Finnish Men's Curling Championship League 2010-2011

Rounds
2010-11-19 16:30
 • Sheet 3: A. Kauste - Rissanen 3-12
 • Sheet 4: Sepperi - Rantamäki 5-8
 • Sheet 5: Kiiskinen - Sipilä 10-3
2010-11-19 20:00
 • Sheet 1: Uusipaavalniemi - Sullanmaa 8-5
2010-11-20 08:00
 • Sheet 2: Rissanen - Kiiskinen 5-15
 • Sheet 3: Sipilä - Sepperi 9-7
 • Sheet 4: Sullanmaa - A. Kauste 7-10
 • Sheet 5: Rantamäki - Uusipaavalniemi 7-10
2010-11-20 16:00
 • Sheet 1: A. Kauste - Rantamäki 9-3
 • Sheet 3: Kiiskinen - Sullanmaa 6-10
 • Sheet 4: Uusipaavalniemi - Sipilä 7-3
 • Sheet 5: Sepperi - Rissanen 8-5
2010-11-21 08:00
 • Sheet 1: Sullanmaa - Sepperi 7-2
 • Sheet 2: Sipilä - A. Kauste 3-6
 • Sheet 3: Rissanen - Uusipaavalniemi 7-5
 • Sheet 4: Rantamäki - Kiiskinen 3-9
2010-11-21 11:30
 • Sheet 1: Rantamäki - Sipilä 8-4
2010-11-21 15:30
 • Sheet 2: Kiiskinen - Sepperi 1-8
 • Sheet 4: Rissanen - Sullanmaa 2-10
 • Sheet 5: Uusipaavalniemi - A. Kauste 11-9
2011-01-21 20:00
 • Sheet 1: Sipilä - Rissanen 7-10
 • Sheet 3: A. Kauste - Kiiskinen 8-6
 • Sheet 4: Sepperi - Uusipaavalniemi 2-7
 • Sheet 5: Sullanmaa - Rantamäki 10-6
2011-01-22 12:00
 • Sheet 1: Kiiskinen - Uusipaavalniemi 8-7
 • Sheet 3: Rantamäki - Rissanen 13-6
 • Sheet 4: Sullanmaa - Sipilä 4-6
 • Sheet 5: A. Kauste - Sepperi 8-5
2011-01-22 20:00
 • Sheet 1: Rantamäki - Sepperi 8-7
 • Sheet 2: Rissanen - A. Kauste 3-7
 • Sheet 3: Sullanmaa - Uusipaavalniemi 3-8
 • Sheet 5: Sipilä - Kiiskinen 7-1
2011-01-23 11:30
 • Sheet 1: A. Kauste - Sullanmaa 7-3
 • Sheet 2: Uusipaavalniemi - Rantamäki 5-8
 • Sheet 3: Sepperi - Sipilä 8-7
 • Sheet 4: Kiiskinen - Rissanen 7-3
2011-02-11 16:30
 • Sheet 1: Sullanmaa - Kiiskinen 3-6
 • Sheet 2: Rantamäki - A. Kauste 8-9
 • Sheet 3: Rissanen - Sepperi 1-9
 • Sheet 4: Sipilä - Uusipaavalniemi 3-9
2011-02-12 08:00
 • Sheet 3: A. Kauste - Sipilä 11-5
 • Sheet 4: Uusipaavalniemi - Rissanen 9-6
 • Sheet 5: Sepperi - Sullanmaa 1-11
 • Sheet 6: Kiiskinen - Rantamäki 9-7
2011-02-12 16:00
 • Sheet 1: A. Kauste - Uusipaavalniemi 8-9
 • Sheet 2: Sepperi - Kiiskinen 7-5
 • Sheet 3: Sullanmaa - Rissanen 4-7
 • Sheet 5: Sipilä - Rantamäki 3-6
2011-02-13 08:00
 • Sheet 2: Rissanen - Sipilä 5-10
 • Sheet 3: Uusipaavalniemi - Sepperi 8-3
 • Sheet 4: Kiiskinen - A. Kauste 5-9
 • Sheet 6: Rantamäki - Sullanmaa 8-6
2011-02-13 15:30
 • Sheet 1: Rissanen - Rantamäki 2-9
 • Sheet 3: Sipilä - Sullanmaa 4-7
 • Sheet 5: Uusipaavalniemi - Kiiskinen 10-8
 • Sheet 6: Sepperi - A. Kauste 8-6
2011-02-24 13:00
 • Sheet 2: Uusipaavalniemi - Kiiskinen 7-5
 • Sheet 3: A. Kauste - Rantamäki 5-8
2011-02-24 15:00
 • Sheet 4: Sepperi - Rissanen 6-8
 • Sheet 5: Sullanmaa - Sipilä 6-8
2011-02-24 20:00
 • Sheet 1: Sipilä - Sepperi 4-7
 • Sheet 2: Rissanen - Sullanmaa 2-9
 • Sheet 4: Kiiskinen - A. Kauste 4-9
 • Sheet 5: Rantamäki - Uusipaavalniemi 6-8
2011-02-25 12:00
 • Sheet 2: Uusipaavalniemi - A. Kauste 8-2
 • Sheet 3: Rissanen - Sipilä 5-9
 • Sheet 4: Sullanmaa - Sepperi 9-4
 • Sheet 5: Rantamäki - Kiiskinen 4-7
2011-02-25 20:00
 • Sheet 1: Rantamäki - A. Kauste 4-8
 • Sheet 2: Sipilä - Sepperi 7-9
 • Sheet 3: Sullanmaa - Rissanen 6-5
 • Sheet 4: Kiiskinen - Uusipaavalniemi 4-7
2011-02-26 08:00
 • Sheet 2: A. Kauste - Kiiskinen 7-3
 • Sheet 3: Uusipaavalniemi - Rantamäki 8-10
 • Sheet 5: Sipilä - Rissanen 7-10
2011-02-26 12:00
 • Sheet 1: Sipilä - Sullanmaa 9-8
 • Sheet 3: Rissanen - Sepperi 3-8
2011-02-26 16:00
 • Sheet 1: Kiiskinen - Rantamäki 3-5
 • Sheet 2: Sullanmaa - Sepperi 6-7
 • Sheet 4: A. Kauste - Uusipaavalniemi 7-8