Puheenjohtajan palsta - OLYMPIAPAIKAT JAOSSA!

Curlinglehden numero
Juttutyyppi
Kirjoittaja
Olli Rissanen

Juuri alkanut curlingkausi 2016-2017 huipentuu seuraavien olympiapaikkojen jakoon, vaikka toki viimeiset kaksi paikkaa niin naisten kuin miesten curlingissa ratkeavat vasta ensi vuoden joulukuussa. Keväällä kuitenkin selviää, mitkä 8 maata ovat mukana naisissa, miehissä sekä uudessa olympialajissa, Mixed Doublesissa.

Suomalaisittain kausi on näin ollen erittäin mielenkiintoinen, koska meillä on jokaisessa lajissa mahdollisuus saavuttaa suora paikka kisoihin kevään MM-kilpailuista. Tämän lisäksi kuluvan kauden aikana ratkeavat myös seuraaviin paralympialaisiin pääsevät pyörätuolicurling maat, ja Suomi on tässäkin lajissa erittäin hyvässä asemassa –paikka vuoden 2018 kisoissa on jo käytännössä selvä!

Kuten kaikki urheilua seuraavat tietävät, Suomen menestys loppukesän olympialaisissa oli heikko, mikä omalta osaltaan lisää odotuksia seuraavia talviolympialaisia kohtaan. Mukaan pääseville suomalaisurheilijoille tullaan asettamaan selkeät tavoitteet, pelkkä ”osallistuminen” ei enää riitä. Tämä tulee näkymään varsinkin Olympiakomitean tukipolitiikassa, joka yhä enenevässä määrin tulee selkeästi tähtäämään menestykseen ja edellyttää urheilijoilta entistä suurempaa sitoutumista omaan lajiinsa. Näin on myös curlingin osalta, minkä johdosta meidän on käytävä asiaa koskevat ”tavoitekeskustelut” jokaisen niiden pelaajan kanssa, jotka tavoittelevat pääsyä olympialaisiin ja sen myötä myös OK:n tuen piiriin. Suomen Curlingliiton osalta tämä merkitsee myös selkeästi valintoja sen osalta, mihin haluamme /voimme kohdentaa vähäisiä taloudellisia resurssejamme. OK edellyttää selkeästi, että myös liitto panostaa enemmän resursseja huippucurlingiin, jotta lajille myönnettäisiin valmennustukea OK:n taholta. Samanaikaisesti olemme kuitenkin voineet lukea mediasta, että opetus- ja kulttuuriministeriö tulee entistä enemmän kiinnittämään huomiota kunkin lajin kehitystoimintaan (=nuorten liikunnan ja lajin harrastajamäärien lisääminen) vuosittaisia valtionavustuksia myöntäessään. Tässä riittää haastetta tuleville vuosille liiton jäsenien eli seurojen päättäessä mm. liiton vuosittaisesta talousarviosta!!

 

OLOSUHTEET – LAJIN KEHITYKSEN PERUSEDELLYTYS

Curlingliitto on ollut mukana Suomen Jääkiekkoliiton organisoimassa ”olosuhdetyöryhmässä”, jossa lähinnä on keskitytty siihen, miten jäähallien jääolosuhteita saataisiin kehitettyä palvelemaan paremmin eri lajien tarpeita. Curlingin osalta tosiasia on kuitenkin mielestäni se, että me tarvitsisimme ehdottomasti noin viisi erillistä curlinghallia lisää eripuolille Suomea, jotta lajin harrastajamäärää, ja ennen kaikkea nuorisoliikuntaa saataisiin oleellisesti kasvatettua. Olemassa oleva tilanne ei ole hyvä, ja itse asiassa seurojen jäsenmäärä on tällä hetkellä laskusuunnassa, mikä on erityisen huolestuttavaa!

Näin ollen voisi olla paikallaan organisoida lajin sisäinen ”olosuhdetyöryhmä”, jonka muodostaisivat seurojen valitsemat jäsenet ja joka voisi olla liittojohtoinen. Tehtävänä voisi olla paitsi olemassa olevien olosuhteiden parantaminen ja maksimoiminen, myös uusien aikaansaaminen, ja ennen kaikkea näihin liittyvien eri rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen. Kuunnellessani Maailman Curlingliiton kongressissa esitystä (joka oli lyhyt ja vain neuvoa antava) eri rahoitusmahdollisuuksista EU:n sisällä, tulin siihen johtopäätökseen, että asiassa olisi varmasti paljon selvitettävää, ja ehkä myös mahdollisuuksia löytää keinoja parantaa nykyistä tilannettamme. Asia vaatii varmasti paljon työtä, mutta en näe hirveästi muitakaan vaihtoehtoja, mikäli nykyistä tilannetta halutaan parantaa. Toivottavasti tämä asia herättää mielenkiintoa seurojen edustajissa, joka johtaisi tällaisen yhteistyöelimen perustamiseen!!

Curlingkausi 2016-2017 on siis jo hyvässä vauhdissa, ja toivotankin siten kaikille mitä suurinta iloa ja onnistumisen hetkiä rakkaan lajimme parissa, niin jäällä kuin jään ulkopuolellakin! Ollaan yhteyksissä, ja tehdään yhdessä!!

Olli Rissanen