Finnish Women's Championships 2013-2014 - Games

12/13/2013 - 18:00

 • Sheet 1: Kiiskinen - Malmi 9-3
 • Sheet 3: Lindroos - Puustinen 6-10
 • Sheet 4: Kauste - Koivisto 12-2

12/14/2013 - 12:00

 • Sheet 1: Koivisto - Lindroos 5-11
 • Sheet 2: Malmi - Puustinen 3-9
 • Sheet 3: Kiiskinen - Kauste 9-5

12/14/2013 - 20:00

 • Sheet 2: Kauste - Lindroos 10-6
 • Sheet 3: Koivisto - Malmi 1-12
 • Sheet 4: Kiiskinen - Puustinen 5-7

12/15/2013 - 13:00

 • Sheet 1: Kauste - Puustinen 8-11
 • Sheet 2: Kiiskinen - Koivisto 8-2
 • Sheet 4: Lindroos - Malmi 4-9

01/10/2014 - 16:00

 • Sheet 2: Kauste - Malmi 3-10
 • Sheet 3: Markkanen - Kiiskinen 3-12

01/10/2014 - 20:00

 • Sheet 4: Markkanen - Lindroos 6-11

01/11/2014 - 08:00

 • Sheet 1: Kiiskinen - Lindroos 8-2
 • Sheet 2: Markkanen - Koivisto 11-6
 • Sheet 5: Puustinen - Kauste 10-3

01/11/2014 - 16:00

 • Sheet 1: Markkanen - Puustinen 1-10
 • Sheet 3: Malmi - Lindroos 11-2
 • Sheet 4: Koivisto - Kiiskinen 1-9

01/11/2014 - 20:00

 • Sheet 4: Markkanen - Kauste 11-9

01/12/2014 - 08:00

 • Sheet 3: Markkanen - Malmi 3-9

01/12/2014 - 12:00

 • Sheet 2: Lindroos - Kiiskinen 3-9
 • Sheet 4: Koivisto - Puustinen 0-19

02/21/2014 - 16:00

 • Sheet 2: Kauste - Kiiskinen 7-10
 • Sheet 3: Lindroos - Koivisto 6-12
 • Sheet 5: Puustinen - Markkanen 9-2

02/21/2014 - 20:00

 • Sheet 1: Malmi - Markkanen 10-2

02/22/2014 - 08:00

 • Sheet 2: Lindroos - Markkanen 8-9
 • Sheet 3: Puustinen - Malmi 12-8
 • Sheet 6: Koivisto - Kauste 8-10

02/22/2014 - 16:00

 • Sheet 4: Puustinen - Lindroos 7-4
 • Sheet 5: Malmi - Kiiskinen 6-2
 • Sheet 6: Kauste - Markkanen 3-9

02/22/2014 - 20:00

 • Sheet 4: Koivisto - Markkanen 9-5

02/23/2014 - 08:00

 • Sheet 2: Puustinen - Koivisto 11-4
 • Sheet 3: Kiiskinen - Markkanen 11-3
 • Sheet 4: Malmi - Kauste 11-1

02/23/2014 - 16:00

 • Sheet 1: Malmi - Koivisto 6-2
 • Sheet 2: Puustinen - Kiiskinen 6-9
 • Sheet 3: Lindroos - Kauste 11-7

03/06/2014 - 14:00

 • Sheet 3: Puustinen - Malmi 6-8
 • Sheet 4: Kiiskinen - Markkanen 8-6

03/06/2014 - 19:00

 • Sheet 1: Kiiskinen - Malmi 7-4
 • Sheet 5: Puustinen - Markkanen 10-1

03/07/2014 - 08:00

 • Sheet 1: Puustinen - Kiiskinen 6-5
 • Sheet 3: Malmi - Markkanen 10-4

03/07/2014 - 12:00

 • Sheet 5: Kauste - Lindroos 10-2

03/07/2014 - 16:00

 • Sheet 2: Markkanen - Puustinen 1-10
 • Sheet 5: Malmi - Kiiskinen 5-6

03/07/2014 - 20:00

 • Sheet 5: Lindroos - Koivisto 12-1

03/08/2014 - 08:00

 • Sheet 1: Malmi - Puustinen 3-9
 • Sheet 5: Markkanen - Kiiskinen 2-11

03/08/2014 - 12:00

 • Sheet 4: Kauste - Koivisto 4-11

03/08/2014 - 16:00

 • Sheet 2: Markkanen - Malmi 3-9
 • Sheet 3: Kiiskinen - Puustinen 3-10
 • Sheet 5: Koivisto - Lindroos 7-8

03/09/2014 - 10:00

 • Sheet 1: Lindroos - Kauste 9-7

03/09/2014 - 14:00

 • Sheet 2: Koivisto - Kauste 5-11