Finnish Women's Championships 2013-2014

Rounds
2013-12-13 18:00
 • Sheet 1: Kiiskinen - Malmi 9-3
 • Sheet 3: Lindroos - Puustinen 6-10
 • Sheet 4: Kauste - Koivisto 12-2
2013-12-14 12:00
 • Sheet 1: Koivisto - Lindroos 5-11
 • Sheet 2: Malmi - Puustinen 3-9
 • Sheet 3: Kiiskinen - Kauste 9-5
2013-12-14 20:00
 • Sheet 2: Kauste - Lindroos 10-6
 • Sheet 3: Koivisto - Malmi 1-12
 • Sheet 4: Kiiskinen - Puustinen 5-7
2013-12-15 13:00
 • Sheet 1: Kauste - Puustinen 8-11
 • Sheet 2: Kiiskinen - Koivisto 8-2
 • Sheet 4: Lindroos - Malmi 4-9
2014-01-10 16:00
 • Sheet 2: Kauste - Malmi 3-10
 • Sheet 3: Markkanen - Kiiskinen 3-12
2014-01-10 20:00
 • Sheet 4: Markkanen - Lindroos 6-11
2014-01-11 08:00
 • Sheet 1: Kiiskinen - Lindroos 8-2
 • Sheet 2: Markkanen - Koivisto 11-6
 • Sheet 5: Puustinen - Kauste 10-3
2014-01-11 16:00
 • Sheet 1: Markkanen - Puustinen 1-10
 • Sheet 3: Malmi - Lindroos 11-2
 • Sheet 4: Koivisto - Kiiskinen 1-9
2014-01-11 20:00
 • Sheet 4: Markkanen - Kauste 11-9
2014-01-12 08:00
 • Sheet 3: Markkanen - Malmi 3-9
2014-01-12 12:00
 • Sheet 2: Lindroos - Kiiskinen 3-9
 • Sheet 4: Koivisto - Puustinen 0-19
2014-02-21 16:00
 • Sheet 2: Kauste - Kiiskinen 7-10
 • Sheet 3: Lindroos - Koivisto 6-12
 • Sheet 5: Puustinen - Markkanen 9-2
2014-02-21 20:00
 • Sheet 1: Malmi - Markkanen 10-2
2014-02-22 08:00
 • Sheet 2: Lindroos - Markkanen 8-9
 • Sheet 3: Puustinen - Malmi 12-8
 • Sheet 6: Koivisto - Kauste 8-10
2014-02-22 16:00
 • Sheet 4: Puustinen - Lindroos 7-4
 • Sheet 5: Malmi - Kiiskinen 6-2
 • Sheet 6: Kauste - Markkanen 3-9
2014-02-22 20:00
 • Sheet 4: Koivisto - Markkanen 9-5
2014-02-23 08:00
 • Sheet 2: Puustinen - Koivisto 11-4
 • Sheet 3: Kiiskinen - Markkanen 11-3
 • Sheet 4: Malmi - Kauste 11-1
2014-02-23 16:00
 • Sheet 1: Malmi - Koivisto 6-2
 • Sheet 2: Puustinen - Kiiskinen 6-9
 • Sheet 3: Lindroos - Kauste 11-7
2014-03-06 14:00
 • Sheet 3: Puustinen - Malmi 6-8
 • Sheet 4: Kiiskinen - Markkanen 8-6
2014-03-06 19:00
 • Sheet 1: Kiiskinen - Malmi 7-4
 • Sheet 5: Puustinen - Markkanen 10-1
2014-03-07 08:00
 • Sheet 1: Puustinen - Kiiskinen 6-5
 • Sheet 3: Malmi - Markkanen 10-4
2014-03-07 12:00
 • Sheet 5: Kauste - Lindroos 10-2
2014-03-07 16:00
 • Sheet 2: Markkanen - Puustinen 1-10
 • Sheet 5: Malmi - Kiiskinen 5-6
2014-03-07 20:00
 • Sheet 5: Lindroos - Koivisto 12-1
2014-03-08 08:00
 • Sheet 1: Malmi - Puustinen 3-9
 • Sheet 5: Markkanen - Kiiskinen 2-11
2014-03-08 12:00
 • Sheet 4: Kauste - Koivisto 4-11
2014-03-08 16:00
 • Sheet 2: Markkanen - Malmi 3-9
 • Sheet 3: Kiiskinen - Puustinen 3-10
 • Sheet 5: Koivisto - Lindroos 7-8
2014-03-09 10:00
 • Sheet 1: Lindroos - Kauste 9-7
2014-03-09 14:00
 • Sheet 2: Koivisto - Kauste 5-11