Curlingin pelisäännöt

Versio: (June 2011)

Sisällys

 1. Curlingrata
 2. Curlingkivet
 3. Joukkueet
 4. Pelaajien sijoittuminen radalla
 5. Heittäminen
 6. Suoja-alue
 7. Harjaus
 8. Liikkuvien kivien koskettaminen
 9. Paikallaan olevien kivien liikkuminen
 10. Välineet
 11. Pistelasku
 12. Keskeytyneet pelit
 13. Pyörätuolicurling
 14. Mixed doubles curling
 15. Kielletyt aineet
 16. Sopimaton käyttäytyminen

Nämä säännöt ovat voimassa kaikissa otteluissa ja kilpailuissa, joissa toimivallan omaava curlingorganisaatio on hyväksynyt niiden soveltamisen.

1.     Curlingrata

a)      Radan pituus, mitattuna takalautojen sisäreunoista, on 45,720 m (150 jalkaa). Radan leveys, mitattuna sivulinjojen sisäreunoista, on maksimissaan 5,000 m (16 jalkaa, 5 tuumaa). Tämä alue rajataan viivoilla tai jakajilla. Jos jo olemassa olevan rakennuksen koko ei salli tätä mittakaavaa, pituutta voidaan vähentää korkeintaan 44,501 metriin (146 jalkaan) asti ja leveyttä korkeintaan 4,420 metriin (14 jalkaan, 4 tuumaan) asti.

b)      Radan molemmissa päädyissä on sivulinjojen välillä hyvin havaittavissa olevat samansuuntaiset linjat

i)        Tee-linja, jonka maksimileveys on 1,27 cm (1/2 tuumaa), rajataan siten, että linjan keskipiste on 17,375 m (57 jalkaa) koko radan keskipisteestä.

ii)       Takalinja, jonka maksimileveys on 1,27 cm (1/2 tuumaa), rajataan siten, että takalinjan takareuna on 1,829 m (6 jalkaa) tee-linjan keskipisteestä.

iii)     Hog-linja, jonka leveys on 10,16 cm (4 tuumaa), rajataan siten, että hog-linjan sisäreuna on 6,401 m (21 jalkaa) tee-linjan keskikohdasta.

c)       Keskilinja, jonka maksimileveys on 1,27 cm (1/2 tuumaa), yhdistää tee-linjojen keskipisteet ja jatkuu 3,658 m (12 jalkaa) tee-linjan keskipisteestä kohti takalinjaa.

d)      Hakkilinja, jonka pituus on 0,457 m (1 jalka, 6 tuumaa) ja jonka maksimileveys on 1,27 cm (1/2 tuumaa), rajataan samansuuntaisena tee-linjan kanssa keskilinjan molempiin päihin.

e)      Odotuslinja, jonka pituus on 15,24 cm (6 tuumaa) ja jonka maksimileveys on 1,27 cm (1/2 tuumaa), sijoitetaan 1,219 m (4 jalkaa) hog-linjan ulkopuolelle molemmille puolille rataa hog-linjan kanssa samansuuntaisena.

f)       Pyörätuolicurlingtapahtumia varten molempiin päihin rataa sijoitetaan kaksi keskilinjan kanssa yhdensuuntaista pyörätuolilinjaa keskilinjan molemmille puolille, lähtien hog-linjasta ja ulottuen lähimmän ympyrän uloimmalle kaarelle, linjojen ulomman reunan etäisyyden ollessa keskilinjasta 0,457 metriä (18 tuumaa).

g)      Keskipiste (Tee/Tee-piste) merkitään kummankin tee-linjan ja keskilinjan leikkauspisteeseen. Lisäksi radan molempiin päätyihin merkitään neljä samankeskistä ympyrää joiden kaikkien keskipisteenä toimii tee-piste. Teeltä mitattuna uloimman ympyrän ulkoreunan säde on 1,829 m (6 jalkaa), seuraavaksi keskipistettä lähemmän ympyrän säde 1,219 m (4 jalkaa), seuraavaksi keskipistettä lähemmän ympyrän säde 0,610 m (2 jalkaa) ja sisimmän ympyrän minimisäde on 15,24 cm (6 tuumaa).

h)      Kaksi hakkia asetetaan hakkilinjalle, keskilinjan molemmille puolille siten, että kummankin hakin sisäreuna on 7,62 cm (3 tuumaa) keskilinjan keskivälistä. Hakkien leveyden ei tule ylittää 15,24 cm:ä (6 tuumaa). Hakki kiinnitetään tarkoituksenmukaiseen materiaaliin ja tämän materiaalin sisäreuna asetetaan hakkilinjan sisäreunaa vasten siten, että itse hakit ulottuvat korkeintaan 20,32 cm (8 tuuman) päähän hakkilinjan etupuolelle. Jos jäähän tehdään syvennys hakkia varten, sen syvyys saa olla korkeintaan 3,81 cm (1,5 tuumaa).

