Rekisteriselosteet

Curlingliitto ylläpitää kolmea eri henkilörekisteriä:

 1. Suomen Curlingliiton pelaajatietokanta
 2. Curling.fi -sivuston käyttäjätietokanta
 3. SCL Jäseninfo -sähköpostilista

1. Rekisteriseloste - Suomen Curlingliiton pelaajatietokanta

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §.

Rekisteriseloste päivitetty 20.8.2011.

Rekisterinpitäjä 

Suomen Curlingliitto ry
Kivivuorenkuja 4 A 3
01620 Vantaa

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Markus Sipilä
markus [dot] sipila [at] curling [dot] fi
040 715 2615

Rekisterin nimi

Suomen Curlingliiton pelaajatietokanta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Suomen Curlingliiton ja siihen kuuluvien seurojen jäsenrekisterinä. Lisäksi tietokantaa hyödynnetään Suomen Curlingliiton ja sen jäsenseurojen järjestämien sarjojen, turnausten ja muiden kilpailuiden tulospalvelun järjestämisessä.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön perustiedot

 • Nimi
 • Syntymäaika: vaikuttaa jäsenmaksun suuruuteen,tarvitaan myös osallistumisoikeuden toteamiseen eri ikäryhmille suunnattuihin kilpailuihin (juniorit/seniorit)
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tieto siitä, onko henkilö opiskelija: vaikuttaa jäsenmaksun suuruuteen

Pelaajaprofiilin tiedot

Perustietojen lisäksi pelaajatietokannasta löytyy seuraavat tiedot:

 • Pituus
 • Paino
 • Kätisyys
 • Sukupuoli
 • Kansallisuus
 • Curlingin aloitusvuosi
 • Koulutus
 • Ammatti
 • Siviilisääty
 • Perhe
 • Valokuvat

Seura-, valmentaja- ja joukkuetiedot

 • Pelaajatietokantaan on tallennettu henkilön jäsenyydet Suomen Curlingliitoon kuuluvissa seuroissa.
 • Tietokannasta löytyy myös tieto henkilön suorittamista Suomen Curlingliiton valmentajakoulutuksen tasoista.
 • Tieto pelaajan edustuksista maajoukkueessa joko pelaajana tai valmentajana
 • Tieto henkilön joukkueista (pelaajana tai valmentajana) niissä sarjoissa, joiden tulospalvelu hoidetaan Suomen Curlingliiton tulospalvelujärjestelmällä.

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Perustiedot: henkilö itse tai joukkueen sarjaan ilmoittanut henkilö
 • Pelaajaprofiilin tiedot: henkilö itse
 • Seuran jäsenyydet: seuran nimeämä yhteyshenkilö ylläpitää seuran jäsenluetteloa
 • Henkilön suorittamat valmentajakoulutuksen tasot: Suomen Curlingliitto
 • Maajoukkue-edustukset: Suomen Curlingliitto
 • Pelaaja- ja valmentajatiedot: Joukkueen sarjaan ilmoittanut henkilö, tyypillisesti joukkueen kapteeni

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Henkilön nimi näkyy julkisesti internetissä pelaajalistassa.
 • Henkilön perustiedot eivät näy julkisesssa pelaajaprofiilissa. Poikkeuksen tähän muodostaa syntymäaika, jonka pelaaja voi itse julkaista pelaajaprofiilissaan näkyväksi (oletusarvoisesti syntymäaikaa ei näytetä).
 • Pelaajaprofiilin tiedot näkyvät julkisesti internetissä, mikäli henkilö on itse ne tietokantaan syöttänyt.
 • Henkilö näkyy seuran jäsenluettelossa, joka on Suomen Curlingliiton ja kyseisen seuran virkailijoiden käytettävissä. Jäsenluettelosta käy ilmi henkilön nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 • Henkilön suorittamat valmentajakoulutuksen tasot näkyvät julkisesti internetissä.
 • Maajoukkue-edustukset näkyvät julkisesti internetissä.
 • Pelaaja- ja valmentajatieto näkyy julkisesti internetissä niissä sarjoissa, joiden tulospalvelu hoidetaan Suomen Curlingliiton tulospalvelujärjestelmällä. Sarjojen tulospalvelua hoitaville henkilöille näkyy joukkueiden pelaajien lisäksi myös henkilön edustama seura, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 • Henkilön ei-julkisesti näkyviä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä siten myöskään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Pelaajatietokannan ylläpitoon on käyttöoikeudet vain Suomen Curlingliiton nimittämillä virkailijoilla ja seurojen jäsenrekistereihin vain seurojen nimittämillä yhteyshenkilöillä.

