luovutettava peli(t), jos molemmat joukkueen pelaajat eivät voi pelata koko peliä. Jokaisella joukkueella voi olla yksi valmentaja ja yksi muu joukkueen toimitsija.

b)      Pistelasku toimii samalla tavalla kuin curlingin perinteisessä pelimuodossa. Ennen jokaisen pään alkua asetettavat ”paikkakivet” otetaan huomioon pistelaskussa.

c)       Jokainen peli kestää 8 päätä.

d)      Kumpikin joukkue heittää viisi (5) kiveä jokaisen pään aikana. Joukkueensa ensimmäisen kiven heittänyt pelaaja heittää myös joukkueensa viimeisen kiven kyseisessä päässä. Joukkueen toinen pelaaja heittää joukkueen toisen, kolmannen ja neljännen kiven kyseisessä päässä. Ensimmäisen kiven heittäjää voidaan halutessa vaihtaa aina, kun uusi pää alkaa.

e)      Mitään kiviä, mukaan lukien pesässä olevat "paikkakivet", ei saa poistaa pelistä ennen pään neljännen kiven heittoa (pään neljäs kivi on siis ensimmäinen kivi, joka saa poistaa kiviä pelistä). Mikäli tätä sääntöä rikotaan, heitetty kivi siirretään pois pelialueelta ja rikkomuksen tehneen joukkueen vastustaja palauttaa heiton seurauksena siirtyneet kivet alkuperäisille paikoilleen.

f)       Ennen kunkin pään alkua, toinen joukkue sijoittaa oman paikkakivensä pelipäätyyn. Kivi sijoitetaan jompaankumpaan ennalta määrätyistä paikoista: A tai B. Seuraavaksi vastustajan paikkakivi sijoitetaan paikkaan A tai B, sen mukaan kumpi näistä paikoista on vielä vapaana. Paikkojen sijainti määräytyy seuraavasti:

(i)        Paikka A: Kivi sijoitetaan keskelle keskiviivaa siten, että se on heti jäässä olevan pisteen edessä tai takana. Radan suoja-alueelle on merkitty kolme eri pistettä kivien sijoittamista varten, joista yksi valitaan kyseisessä pelissä käytettäväksi. Näiden pisteiden sijainnit keskiviivalla ovat (katso kaavio):

1)      hog-linjan ja pesän etureunan puolivälissä.

2)      puolivälissä olevasta pisteestä mitattuna kolme jalkaa (0,915 m) lähemmäksi kohti pesää.

3)      puolivälissä olevasta pisteestä mitattuna kolme jalkaa (0,915 m) lähemmäksi kohti hog-linjaa.

Perustuen jään kuntoon, kun kisatoimitsija ei ole paikalla tekemässä päätöstä, joukkueet määrittelevät jokaiselle radalle pisteen A sijainnin ja samaa sijaintia käytetään koko pelin ajan. Päätös tehdään ennen peliä edeltävää harjoittelujaksoa.

(ii)       Paikka B: Kivi sijoitetaan siten, että kivi on takapesän puolella, 4-foot ympyrän sisällä, keskellä keskiviivaa, niin että kiven takareuna on samassa linjassa 4-foot ympyrän takareunan kanssa (katso kaavio).

(iii)      Power Play: Molemmat joukkueet voivat kerran pelissä käyttää Power Play -vaihtoehtoa paikkakivien sijoittamiseen, silloin kun on heidän vuoronsa päättää paikkakivien sijainti. Pesässä oleva kivi (B), joka kuuluu kyseisessä päässä viimeisen kiven heittävälle joukkueelle, asetetaan jommallekummalle puolelle sivupesään siten, että kiven takareuna koskettaa tee-viivaa kohdassa, jossa 8-foot ja 12-foot ympyrät kohtaavat. Suojakivi (A) asetetaan samalle puolelle rataa samaan pisteeseen kuin mihin keskisuojat asetettiin (katso kaavio). Power Play -vaihtoehtoa ei voi käyttää jatkopäässä.

g)      Paikkakivien sijainnista päättävä joukkue määräytyy seuraavasti:

(i)        Tulevassa pelissä pelaavat joukkueet heittävät tee-heiton (Last Stone Draw) määrittääkseen kummalla joukkueella on päätösvalta ensimmäisessä päässä. Joukkue, jonka teeheittoetäisyys on pienempi, saa päättää paikkakivien sijainnin.