2.     Curlingkivet

a)      Curlingkiven on oltava muodoltaan pyöreä. Kiven ympärysmitta saa olla enintään 91,44 cm (36 tuumaa) ja korkeuden on oltava vähintään 11,43 cm (4,5 tuumaa). Kivi, mukaan luettuna kahva ja pultti, saa painaa enintään 19,96 kg (44 paunaa), mutta sen tulee painaa vähintään 17,24 kg (38 paunaa).

b)      Jokainen joukkue käyttää kahdeksan kiven sarjaa, jossa kaikilla kivillä on samanvärinen kahva ja jokainen sarjan kivi on toisistaan erotettavissa hyvin näkyvillä merkinnöillä. Jos kivi vahingoittuu pelin aikana eikä sillä ole enää mahdollista pelata, käytetään vaihtokiveä. Jos vaihtokiveä ei ole saatavilla, jokin jo päässä heitetty kivi heitetään toisen kerran.

c)       Jos kivi menee pelin aikana rikki, joukkueet päättävät curlingin hengen mukaisesti, mihin korvaava kivi sijoitetaan.

d)      Kivi, joka liikkuessaan pyörähtää yläkautta ympäri, jää kyljelleen tai pohja ylöspäin, on välittömästi poistettava pelistä.

e)      Jos kiven kahva irtoaa kokonaisuudessaan heiton aikana, pelaajalla on oikeus antaa pelin jatkua tai uusia heittonsa sen jälkeen, kun heiton seurauksena mahdollisesti liikkuneet kivet on ensin asetettu takaisin alkuperäisille paikoilleen.

f)       Heitetty kivi, joka ei kokonaan ylitä pelipäädyn hog-linjaa on välittömästi poistettava pelistä, paitsi silloin kun se on osunut pelissä olevaan kiveen, eikä sen vuoksi ole ylittänyt hog-linjaa.

g)      Kivi, joka ylittää takarajan kokonaisuudessaan, poistetaan välittömästi pelistä.

h)      Kivi, joka osuu sivureunukseen tai koskettaa sivurajaa, on välittömästi poistettava pelistä ja sen pääsy viereisille radoille on estettävä.

i)        Kivien sijaintia saa mitata vain silmämääräisesti ennen kuin pään viimeinen kivi on pysähtynyt. Tuomari voi sen kuitenkin tehdä, jos kapteeni pyytää häntä ratkaisemaan, onko jokin kivi pelissä vai ei. Lisäksi, ennen pään toista, kolmatta tai neljättä kiveä on mahdollista pyytää tulkintaa siitä onko kivi suoja- vai pesäalueella.

j)        Joukkueet eivät saa tehdä muutoksia pelikiviinsä tai asettaa mitään esineitä kiviensä päälle.

3.     Joukkueet

a)      Joukkue muodostuu neljästä pelaajasta, joista jokainen heittää kaksi kiveä jokaisessa päässä, kuitenkin niin että heittovuoro vaihtelee joukkueiden välillä jokaisen heitetyn kiven jälkeen.

b)      Joukkue ilmoittaa heittojärjestyksensä ja kapteeninsa ja varakapteeninsa ennen pelin alkua ja säilyttää tämän heittojärjestyksen ja pelipaikat koko pelin ajan.

c)       Jos joku joukkueen pelaajista puuttuu pelin alkamishetkellä, joukkue voi joko

i)        aloittaa pelin kolmella pelaajalla, jolloin kaksi ensimmäistä pelaajaa heittää kukin kolme kiveä ja heittojärjestyksessä kolmas pelaaja kaksi kiveä. Tässä tapauksessa puuttuva pelaaja voi paikalle saapuessaan tulla mukaan peliin, kun seuraava uusi pää alkaa. Tällöin joukkue ryhtyy pelaamaan ennen peliä luovuttamansa heittojärjestyksen ja pelipaikkojen mukaisesti. Tai

ii)       aloittaa pelin käyttäen etukäteen ilmoitettua varapelaajaa, jolloin pelin alussa puuttuva pelaaja ei voi paikalle saapuessaan enää tulla mukaan peliin.

d)      Jos pelaaja ei kykene jatkamaan pelissä, joukkue voi joko

i)        jatkaa peliä kolmen pelaajan voimin, jolloin pelin jättänyt pelaaja voi palata peliin uudestaan milloin tahansa, jos on jälleen kykeneväinen pelaamaan. Tällöin joukkueen heittojärjestyksen tulee säilyä samana puuttuvaa pelaajaa lukuun ottamatta. Tai

ii)       ottaa peliin etukäteen ilmoitettu varapelaaja seuraavan uuden pään alussa, jolloin heittojärjestystä tai kapteenin ja varakapteenin pelipaikkoja on mahdollista muuttaa. Tämä muutettu heittojärjestys on voimassa loppupelin ajan eikä pelin jättänyt pelaaja voi enää tulla mukaan peliin.

e)      Joukkueessa täytyy olla vähintään kolme pelaajaa ja jokaisen pelaajan tulee heittää hänelle kuuluvat kivet jokaisessa päässä.