Pelaajatietokantaa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesesti.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Henkilöllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Suuren osan tallennetuista tiedoista voi helposti tarkastaa omasta pelaajaprofiilistaan, mutta virallisen tarkastuspyynnön voi tehdä omakätisesti allekirjoitetulla vapaamuotoisella Suomen Curlingliitolle osoitetulla kirjeellä.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

 • Henkilö voi korjata perustiedot ja pelaajaprofiilin tiedot itse tai pyytää rekisteriasioita hoitavaa henkilöä korjaamaan tiedot puolestaan.
 • Seuratietojen korjauksessa tulee kääntyä kyseisen seuran puoleen.
 • Valmentajatasojen suorittamiseen ja maajoukkue-edustuksiin ja sarjojen pelaaja- ja valmentajatietoihin liittyvien tietojen korjauksessa tulee ottaa yhteyttä Suomen Curlingliiton rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

 

 

 

 

2. Rekisteriseloste - Curling.fi -sivuston käyttäjätietokanta

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §.

Rekisteriseloste laadittu 24.10.2007.

Rekisterinpitäjä

Suomen Curlingliitto ry
Kivivuorenkuja 4 A 2
01620 Vantaa

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Markus Sipilä
markus [dot] sipila [at] curling [dot] fi
040 715 2615

Rekisterin nimi

Suomen Curlingliiton verkkopalvelun käyttäjätietokanta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Suomen Curlingliiton curling.fi-verkkopalvelun palveluiden tarjoamiseen.

Rekisterin tietosisältö

 • Käyttäjätunnus ja salasana
 • Sähköpostiosoite
 • Tieto käyttäjätunnukselle myönnetyistä käyttöoikeusrooleista verkkopalvelussa.
 • Tietokantaan tallentuu tieto käyttäjän luomasta sisällöstä.
 • Tietokantaan ei tallennu käyttäjiä yksilöiviä tietoja sivuston lukemisesta.

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite saadaan henkilöltä itseltään verkkopalveluun rekisteröitymisen yhteydessä.
 • Tieto käyttäjän luomasta sisällöstä tallentuu tietokantaan automaattisesti.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Käyttäjätietokannan sisältöä ei luovuoteta kolmansille osapuolille, eikä näin ollen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjätietokannan ylläpitoon on käyttöoikeudet vain Suomen Curlingliiton nimittämillä virkailijoilla.

Salasana tallennetaan tietokantaan ns. hash-muodossa, jolloin se ei ole selkokielisenä edes ylläpitäjien nähtävissä.

Käyttäjätietokantaa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesesti.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Henkilöllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Käyttäjätunnuksen ja sähköpostiosoitteen henkilö voi tarkastaa sisäänkirjautumisen jälkeen itse, mutta virallisen tarkastuspyynnön voi tehdä omakätisesti allekirjoitetulla vapaamuotoisella Suomen Curlingliitolle osoitetulla kirjeellä, josta käy ilmi mitä käyttäjätunnusta tarkastuspyyntö koskee.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Henkilö voi korjata käyttäjätunnuksensa, sähköpostiosoitteensa ja salasanansa itse. Muiden tietojen korjaamisessa tulee ottaa yhteyttä Suomen Curlingliiton rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

 

 

3. Rekisteriseloste - SCL jäseninfo -sähköpostilista

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §.

Rekisteriseloste laadittu 14.7.2014.

Rekisterinpitäjä

Suomen Curlingliitto ry
Kivivuorenkuja 4 A 2
01620 Vantaa

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Markus Sipilä
markus [dot] sipila [at] curling [dot] fi
040 715 2615

Rekisterin nimi

SCL Jäseninfo -sähköpostilista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Suomen Curlingliiton sähköpostitiedotukseen.

Rekisterin tietosisältö

 • Sähköpostilistalle kuuluvat sähköpostiosoitteet
 • Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan

Säännönmukaiset tietolähteet

Listan luomisen yhteydessä (14.7.2014) listalle lisättiin osoitteita kahdesta lähteestä:

 • Curlingliiton jäsenseuroihin kuuluvien pelaajien sähköpostiosoitteet, mikäli sähköpostiosoite oli tallennettu pelaajaprofiiliin (tiedon alkuperäinen lähde: henkilö itse tai seuran yhteyshenkilö) 
 • Olli Rissasen tiedotuslistalla olleet osoitteet (tiedon lähde: henkilön oma pyyntö saada sähköpostitiedotteita) 

Listan luonnin jälkeen sähköpostilistalle voi liittyä osoitteessa http://www.curling.fi/fi/wiki/10163, jolloin osoitelähteenä on henkilö itse.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Sähköpostilistan osoitteita ei luovuoteta kolmansille osapuolille, eikä näin ollen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköpostilistan ylläpitoon on käyttöoikeudet vain Suomen Curlingliiton nimittämillä virkailijoilla.

Sähköpostilistaa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesesti.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Henkilöllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Virallisen tarkastuspyynnön voi tehdä omakätisesti allekirjoitetulla vapaamuotoisella Suomen Curlingliitolle osoitetulla kirjeellä, josta käy ilmi mitä sähköpostiosoitetta tarkastuspyyntö koskee.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Listalta voi poistua koska tahansa. Jokainen listalle lähetetty viesti sisältää linkin, jota klikkaamalla listalta voi poistua. Uuden osoitteen voi lisätä listalle osoitteessa http://www.curling.fi/fi/wiki/10163