6 - Ohjeita Schenkel-turnaukseen

By Markus, 9 November, 2008
Wikiartikkelin kategoria

Johdanto

Schenkel-pelisysteemissä joukkueet on jaettu alkulohkoihin. Ensimmäisen pelikierroksen jälkeen joukkueet järjestetään ranking-järjestykseen, jonka perusteella seuraavalla pelikierroksella kohtaavat sijoilla 1 ja 2 olevat joukkueet, sijoilla 3-4 olevat joukkueet jne. Ranking määräytyy seuraavassa järjestyksessä: pelipisteet, voitetut päät, omat kivipisteet, kivisuhde.

Alkulohkojen pelaamisen jälkeen kaikki joukkueet järjestetään ranking-järjestykseen ja parhaat joukkueet pääsevät pelaamaan omaan jatkolohkoonsa, keskivaiheille sijoittuneet omaan jatkolohkoonsa ja heikoimmin menestyneet omaan jatkolohkoonsa.

Tällä sivulla kerrotaan, miten tällaisen pelisysteemin tulospalvelu voidaan rakentaa Curling.fi:n sarjanhallintajärjestelmällä. Esimerkkinä käytetään Kangasniemen syysturnausta 2007, jossa 16 joukkuetta oli jaettu kahteen alkulohkoon (lohkot A ja B). Alkulohkojen jälkeen 8 parasta joukkuetta pääsi pelaamaan sijoista 1-8 (lohko C) ja loput sijoista9-16 (lohko D).

Sarjatasot ja lohkot

Sarjatasot: Sarjassa on oltava aina vähintään yksi sarjataso. Tämän tyyppisessä turnauksessa sarjatasoja on vain yksi, joka voidaan nimetä esim. nimellä Turnaus.

Lohkot: Lohkoja tarvitaan neljä kappaletta, jotka nimetään seuraavasti:

 • Lohko A
 • Lohko B
 • Lohko C (sijat 1-8)
 • Lohko D (sijat 9-16)

Alkulohkojen asetukset

Alkulohkojen A ja B asetukset määritellään seuraavasti:

 • Lohkon tyyppi: Round robin / Schenkel
 • Tasapisteissä olevien joukkueiden järjestys (round-robin lohkot): Pisteet, Voitetut päät, Tehdyt kivipisteet, Kivisuhde, Joukkueen painokerroin, Joukkuekoodi
 • Ovatko tasapelit mahdollisia?: Tasapelit ovat mahdollisia
 • Sarja- ja tulostaulukoiden näkyvyys (round-robin lohkot): Näytä sekä sarjataulukko että pelien tulokset
 • Näytettävien päiden oletuslukumäärä: Valitse kuinka monta päätä oletusarvoisesti näytetään
 • Lohkossa pelaavat joukkueet: Valitse kumpaankin alkulohkoon ne joukkueet, jotka kyseisessä lohkossa pelaavat. Huom! Joukkueet tulee olla luotuna ja vahvistettuna ennen kuin niitä voidaan valita tässä! Mikäli joukkueita ei ole vielä vahvistettu, käy vahvistamassa ne ensin!
 • Muut lohkot, jotka huomioidaan sarjataulukoissa ja keskinäisissä peleissä: Alkulohkoissa ei luonnollisestikaan huomioida minkään muun lohkon pelien tuloksia
 • Painokerroin: Lohkolle A voidaan määritellä painokerroin 1 ja Lohkolle B painokerroin 2. Lohkot näytetään painokertoimien mukaisessa järjestyksessä.

Jatkolohkojen asetukset

Jatkolohkojen asetukset määritellään muutoin samalla tavalla kuin alkulohkot, kahdella poikkeuksella:

 • Lohkossa pelaavia joukkueita ei lohkoa luotaessa vielä tiedetä. Tämä valinta jätetään lohkon luomisvaiheessa tyhjäksi - joukkueet valitaan myöhemmin turnauksen edetessä, kun ne ovat alkulohkojen pelaamisen jälkeen tiedossa.
 • Muu lohkot, jotka huomioidaan sarjataulukoissa ja keskinäisissä peleissä: Jatkolohkojen sarjataulukoissa halutaan näyttää myös alkulohkoissa A ja B pelatuissa peleissä ansaitut pisteet, joten valitaan nämä kaksi lohkoa.

Pelien luominen ennen turnauksen alkua

Ennen turnauksen alkua pitää olla suunniteltuna pelien aikataulut. Peleille tulee määritellä yksilölliset tunnisteet, esim. lohkojen perusteella. Alkulohkon A pelit olisivat nimeltään A1, A2, A3, A4 jne, alkulohkon B pelit B1, B2, B3, B4 jne, jatkolohkon C pelit C1, C2, C3, C4, jne, jatkolohkon D pelit D1, D2, D3, D4, jne.

Kun pelikierrosten kellonajat ja radat on suunniteltuna, luodaan pelit. Pelit kannattaa luoda pelikierroksittain (Luo kierroksellinen pelejä). Tässä vaiheessa peleille syötetään niiden päivämäärä, kellonaika, paikka, nimi ja lohko, johon peli kuuluu.

Tämän seurauksena järjestelmään saadaan luotua kaikki turnauksen pelit. Niihin ei kuitenkaan ole vielä määriteltynä joukkueita, jotka yksittäisissä peleissä pelaavat.

Peleissä pelaavien joukkueiden määrittäminen

Kun pelit on luotu, pääsee niitä muokkaamaan yksitellen näkymään, jossa voidaan syöttää pääkohtaiset tulokset. Lohkojen ensimmäisten pelikierrosten peleille voidaan tässä vaiheessa valita joukkueet.

Kun ensimmäinen pelikierros on pelattu ja niiden pääkohtaiset tulokset on kirjattu, näkyy sarjan julkisen tulospalvelun puolella sarjataulukossa joukkueet halutussa ranking-järjestyksessä. Tätä tietoa apuna käyttäen voidaan nyt käydä valitsemassa seuraaviin peleihin niissä pelaavat joukkueet. Järjestelmä ei siis automaattisesti määrittele seuraavien pelien joukkueita, mutta laskee sarjataulukon, josta sarjan ylläpitäjä voi helposti katsoa mitkä joukkueet kohtaavat seuraavaksi.

Kommentit