f)       Joukkueella voi olla vain yksi etukäteen ilmoitettu varapelaaja kutakin peliä varten.

g)      Jos pelaaja pystyy heittämään vain ensimmäisen hänelle kuuluvan kiven eikä pysty heittämään toista kiveään, kuluva pää pelataan loppuun seuraavan menettelytavan mukaisesti. Jos pelaaja on

i)        ykkösheittäjä, kakkosheittäjä heittää hänen kivensä

ii)       kakkosheittäjä, ykkösheittäjä heittää hänen kivensä

iii)     kolmosheittäjä, kakkosheittäjä heittää hänen kivensä

iv)     nelosheittäjä, kolmosheittäjä heittää hänen kivensä

h)      Jos heittovuorossa oleva pelaaja ei pysty heittämään kumpaakaan kiveään pään aikana, kuluva pää pelataan loppuun seuraavan menettelytavan mukaisesti. Jos pelaaja on

i)        ykkösheittäjä, kakkosheittäjä heittää kolme kiveä, kolmosheittäjä kolme kiveä ja nelosheittäjä kaksi viimeistä kiveä.

ii)       kakkosheittäjä, ykkösheittäjä heittää kolme kiveä, kolmosheittäjä kolme kiveä ja nelosheittäjä kaksi viimeistä kiveä.

iii)     kolmosheittäjä, ykkösheittäjä heittää kolmosheittäjän ensimmäisen kiven, kakkosheittäjä kolmosheittäjän toisen kiven ja nelosheittäjä kaksi viimeistä kiveä.

iv)     nelosheittäjä, kakkosheittäjä heittää nelosheittäjän ensimmäisen kiven ja kolmosheittäjä nelosheittäjän toisen kiven.

4.     Pelaajien sijoittuminen radalla

a)      Heittovuoroaan odottava joukkue

i)        Heittosuorituksen aikana pelaajat seisovat paikallaan sivulinjalla odotuslinjojen välissä. Kuitenkin

1)      kapteeni ja/tai varakapteeni voivat olla paikallaan pelipäädyn takalinjan takana, mutta eivät saa häiritä heittävän joukkueen kapteenin tai varakapteenin asettumista pesässä, ja

2)      heittovuoroaan odottavan joukkueen pelaaja, joka on seuraavana heittovuorossa, voi asettautua heittopäätyyn, sivulinjalle hakkien taakse.

ii)       Vuoroaan odottavan joukkueen pelaajat eivät saa seistä tai liikkua siten, että se estää, häiritsee tai hermostuttaa heittovuorossa olevaa joukkuetta. Jos tällaista tapahtuu, tai jokin ulkopuolinen tekijä häiritsee pelaajaa heiton aikana, pelaajalla on mahdollisuus joko antaa kiven olla siinä mihin se pysähtyi heiton seurauksena, tai heittää kivi uudestaan, kunhan kaikki heittokiven osumasta mahdollisesti liikkuneet pelikivet on ensin asetettu takaisin alkuperäisille paikoilleen.

b)      Heittävä joukkue

i)        Kapteeni on vastuussa pesästä, paitsi silloin kun on hänen vuoronsa heittää. Tällöin vastuu siirtyy varakapteenille.

ii)       Silloin kun joukkue on heittovuorossa, pesästä vastuussa olevan pelaajan tulee sijoittua pelipäädyssä olevalle jääalueelle, hog-linjan sisäpuolelle radalla, jolla joukkue pelaa.

iii)     Heittävän joukkueen pelaajat, jotka eivät ole vastuussa pesästä tai heittovuorossa, ovat valmiita harjaamaan.

5.     Heittäminen

a)      Jos pelin aloittavaa joukkuetta ei ole määritetty tee-heiton avulla tai muilla keinoin ennen peliä, joukkueet heittävät kolikkoa siitä kumpi joukkue heittää ensimmäisen kiven pelin ensimmäisessä päässä. Tämän jälkeen seuraavan pään aloittaa aina joukkue, joka on viimeksi saanut pisteitä.

b)      Joukkue, joka heittää ensimmäisen kiven pelinn ensimmäisessä päässä, saa valita kiviensä kahvojen värin tulevan pelin ajaksi, ellei väriä ole etukäteen määritelty.

c)       Oikeakätisen pelaajan on heitettävä keskilinjan vasemmalla puolella olevalta hakilta, vasenkätisen keskilinjan oikealla puolella olevalta. Kivi, joka heitetään väärältä hakilta poistetaan pelistä ja joukkue, joka ei ollut heittovuorossa asettaa sen osumasta mahdollisesti liikkuneet kivet takaisin alkuperäisille paikoilleen.

d)      Heitettäessä kiven on oltava selvästi irti kädestä ennen kuin kivi koskettaa heittopäädyn hog-linjaa. Jos näin ei tapahdu, heittävän joukkueen on välittömästi itse poistettava kivi pelistä.

