Mixed Doubles -pelimuoto

Mixed Doubles -joukkue koostuu kahdesta pelaajasta (yksi mies- ja yksi naispuolinen). Varapelaajat eivät ole sallittuja kilpailuissa. Mikäli joukkueen jäsenistä jompi kumpi sairastuu tai loukkaantuu, on joukkueen luovutettava kaikki ne pelit joissa sillä ei ole kahta pelaajaa. Yksi valmentaja joukkuetta kohti sallitaan.

Säännöt

 1. Pisteet lasketaan kuten tavallisessa curlingissa. Jokaisen pään alussa paikalleen asetetut paikkakivet lasketaan mukaan pisteisiin, jolloin jokaisen pään enimmäispistemäärä on kuusi (6).
 2. Peli koostuu kahdeksasta päästä. Pelattavien päiden vähimmäismäärä on kuusi. Mikäli kahdeksannen pään jälkeen molemmilla joukkueilla on yhtä paljon pisteitä, pelataan tarvittava määrä jatkopäitä voittajan selvittämiseksi.
 3. Molemmilla joukkueilla on 48 minuuttia peliaikaa kahdeksan pään pelaamiseen. Mikäli jatkopäitä tarvitaan, ajanotto aloitetaan alusta ja kummallakin joukkueella on 6 minuuttia aikaa kunkin jatkopään pelaamiseen. Tauot päiden välissä ovat periaatteessa samat kuin sääntökirjan kilpailusääntöjen kohdassa 6e:
  • 1 minuutin tauko normaalipäiden välissä
  • 7 minuutin tauko neljännen pään jälkeen (valmentajan kanssa keskustelu sallittu)
  • 3 minuutin tauko ennen ensimmäistä jatkopäätä (valmentajan kanssa keskustelu sallittu)
  • 1 minuutin tauko ennen seuraavia mahdollisia jatkopäitä
  Peliaikaa valvotaan kuten muissakin Maailman curlingliiton kilpailuissa (Kilpailusäännöt, kohta 6). Aikalisät ovat mahdollisia kuten muissakin Maailman curlingliiton kilpailuissa (Kilpailusäännöt, kohta 7), joten joukkue voi ottaa kaksi 60 sekunnin aikalisää 8 pään pelin aikana ja yhden 60 sekunnin aikalisän jokaisessa jatkopäässä silloin kun ajanottoa käytetään.
 4. Kumpikin joukkue heittää viisi kiveä kussakin päässä. Joukkueensa ensimmäisen kiven heittävän pelaajan on heitettävä myös joukkueensa viimeinen kivi kyseisessä päässä. Joukkueen toinen pelaaja heittää joukkueen toisen, kolmannen ja neljännen kiven kyseisessä päässä. Ensimmäisen kiven heittäjää voidaan vaihtaa päästä toiseen. Päätöksen heittojärjestyksestä kunkin pään alussa tekee joukkue.
 5. Mitään kiviä, mukaan luettuina pesässä olevat kivet, ei saa poistaa pelistä ennen kuin kyseisen pään neljännellä kivellä. Sääntö koskee myös paikkakiviä, sekä pesän edessä että pesässä olevaa. Mikäli tätä sääntöä rikotaan, heitetty kivi poistetaan pelistä ja rikkomuksen tehneen joukkueen vastustaja palauttaa siirtyneen kiven/siirtyneet kivet alkuperäisille paikoilleen. Esim.: Joukkue A:n ensimmäisellä kivellä ei voi poistaa mitään kiveä, joukkue B:n ensimmäisellä kivellä ei voi poistaa mitään kiveä ja joukkue A:n toisella kivellä ei voi poistaa mitään kiveä. Joukkue B:n toisella kivellä saa poistaa minkä tahansa pelissä olevan kiven.
 6. Ennen kunkin pään alkua toinen joukkue pyytää tuomaria asettamaan joukkueensa paikkakiven (1) ja vastustajan paikkakiven (1) joko kohtaan A tai B:
  • A: Kivi on keskiviivalla, pelilinjan ja pesän etureunan puolivälissä; tai
  • B: Kivi on keskiviivalla, teepisteellä teeviivan takana siten että kiven etureuna koskettaa teeviivaa.
  Jääolosuhteista riippuen A-kiven sijainti voi vaihdella. Mikäli jää on hyvin suora, kivi voidaan sijoittaa lähemmäksi pelilinjaa. Mikäli jää taas on hyvin taittava, kivi voidaan sijoittaa lähemmäksi pesää. Päätös A-kiven tarkasta sijainnista voi vaihdella pelistä toiseen ja päätöksen sijainnista tekee kilpailun päätuomari (neuvoteltuaan pääjääntekijän kanssa) ennen harjoittelun alkua. Päätöstä ei voi muuttaa kesken pelin. Kivi voidaan sijoittaa enintään 0,914 metrin päähän Maailman curlingliiton säännöissä määritellystä normaalista paikasta (mittaus tehdään normaalipaikkaan sijoitetun kiven reunasta uudelle paikalle asetetun kiven lähempään reunaan)
 7. Paikkakivien sijainnista päättävä joukkue määritellään seuraavasti:
  1. Mikäli päättävää joukkuetta ei ole ennalta määrätty, päättävät vastakkain pelaavat joukkueet asiasta ensimmäisen pään osalta kolikkoa heittämällä.
  2. Ensimmäisen pään jälkeen pään hävinnyt joukkue päättää seuraavan pään paikkakivien sijainnin.
  3. Mikäli pelataan nollapää, joukkue joka ei heittänyt viimeistä kiveä pelatussa päässä päättää seuraavan pään paikkakivien sijainnin.
  4. Viivästysten välttämiseksi paikkakivien sijainnista päättävän joukkueen on ilmoitettava päätöksensä tuomarille 30 sekunnin sisällä edellisen pään päättymisestä. Näin kivet ehditään asettaa paikoilleen ja pelikello käynnistää ennen kuin päiden välissä sallittu 60 sekunnin tauko päättyy. (Maailman curlingliiton alaisissa kilpailuissa kunkin harjoittelujakson lopuksi kummankin joukkueen yksi pelaaja heittää teeheiton (Draw Shot Distance). Paremman teeheiton heittänyt joukkue saa päättää paikkakivien sijainnin ensimmäisessä päässä.)
  5. Joukkue jonka paikkakivi asetetaan pesän eteen heittää pään ensimmäisen kiven ja joukkue jonka paikkakivi asetetaan pesään heittää pään toisen kiven.
  6. Kukin joukkue saa ennen pelin alkua harjoitella 5 minuuttia radalla, jolla ottelun pelaa. Se joukkue joka heittää viimeisen kiven ensimmäisessä päässä harjoittelee ensin. (Maailman curlingliiton alaisissa kilpailuissa virallisessa otteluohjelmassa määritellään kumpi joukkue aloittaa harjoittelun.)

Harjaaminen

Kun pelaaja heittää kiven, joukkueen toisen pelaajan on oltava radan toisessa päässä pelilinjan ja pelialueen takarajan välisellä alueella. Kun heittäjä on irrottanut otteensa kivestä, jompi kumpi tai molemmat joukkueen pelaajat voivat harjata kiveä. Tämä koskee kaikkia heittoja, myös teeheittoja (Draw Shot Distance) ja teeheittokilpailua (Draw Shot Challenge).

Teeheittokilpailu (Draw Shot Challenge)

Joukkueen kumpikin pelaaja heittää yhden kiven. Joukkue heittää siis yhteensä kaksi kiveä, joita käytetään määrittämään kyseisen joukkueen teeheittomitta.