Finnish Men's Championships 2016-2017 - Qualification - Games

10/28/2016 - 17:00

 • Sheet 3: Saarelainen - Tahvanainen 6-1
 • Sheet 3: Saarelainen - Tahvanainen 6-1
 • Sheet 4: Rissanen - T. Kauste 2-6
 • Sheet 5: Matarmaa - Pietikäinen 9-6

10/28/2016 - 21:00

 • Sheet 3: Rissanen - Matarmaa 3-6
 • Sheet 5: Saarelainen - T. Kauste 3-7
 • Sheet 6: Pietikäinen - Tahvanainen 4-7

10/29/2016 - 10:00

 • Sheet 4: Matarmaa - Tahvanainen 6-8
 • Sheet 6: Saarelainen - Rissanen 6-5

10/29/2016 - 15:00

 • Sheet 3: Matarmaa - Saarelainen 9-2
 • Sheet 5: Pietikäinen - Rissanen 5-11

10/29/2016 - 20:00

 • Sheet 4: Saarelainen - Pietikäinen 6-5
 • Sheet 6: Tahvanainen - Rissanen 7-3

10/30/2016 - 10:00

 • Sheet 3: Saarelainen - Matarmaa 3-6

10/30/2016 - 14:00

 • Sheet 4: Tahvanainen - Matarmaa 7-2