e)      Jos hog-linjarikkomuksen tehnyttä kiveä ei kuitenkaan välittömästi poisteta pelistä ja se osuu muihin kiviin, heittävä joukkue poistaa heitetyn kiven pelistä ja joukkue, joka ei ollut heittovuorossa asettaa heittokiven osumasta mahdollisesti liikkuneet kivet takaisin alkuperäisille paikoilleen.

f)       Kivi lasketaan heitetyksi, jos se koskettaa heittopäädyn tee-linjaa. Jos kivi ei ole ehtinyt koskettaa heittopäädyn tee-linjaa, se voidaan palauttaa hakille ja heittää uudestaan.

g)      Jokaisen pelaajan on oltava valmiina heittämään vuorollaan, eikä heittoon saa käyttää kohtuuttomasti aikaa.

h)      Jos pelaaja vahingossa heittää vastapuolen kiven, annetaan sen kulkea loppuun asti, minkä jälkeen sen paikalle vaihdetaan oman joukkueen kivi.

i)        Jos pelaaja heittää kiven väärällä heittovuorolla, päätä jatketaan ikään kuin virhettä ei olisi tapahtunut. Pelaaja, jonka vuoro jäi virheen takia väliin, heittää kyseisessä päässä joukkueensa viimeisen kiven. Jos ei päästä yksimielisyyteen siitä, minkä pelaajan vuoro jäi väliin, niin virheen tehneen joukkueen ykkösheittäjä heittää joukkueensa viimeisen kiven kyseisessä päässä.

j)        Jos joku joukkueen pelaajista heittää epähuomiossa samassa päässä liian monta kiveä, päätä jatketaan ikään kuin erehdystä ei olisi tapahtunut ja virheen tehneen joukkueen nelosheittäjän kivien määrää kyseisessä päässä vähennetään virheen mukaisesti.

k)      Jos joukkue heittää kaksi kiveä peräkkäin samassa päässä

i)        Toinen, virheellisesti heitetty kivi poistetaan pelistä ja joukkue, joka ei ollut heittovuorossa asettaa heittokiven osumasta mahdollisesti liikkuneet kivet takaisin alkuperäisille paikoilleen. Pelaaja, joka heitti vahingossa tämän toisen kiven, heittää sen uudelleen oman joukkueensa viimeisenä kivenä kyseisessä päässä.

ii)       Jos erehdys havaitaan vasta kun uusi kivi on jo ehditty heittää, pää on pelattava uudestaan.

6.     Suoja-alue

a)      Kiven, joka on pelipäädyn tee-linjan ja hog-linjan välissä, eikä kuitenkaan kosketa pesää katsotaan olevan suoja-alueella. Lisäksi kivet, jotka ovat osuneet suoja-alueella jo olleisiin kiviin eivätkä sen seurauksena ole ylittäneet hog-linjaa kokonaisuudessaan (vaan ovat hog-linjan edessä tai sen päällä), lasketaan myös suoja-alueella oleviksi kiviksi.

b)      Jos ennen pään viidettä kiveä heitetty kivi osuu joko suoraan tai välillisesti vastustajan suoja-alueella sijaitsevaan kiveen ja siirtää sen pelialueen ulkopuolelle, tämä heitetty kivi poistetaan pelistä ja joukkue, joka ei ollut heittovuorossa asettaa heittokiven osumasta liikkuneet kivet takaisin alkuperäisille paikoilleen.

7.     Harjaus

a)      Harjaamisliikkeen tulee tapahtua poikittain sivulta sivulle kiven etupuolella (liikkeen ei tarvitse peittää koko kiven leveyttä) ja liike on lopetettava jommallekummalle puolelle, niin ettei kiven eteen jää minkäänlaisia roskia.

b)      Paikallaan olevaa kiveä ei voi harjata. Sen pitää ensin liikkua esimerkiksi heiton tai osuman seurauksena.

c)       Tee-linjojen välissä saa heitettyä kiveä sekä sen liikkeelle laittamia kiviä harjata yksi tai useampi sen joukkueen jäsenistä, jolle kivi kuuluu.

d)      Vastustajan kiviä on sallittua harjata vain pelipäädyn teelinjan takana. Vastustajan kiveä ei saa alkaa harjata, ennen kuin se on koskettanut pelipäädyn tee-linjaa.

e)      Tee-linjan takana pelipäädyssä vain yksi pelaaja kummastakin joukkueesta saa harjata samalla kertaa. Tämä pelaaja voi olla kuka tahansa heittävän joukkueen pelaaja, mutta vastapuolen joukkueesta vain kapteeni tai varakapteeni.

f)       Tee-linjan takana joukkueella on etuoikeus harjata omaa kiveään, mutta se ei saa estää tai häiritä vastapuolen joukkueen harjausta, jos heidän pelaajansa haluaa harjata samaa kiveä.

g)      Jos harjaaja koskettaa vastustajan kiveä harjallaan, vastustajalla on mahdollisuus päättää mitä tilanteessa olisi tapahtunut mikäli harjaaja ei olisi koskettanut kiveä. Vastustaja voi olla muuttamatta osutun kiven/kivien paikkaa ja antaa pelin jatkua. Vaihtoehtoisesti vastustaja voi asettaa heittokiven ja mahdolliset muut kivet, joihin heittokivellä olisi ollut vaikutusta, sinne minne ne hänen mielestään olisivat asettuneet jos heittokiveen ei olisi osuttu.