(ii)       Ensimmäisen pään jälkeen joukkue, joka ei saanut pisteitä pelatusta päästä, päättää paikkakivien sijoittamisesta.

(iii)     Mikäli kumpikaan joukkue ei saanut pelatusta päästä pisteitä, kyseisen pään ensimmäisen kiven heittänyt joukkue päättää paikkakivien sijoittamisesta seuraavassa päässä. Jos kyseessä on nollapää, joka johtuu siitä, että molemmilla joukkueilla oli täsmälleen sama mittaustulos, kyseisessä nollapäässä paikkakivien sijainnista päättänyt joukkue päättää paikkakivien sijainnin myös seuraavassa päässä.

h)      Joukkue, jonka paikkakivi on asetettu paikkaan A (pesän eteen) heittää ensimmäisen kiven kyseisessä päässä. Joukkue, jonka paikkakivi on asetettu paikkaan B (pesään) heittää toisen kiven kyseisessä päässä.

i)        Kun joukkue on heittovuorossa, se joukkueen pelaaja, joka ei ole sillä hetkellä heittovuorossa, voi sijoittua kyseisellä radalla mihin tahansa haluamaansa paikkaan. Kun heittävä pelaaja on irrottanut otteensa kivestä, jompikumpi tai molemmat pelivuorossa olevan joukkueen pelaajat voivat harjata joko heittokiveä tai mitä tahansa heille kuuluvaa kiveä, joka liikkuu kyseisen heiton seurauksena, kunhan harjaaminen tapahtuu ennen kuin kivi tai kivet ovat saavuttaneet pelipäädyn tee-viivan. Tämä sääntö koskee joukkueen kaikkia kiviä, myös tee-heittoja.

j)        Jos pelaaja tekee rikkeen heittäessään, heitetty kivi poistetaan pelistä, ja joukkue, joka ei syyllistynyt rikkeeseen, palauttaa kaikki siirtyneet kivet niille paikoille, joissa ne olivat ennen rikkeen tapahtumista. Jos rikettä ei havaita, ennen kuin seuraava kivi on jo heitetty, peliä jatketaan ikään kuin virhettä ei olisi tapahtunut. Tällaisessa tapauksessa täytyy kuitenkin huomioida, että se pelaaja, joka on heittänyt pään ensimmäisen kiven, voi heittää kyseisessä päässä yhteensä korkeintaan kaksi kiveä.
 

p16. KIELLETYT AINEET

Kaikkien urheilusuoritusta parantavien lääkkeiden käyttö ilman poikkeuslupaa on epäeettistä ja kiellettyä, riippumatta siitä onko lääkkeitä käytetty tietoisesti tai jostain muusta syystä. Jos tällaista käyttöä tapahtuu, pelaaja(t) hylätään kilpailusta, heidän jäsenliitolleen ilmoitetaan asiasta, ja tilanteesta saattaa seurata pidempiä pelikieltoja.
 

p17. SOPIMATON KÄYTTÄYTYMINEN

Sopimaton käytös, siivoton tai loukkaava kielenkäyttö, välineiden väärinkäyttö ja tahallinen vahingon aiheuttaminen kenen tahansa joukkueen jäsenen toimesta on kielletty. Toimivaltaisella curlingjärjestöllä on oikeus asettaa sopimattomasti käyttäytyvä henkilö(t) pelikieltoon.