Taktiikkapaja - Perusskenaario 02: Keskisuoja - kulmasuoja - kierto keskelle

Kirjoittanut curling_admin 05.04.2020 - 16:56
Wikiartikkelin kategoria

Tässä skenaariossa hammerilla pelaava joukkue ei yritä pelata ensimmäisellä kivellään kiertoa vastustajan keskisuojan taa kuten skenaariossa 1, vaan pelaa ensimmäisen kivensä kulmasuojaksi. Hammerilla pelaavan joukkueen perusajatuksena on, että kulmasuojan taakse onnistuttaisiin myöhemmillä kivillä saamaan yksi kivi ja viimeisellä kivellä saataisiin toinen piste. Ilman hammeria pelaava joukkue pelaa tässä skenaariossa yleensä toisella kivellään kierron oman keskisuojansa taa.

Hammerilla pelaavalla joukkueella on muutama tyypillinen vaihtoehto toiselle heitolleen.

  • 2A. mikäli vastustajan kivi jää osittain näkyviin samalta puolelta kuin kulmasuoja, voi hammerilla pelaava joukkue yrittää hit and rollia oman kulmasuojansa taa.
  • 2B. mikäli vastustaja pelasi kierron vapaalta puolelta ja kivi jää osittain näkyviin vapaalta puolelta, voi hammerilla pelaava joukkue yrittää hit and rollia vapaalle puolelle.
  • 2C. mikäli ilman hammeria pelaavan joukkueen kiertoyritys jää kokonaan näkyviin, voi hammerilla pelaava joukkue yrittää hit and rollia keskisuojan taa.
  • 2D. hammerilla pelaava joukkue voi pelata nojan vastustajan juuri pelaamaan kiertoon
  • 2E. hammerilla pelaava joukkue voi jättää vastustajan kiven huomiotta ja kiertää suoraan oman kulmasuojan taa, ks. skenaario 4.
  • Lisäksi hammerilla pelaavalla joukkueella on valittavinaan maksimihyökkäys kahdella kulmasuojalla, ks. skenaariot 9A ja 9B.

Skenaario 2A - Hit and Roll oman kulmasuojan taa.

Skenaario 2B - Hit and Roll vapaalle puolelle

Skenaario 2C - Hit and Roll keskisuojan taa

Skenaario 2D - (kulma)noja vastustajan kiertoon

Skenaario 2E - kierto oman kulmasuojan taa

 

Esimerkkipää

Skotlanti - Ruotsi miesten EM-kilpailuissa 2019, kolmas pää

Pohdintoja

Ilman hammeria pelaava joukkue voi omalla toisella kivellään vaikuttaa siihen, jääkö hammerilla pelaavalle joukkueelle vaihtoehdoksi 2A vai 2B. Jos ilman hammeria pelaava joukkue pelaa oman kiertonsa samalta puolelta kuin kulmasuoja, voi hammerilla pelaava joukkue valita vaihtoehdon 2A mikäli ilman hammeria pelaavan joukkueen kierto ei onnistu täydellisesti. Tämän vuoksi ilman hammeria pelaava joukkue pelaa melko usein kiertoyrityksensä eri puolelta kuin mille hammerilla pelaava joukkue pelasi kulmasuojan. Mikäli kierto ei onnistu täydellisesti, jää hammerilla pelaavalle joukkueelle vaihtoehdoksi 2B, mutta ei 2A.

Hammerilla pelaavan joukkueen näkökulmasta vaihtoehto 2A ja 2C ovat “onnistuessaan täydellisiä”, mutta toisaalta täydellinen hit and roll ei ole kovin helppo heitto. Tämän heittovalinnan riskinä on rollata heittokivi kokonaan ulos tai kokonaan näkyville, jolloin vastustaja pääsee halutessaan purkamaan tilannetta valitsemalla seuraavaksi poistoheiton. Mikäli hammerilla pelaava joukkue tarvitsee paljon pisteitä, ei sen yleensä kannata valita poistoskenaariota 2A-2C, vaan valita agressiivisempi vaihtoehto (2D tai 2E).

Vaihtoehto 2B on hammerilla pelaavan joukkueen passiivisin valinta. Vapaalle puolelle rollaaminen pakottaa ilman hammeria pelaavan vastustajan tekemään valinnan siitä, ryhdytäänkö pelaamaan poistopainotteista päätä vai lähteekö ilman hammeria pelaava joukkue rohkeasti kiertämään keskisuojaa vaikka hammerilla pelaavalla joukueella on jo yksi pesäkivi. Poistopainotteinen pää sopii yleensä johtoasemassa olevalle joukkueelle, eli mikäli hammerilla pelaava joukkue haluaa kontrolloida peliä ilman suurta lisäpisteiden tarvetta, on vaihtoehto 2B tyypillinen valinta. Kuten edellä mainittua, mikäli hammerilla pelaava joukkue tarvitsee paljon pisteitä, ei sen kannata valita skenaariota 2A-2C, vaan valita agressiivisempi vaihtoehto (2D tai 2E).

Vaihtoehdot 2D ja 2E ovat hammerilla pelaavan joukkueen aggressiivisempia heittovalintoja. Vielä aggressiivisemmat maksimihyökkäykset löytyvät skenaariosta 9. Vaihtoehdossa 2D hammerilla pelaavan joukkueen ajatuksena on, että oma kivi saadaan (kulma)nojalle vastustajan juuri heittämään keskisuojan kiertoon siten, että omalla kivellä päästäisiin jatkossa käsiksi vastustajan ykköskiveen Vastustajan on myös hankala poistaa nojalla olevaa kiveä. Hammerilla pelaava joukkue pelaa nojan usein samalta puolelta kuin kulmasuoja, jolloin heitetty kivi saataa pään edetessä siirtyä kulmanojan taa.

Vaihtoehto 2E on käsitelty erikseen nimellä perusskenaario 4 ja kahden kulmasuojan maksimihyökkäykset skenaarioissa 9A ja 9B.

Taktiikkapajan on koostanut Markus Sipilä. Materiaali on julkaistu kansainvälisellä Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen 4.0 -lisenssillä, joka sallii esimerkiksi seuroille materiaalin jatkojalostamisen omiin epäkaupallisiin koulutustarkoituksiin, kunhan alkuperäiseen materiaaliin viitataan.