8.     Liikkuvien kivien koskettaminen

a)      Heittopäädyn tee-linjan ja pelipäädyn hog-linjan välissä

i)        Jos liikkuvaa kiveä kosketetaan tai kivi koskettaa jostain syystä sen joukkueen pelaajaa tai välineitä, jolle kivi kuuluu, rikkeen tehnyt joukkue poistaa kiven välittömästi pelistä.

ii)       Jos liikkuvaa kiveä kosketetaan tai kivi koskettaa jostain syystä vastapuolen joukkueen pelaajaa tai välineitä, tai jos kivi liikkuu jonkin ulkopuolisen tekijän johdosta

1)      Jos kivi, johon koskettiin oli heittokivi sillä hetkellä, se heitetään uudestaan.

2)      Jos kivi ei ollut heittokivi kosketushetkellä, joukkue jolle se kuuluu sijoittaa sen siihen paikkaan, johon he olisivat oikeudenmukaisesti ajatellen kuvitelleet kiven päätyvän mikäli siihen ei olisi koskettu.

b)      Pelipäädyn hog-linjan sisäpuolella

i)        jos liikkuvaa kiveä kosketetaan, tai kivi koskettaa jostain syystä sen joukkueen pelaajaa tai välineitä, jolle kivi kuuluu, kivien annetaan pysähtyä paikoilleen, minkä jälkeen joukkue, joka ei syyllistynyt rikkeeseen voi vaihtoehtoisesti

1)      poistaa kosketetun kiven pelistä ja asettaa kaikki kivet, jotka liikkuivat rikkeen seurauksena alkuperäisille paikoilleen; tai

2)      jättää kivet niille paikoille, joille ne pysähtyivät; tai

3)      sijoittaa ne niille paikoille, johon he olisivat oikeudenmukaisesti ajatellen kuvitelleet kivien päätyvän mikäli niihin ei olisi koskettu.

ii)       jos liikkuvaa kiveä kosketetaan tai kivi koskettaa jostain syystä vastapuolen joukkueen pelaajaa tai välineitä, kivien annetaan pysähtyä paikoilleen, minkä jälkeen joukkue, joka ei syyllistynyt rikkeeseen sijoittaa kivet niille paikoille, joille he olisivat oikeudenmukaisesti ajatellen kuvitelleet kivien päätyvän mikäli niihin ei olisi koskettu.

iii)     jos liikkuvaa kiveä koskettaa jokin ulkopuolinen tekijä, kivien annetaan pysähtyä paikoilleen, minkä jälkeen ne sijoitetaan niille paikoille, joille ne olisivat päätyneet mikäli välikohtausta ei olisi sattunut. Jos joukkueet eivät pääse yhteisymmärrykseen kivien sijainnista, kivi heitetään uudestaan sen jälkeen, kun sen osumasta liikkuneet kivet on ensin sijoitettu alkuperäisille paikoilleen. Jos kivien alkuperäisestä sijainnista ei päästä yhteisymmärrykseen, pää pelataan uudelleen.

9.     Paikallaan olevien kivien liikkuminen

a)      Jos jommankumman joukkueen pelaaja liikuttaa paikallaan olevaa kiveä, joka ei olisi vaikuttanut liikkuvan kiven kulkureittiin, liikkuneen kiven asettaa paikalleen joukkue, joka ei syyllistynyt rikkeeseen.

b)      Jos jokin ulkopuolinen tekijä liikuttaa paikallaan olevaa kiveä, joka ei olisi vaikuttanut liikkuvan kiven kulkureittiin, kivi asetetaan yhteisymmärryksessä sen alkuperäiselle paikalle.

c)       Jos jommankumman joukkueen pelaaja liikuttaa paikallaan olevaa kiveä, joka olisi muuttanut liikkuvan kiven suuntaa, kivien annetaan pysähtyä paikoilleen, minkä jälkeen joukkue, joka ei syyllistynyt rikkeeseen voi vaihtoehtoisesti

i)        jättää kivet niille paikoille, joille ne pysähtyivät; tai

ii)       poistaa pelistä kiven, jonka suunta olisi muuttunut, jos paikallaan olevaa kiveä ei olisi kosketettu ja asettaa kaikki rikkeen seurauksena mahdollisesti liikkuneet kivet paikoilleen; tai

iii)     asettaa kivet niille paikoille, joille ne oikeudenmukaisesti ajatellen olisivat päätyneet mikäli mihinkään kiveen ei olisi koskettu.

