4 - Pelien hallinta

By Markus, 9 November, 2008
Wikiartikkelin kategoria

Pelien luominen tapahtuu sarjahallinnan Pelit-välilehdellä. Pelejä voi luoda joko yksitellen, niitä voi luoda pelikierroksittain useamman kerralla tai pelit voi luoda Excelissä tallennetusta CSV-tiedostosta.

Edellytyksenä pelien luomiselle on, että sarjan rakenteeseen on luotu vähintään yksi lohko, koska pelit kuuluvat aina johonkin lohkoon.

Round robin -pelien aikatauluavustin

Tulospalvelujärjestelmässä on aikatauluavustin, jonka avulla voi luoda round robin -lohkoille aikataulupohjan. Avustin optimoi automaattisesti radat ja kivet, mikäli niiden optimointi on matemaattisesti mahdollista. Kuten alla olevasta kuuden joukkueen round robinin esimerkistä käy ilmi, mikään joukkue ei pelaa kahta kertaa samoilla kivillä samalla radalla.

Aikatauluavustimen ehdottaman pohjan voi kopioida Exceliin tai muuhun taulukkolaskentaohjelmaan, jossa aikataulun voi viimeistellä määrittelemällä peleille paikan, päivämäärän ja kellonajan. Kierrosten järjestystä voi toki myös muokata ja mikäli käytössä on vähemmän ratoja, pelit voi siirtää halutuille radoille.

Esimerkki aikatauluavustimella luodusta aikataulusta
Esimerkki avustimella luodusta aikatauluehdotuksesta

Aikataulun viimeistely Excelissä ja tallentaminen CSV-tiedostomuotoon

Aikatauluavustimella luodun pohjan voi kopioida Exceliin, jossa peleille määritellään paikka, päivämäärä ja kellonaika. Päivämäärä tulee määrittää muodossa vvvv-kk-pp ja kellonaika muodossa hh:mm. Vaihda päivämäärä- ja kellonaikasolujen muotoiluksi "teksti" alla olevan kuvan mallin mukaisesti.

Aikataulun viiemistely Excelissä
Aikataulun viimeistely Excelissä

Joukkuekoodit määritellään muodossa "M1:M2", jossa M1 ja M2 ovat lohkossa pelaavien joukkueiden joukkuekoodit. Tällöin nämä joukkueet asetetaan suoraan pelissä pelaaviksi joukkueiksi. Pelin otsikko voi olla myös esim. "Semifinaali 1" tai "Loppuottelu", jolloin joukkueita ei aseteta peliin valmiiksi.

Samalla tiedostolla voi luoda pelejä useaan eri lohkoon, mutta yhdellä rivillä voi olla vain yhden lohkon pelejä.

Tallenna viimeistelty aikataulu lopuksi CSV-tiedostomuodossa "Save As" -toiminnolla ("Tallenna nimellä"). Mikäli käytät jotain muuta taulukkolaskentaohjelmaa kuin Exceliä, niin tiedoston erotinmerkkinä tulee olla puolipiste ";". Lainausmerkkejä ei käytetä.  Tiedoston tulee käyttää UTF-8 merkistöä, jotta ääkköset toimivat oikein, ks. kuva alla Excelin tiedostomuodoista. Vihreällä korostettu CSV UTF-8 -tiedostomuoto on oikein, punaisella korostetut CSV-tiedostomuodot ovat vääriä.

Valitse CSV UTF-8 tiedostomuto Excelissä

Useamman samanaikaisen pelin luominen kerralla käyttöliittymän avulla

Mikäli et halua tuoda pelejä CSV-tiedostosta, ne voi luoda tulospalveluun myös käsin. Usean samanaikaisen pelin luominen onnistuu "Luo kierroksellinen pelejä" -toiminnolla, ks. esimerkki alla olevasta kuvasta.

Joukkuekoodit määritellään muodossa "M1:M2", jossa M1 ja M2 ovat lohkossa pelaavien joukkueiden joukkuekoodit. Tällöin nämä joukkueet asetetaan suoraan pelissä pelaaviksi joukkueiksi. Pelin otsikko voi olla myös esim. "Semifinaali 1" tai "Loppuottelu", jolloin joukkueita ei aseteta peliin valmiiksi.

Pelien luonti kierroksittain
Usean samanaikaisen pelin luonti kerralla

Huomioitavaa pelikierroksittain luotavista peleistä

 • Pelejä voi luoda vain yhden sarjatason sisällä. Mikäli samaan aikaan pelataan useamman sarjatason (esim. mestaruussarja ja I-divisioona) pelejä, pitää ne luoda erikseen. Rinnakkaisten lohkojen pelejä voidaan luoda yhdellä kertaa.
 • Pelien luomisen jälkeen lomake tyhjennetään, jotta voit luoda heti perään seuraavan pelikierroksellisen pelejä.
 • Näytettävien ratojen lukumäärää voi vaihtaa sarjan asetuksista.
 • Kaikki luotavat pelit asetetaan tilaan Aikataulutettu

Yksittäisen pelin luominen ja muokkaaminen

Pelejä voi luoda myös yksitellen "Luo uusi peli" -toiminnolla. Olemassa olevaa peliä voi muokata klikkaamalla sen nimeä.

Pelin tilat

Pelillä on tila, joka on aina yksi seuraavista:

 • Aikatauluttamatta
 • Aikataulutettu
 • Käynnissä
 • Pelattu
 • Pelattu, luovutus
 • Pelattu, mitätön

Statusta Aikatauluttamatta voidaan käyttää silloin, kun tiedetään että peli tullaan pelaamaan jossain vaiheessa sarjan aikana, mutta sen tarkkaa aikatalua ei vielä tiedetä. Aikataulutettu puolestaan tarkoittaa tulevaa peliä, jonka peliaika on tiedossa.

Kun pelin status on Pelattu, sen lopputulos huomioidaan sarjataulukossa.

Jos toinen joukkue luovuttaa pelin merkitään lopputulos kansainvälisen käytännön mukaisesti W-L (Winner-Loser). Luovutettu peli huomioidaan sarjataulukossa, mutta sen pääkohtaisia tuloksia ei näytetä. Voittaja (W) ja häviäjä (L) määräytyy sen mukaan kummalla joukkueella on enemmän pisteitä. Jos peliä ei pelattu lainkaan, merkitse ensimmäiseen pään tulokseksi 1-0.

Peli voidaan myös mitätöidä, mikäli joukkue on esimerkiksi rikkonut sarjan sääntöjä. Mitätöityjä pelejä ei huomioida sarjataulukon laskennassa.

Pääkohtaisten tulosten syöttäminen

 • Pääkohtaiset tulokset voi syöttää vain toiselle joukkueelle, eli pään hävinneen joukkueen kohdalle ei tarvitse syöttää nollaa.
 • Mikäli pääkohtaisia tuloksia ei ole tiedossa, voidaan pelin lopputulos syöttää ensimmäisen pään tulokseksi.
 • Toisesta päästä eteenpäin järjestelmä tarkastaa tallennuksen yhteydessä, että vain toisella joukkueella on siitä pisteitä.
 • Pään tulokseksi voi syöttää myös 'X'.

Kommentit