d)      Jos paikallaan olevaa kiveä, joka olisi muuttanut liikkuvan kiven suuntaa, liikuttaa jokin ulkopuolinen voima, kivien annetaan pysähtyä paikoilleen, minkä jälkeen ne sijoitetaan niille paikoille, joille ne olisivat päätyneet mikäli kiveä ei olisi liikutettu. Jos joukkueet eivät pääse yhteisymmärrykseen kivien sijainnista, kivi heitetään uudestaan sen jälkeen, kun sen osumasta liikkuneet kivet on ensin sijoitettu alkuperäisille paikoilleen. Jos kivien alkuperäisestä sijainnista ei päästä yhteisymmärrykseen, pää pelataan uudelleen.

e)      Jos paikallaan oleva kivi liikkuu radan jakajasta kimpoavan kiven seurauksena, joukkue joka ei ollut heittovuorossa asettaa kivet alkuperäisille paikoilleen.

10.Välineet

a)      Viallisten välineiden ja muiden sellaisten välineiden käyttö, jotka saattavat vahingoittaa jään pintaa, on kielletty.

b)      Joukkueet eivät saa käyttää pelin aikana kommunikointiin elektronisia laitteita tai mitään apukeinoa äänen muuntelemiseen.

c)       Kun elektronista hog-linjalaitteistoa käytetään, kahva tulee aktivoida ennen heittoa. Hanskaa tai rukkasta ei saa pitää heittokädessä heiton aikana.

d)      Pelaaja saa vaihtaa milloin tahansa pelin aikana harjatyyppiä, esim. synteettisen tai karvaharjan välillä, kunhan se ei aiheuta viivästystä. Pelaajan, joka päättää käyttää luutaa, tulee käyttää kyseistä harjatyyppiä koko pelin ajan.

e)      Työntökepin käyttöä rajoitetaan seuraavasti

i)        Ei saa käyttää missään Maailman Curlingliiton kilpailussa tai karsinnassa, lukuun ottamatta pyörätuolicurling-tapahtumia.

ii)       Pelaajien, jotka päättävät käyttää työntökeppiä, tulee käyttää keppiä kaikkien kiviensä heittämiseen koko pelin ajan.

iii)     Kivi tulee heittää suoraa linjaa pitkin hakilta merkkiä kohti.

iv)     Kiven pitää selkeästi irrota työntökepistä ennen kuin heittävän pelaajan kumpikaan jalka koskettaa heittopäädyn tee-linjaa.

v)      Työntökeppi saa toimia vain käsivarren/käden jatkeena, eikä tuoda mukanaan minkään muunlaista mekaanista hyötyä.

11.Pistelasku

a)      Pelin voittaja määräytyy sen mukaan, kummalla joukkueella on suurempi pistemäärä, kun kaikki peliin kuuluvat päät on pelattu loppuun. Voitto ratkeaa myös, jos toinen joukkue luovuttaa pelin tai toinen joukkue on matemaattisesti eliminoitu. Jos pistetilanne on tasan kun kaikki peliinn kuuluvat päät on pelattu, pelataan jatkopäitä siihen asti, että toinen joukkue saa pisteitä ja ensimmäisenä jatkopäästä pisteitä saava joukkue voittaa koko pelin.

b)      Kun kaikki pään kivet on heitetty, joukkue saa yhden pisteen jokaisesta omasta kivestään, joka on pesässä tai koskettaa sitä, ja on lähempänä keskipistettä kuin yksikään vastustajan kivi.

c)       Pään tulos ratkeaa kun päästä vastuussa olevat kapteenit tai varakapteenit päätyvät yksimielisyyteen tuloksesta. Jos ennen yhteisen tulospäätöksen syntymistä kiviä, jotka olisivat saattaneet vaikuttaa pään tulokseen liikkuu pois alkuperäiseltä paikaltaan, saa joukkue joka ei syyllistynyt rikkeeseen itselleen pisteet, jotka muutoin olisivat kenties saaneet vasta mittauksen seurauksena.

d)      Pään tulosta päätettäessä käytetään mittavälinettä, elleivät joukkueet pysty silmämääräisesti arvioimaan, mitkä kivet ovat lähimpänä tee-pistettä tai koskettaako jokin kivi pesää. Mittaus suoritetaan tee-pisteestä kiven lähimpänä olevaan kylkeen. Kummastakin joukkueesta pesästä vastuussa olevan pelaajan on mahdollisuus seurata mittauslaitteella tehtävää mittausta.

e)      Jos kaksi tai useampi kivi on niin lähellä tee-pistettä, että mittavälinettä ei pysty käyttämään, määritelmä kivien sijainnista tehdään silmämääräisesti.

f)       Jos määritelmää ei pystytä tekemään silmämääräisesti tai mittavälineen avulla, kiviä pidetään samanarvoisina, ja

i)        jos kivet olisivat määrittäneet päästä pisteitä saavan joukkueen, pää katsotaan nollapääksi.

ii)       jos kivet olisivat määrittäneet lisäpisteitä päästä pisteitä saamassa olevalle joukkueelle, vain ne kivet lasketaan tulokseen, joiden sijainti pystytään määrittämään.

g)      Jos ennen yhteisen tulospäätöksen syntymistä jokin ulkopuolinen tekijä aiheuttaa tulokseen vaikuttavien kivien paikaltaan siirtymisen, toimitaan seuraavasti

i)        jos kivet olisivat määrittäneet päästä pisteitä saavan joukkueen, pää pelataan uudestaan.

ii)       jos toinen joukkue oli jo saamassa pisteen tai pisteitä kyseisestä päästä, ja paikaltaan siirtynyt kivi tai kivet olisivat voineet kasvattaa heidän pistemääräänsä, tämä joukkue saa päättää haluaako pelata pään uudestaan vai pitää pisteet, jotka oli varmasti jo saanut.

h)      Joukkue voi luovuttaa pelin vain silloin kun se on heittävänä joukkueena. Jos joukkue haluaa luovuttaa pelin ennen kuin käynnissä oleva pää on pelattu loppuun, kyseisen pään tulos määritetään siinä tapauksessa seuraavalla tavalla

i)        Jos molemmilla joukkueilla on kiviä jäljellä, merkitään ”X”:t tulostaululle.

ii)       Jos vain toinen joukkue on heittänyt kaikki kivensä

1)      Jos kaikki kivensä heittäneellä joukkueella on pistekivi(ä), pisteitä ei lasketa, ”X”:t merkitään tulostaululle ellei pisteillä ole vaikutusta lopputulokseen.

2)      Jos joukkueella, joka ei heittänyt kaikkia kiviään, on pistekiviä, merkitään pisteet tulostaululle.

3)      Jos kummallakaan joukkueella ei ole pistekiviä, molemmille joukkueille merkitään ”X”:t tulostaululle.

i)        Jos joukkue ei aloita peliä määrättynä aikana, toimitaan seuraavasti

i)        Jos pelin alkamisen viive on 1-15 minuuttia, joukkue joka ei syyllistynyt rikkeeseen saa yhden pisteen ja viimeisen kiven edun seuraavaan päähän. Ensimmäinen pää katsotaan tällöin pelatuksi.

ii)       Jos pelin alkamisen viive on 15-30 minuuttia, joukkue joka ei syyllistynyt rikkeeseen saa toisen pisteen ja viimeisen kiven edun seuraavaan päähän. Kaksi päätä katsotaan tällöin pelatuksi.

iii)     Jos peli ei ole alkanut 30 minuutin viiveen jälkeen, joukkue joka ei syyllistynyt rikkeeseen, tulkitaan luovutusvoiton saaneeksi.

j)        Luovutetun pelin tulokseksi merkitään ”W – L” (win – loss), (suom. ”V – H” voitto - häviö).

12.Keskeytyneet pelit

Mikäli peli jostain syystä keskeytyy, sitä jatketaan myöhemmin täsmälleen siitä tilanteesta, jossa se keskeytyi.

13.Pyörätuolicurling

a)      Kivet heitetään paikallaan olevasta pyörätuolista.

b)      Kun kivi heitetään heitetään hakin ja etupesän ulkoreunan väliseltä alueelta, pyörätuoli tulee sijoittaa niin, että heiton alkaessa kivi on keskiviivan päällä. Kun kivi heitetään etupesän ulkoreunan ja hoglinjan väliseltä alueelta, pyörätuoli tulee sijoittaa niin, että heiton alkaessa                             kiven koko leveys on pyörätuolilinjojen välissä.

c)       Heiton aikana heittävän pelaajan jalat eivät saa koskea jäätä ja pyörätuolin renkaiden tulee pysyä kontaktissa jään kanssa.

d)      Heitto suoritetaan perinteisellä tavalla kädellä tai käyttäen hyväksyttyä heittokeppiä. Kiven on selvästi irrottava kädestä tai heittokepistä ennen kuin kivi koskettaa heittopäädyn hoglinjaa.

e)      Kivi on pelissä, kun se  on ylittänyt heittopään hoglinjan. Kivi, joka ei ole ylittänyt heittopäädyn hoglinjaa johtuen esimerkiksi heittokepin käyttöön liittyvästä ongelmasta, voidaan palauttaa heittäjälle ja heittää uudelleen.

f)       Harjaaminen ei ole sallittua

g)      Maailman curlingliiton pyörätuolikilpailuissa jokaisessa joukkueessa on oltava neljä heittävää pelaajaa. Joukkueen pitää koostua molemmista sukupuolista kaikissa peleissä.

h)      Kaikki pelit pelataan kahdeksan pään mittaisina

14.Mixed doubles curling

a)      Joukkue koostuu kahdesta pelaajasta, yhdestä miehestä ja yhdestä naisesta. Varapelaajia ei sallita. Joukkueen on luovutettava peli, jos molemmat joukkueen pelaajat eivät voi pelata koko peliä. Joukkueella voi olla yksi valmentaja.

b)      Pistelasku on sama, kuin tavallisessa curlingissa. Ennen jokaisen pään alkua asetettavista ”paikkakivistä” on mahdollista saada pisteitä.

c)       Jokainen peli kestää 8 päätä.

d)      Kumpikin joukkue heittää viisi kiveä kussakin päässä. Joukkueensa ensimmäisen kiven heittänyt pelaaja heittää myös joukkueensa viimeisen kiven kyseisessä päässä. Joukkueen toinen pelaaja heittää joukkueen toisen, kolmannen ja neljännen kiven kyseisessä päässä. Ensimmäisen kiven heittäjää voidaan vaihtaa päästä toiseen.

e)      Mitään kiviä, mukaan luettuina pesässä olevat asetetut kivet, ei saa poistaa pelistä ennen pään neljännen kiven heittoa (pään neljäs kivi on siis ensimmäinen kivi, joka saa poistaa kiviä pelistä). Mikäli tätä sääntöä rikotaan, heitetty kivi poistetaan pelistä ja rikkomuksen tehneen joukkueen vastustaja palauttaa mahdollisesti siirtyneet kivet alkuperäisille paikoilleen.

f)       Ennen kunkin pään alkua, toinen joukkue sijoittaa oman ”paikkakivensä” pelipäätyyn, jompaankumpaan ennalta määrätyistä paikoista A tai B. Vastustajan ”paikkakivi” sijoitetaan sen paikoista A ja B vapaana olevaan paikkaan. Paikkojen sijainti määräytyy seuraavasti

i)        Paikka A: Kivi sijoitetaan keskelle keskilinjaa siten, että se on jonkin kolmen jäässä olevan pisteeseen nähden välittömästi pisteen edessä tai välittömästi pisteen takana. Kolme mahdollista keskiviivalla sijaitsevaa pistettä ovat

1)      Hoglinjan ja pesän hoglinjaa lähimmän reunan välinen keskipiste.

2)      Kohdan yksi pisteestä kolme jalkaa (0,915 m) lähemmäksi pesää keskellä keskilinjaa.

3)      Kohdan yksi pisteestä kolme jalkaa (0,915 m) lähemmäksi hoglinjaa keskellä keskilinjaa.

Perustuen jään kuntoon, joukkueet määrittelevät jokaiselle radalle pisteen A sijainnin ja samaa sijaintia käytetään koko pelin ajan. Päätös tehdään ennen peliä edeltävää harjoittelujaksoa.

ii)       Paikka B: Kivi sijoitetaan niin, että kivi on takapesässä, keskellä keskiviivaa, koskettaen juuri teeviivan takareunaa.

g)      ”Paikkakivien” sijainnista päättävä joukkue määräytyy seuraavasti

i)        Joukkueet heittävät teeheiton (Last Stone Draw) määrittääkseen kummalla joukkueella on päätösvalta ensimmäisessä päässä. Joukkue jonka teeheittoetäisyys on pienempi, saa päättää kivien sijainnin.

ii)       Ensimmäisen pään jälkeen joukkue, joka ei saanut pisteitä pelatusta päästä, päättää kivien sijoittelusta.

iii)     Mikäli kumpikaan joukkue ei saanut pelatusta päästä pisteitä, kyseisen pään ensimmäisen kiven heittänyt joukkue päättää paikkakivien sijoittelusta seuraavassa päässä.

h)      Joukkue, jonka paikkakivi on asetettu paikkaan A (pesän eteen) heittää ensimmäisen kiven kyseisessä päässä. Joukkue, jonka kivi on asetettu paikkaan B (pesään) heittää toisen kiven kyseisessä päässä.

i)        Joukkueen heittäessä ei-heittävän pelaajan on sijaittava jäällä hoglinjan sisäpuolella pelipäädyssä. Heiton jälkeen jompikumpi tai molemmat pelaajat voivat harjata joko heittokiveä tai mitä tahansa heille kuuluvaa kiveä ennen teelinjaa. Tämä koskee joukkueen kaikkia kiviä, myös teeheittoa.

j)        Jos pelaaja heittää väärällä vuorolla, kivi palautetaan vuorossa olevan heittäjän heitetttäväksi. Kaikki siirtyneet kivet palautetaan paikoilleen ei-rikkoneen joukkueen toimesta. Jos tilannetta ei havaita ennen kuin seuraava kivi on heitetty, peliä jatketaan normaalisti.

15.Kielletyt aineet

Kaikkien urheilusuoritusta parantavien lääkkeiden käyttö on epäeettistä ja kiellettyä, riippumatta siitä onko lääkkeitä käytetty tietoisesti tai jostain muusta syystä.

16.Sopimaton käyttäytyminen

Sopimaton käytös, siivoton tai loukkaava kielenkäyttö, välineiden väärinkäyttö ja tahallinen vahingon aiheuttaminen on kielletty. Toimivaltaisella curlingjärjestöllä on oikeus asettaa sopimattomasti käyttäytyvä pelaaja(t) pelikieltoon.