Taktiikkapaja

Taktiikkapaja - Perusskenaario 05: Pesäheitto - poistopää

Ilman hammeria pelaava joukkue heittää ensimmäisen kiven pesään, jonka jälkeen hammerilla pelaava joukkue poistaa sen. Pää pelataan avoimena poistopäänä, ellei jompi kumpi joukkueista sorru virheeseen.

Pohdintoja

Tämä skenaario on varsin tyypillinen pelin ensimmäisessä päässä, mikäli molemmat joukkueet haluavat aloittaa pelin varovasti ja hakee tuntumaa jäähän. Skenaario johtaa helposti nollapäähän.

Wikiartikkelin kategoria: 

Taktiikkapaja - Perusskenaario 04: Kulmasuojan kierto toisella kivellä

Hammerilla pelaava joukkue pelaa ensimmäisellä heitolla kulmasuojan ja kiertää sen toisella kivellään riippumatta siitä, mitä vastustaja tekee omilla kivillään.

Esimerkkipää

Korea - Kanada, juniorityttöjen MM-finaali 2020, kolmas pää.

Wikiartikkelin kategoria: 

Taktiikkapaja - Perusskenaario 03: Etupesä - kulmasuoja - keskisuoja

Kivien asetelma kolmen ensimmäisen kiven jälkeen on tässä skenaariossa identtinen skenaarion 2 kanssa, mutta ilman hammeria pelaava joukkue pelaa kaksi ensimäistä kiveään eri järjestyksessä, eli ensimmäinen pesään ja toisella keskisuoja.

Esimerkkipää

Skotlanti - Ruotsi miesten EM-kilpailuissa 2019, neljäs pää.

Wikiartikkelin kategoria: 

Taktiikkapaja - Perusskenaario 01: Keskisuoja - kierto keskelle - kierto keskelle

  • Hammerilla pelaava joukkue kiertää heti ensimmäisellä kivellään vastustajan heittämän keskisuojan taakse.
  • Ilman hammeria pelaava joukkue pyrkii lähes aina kiertämään omalla toisella kivellään (kulma)nojalle hammerilla pelaavan joukkueen ensimmäiseen kiveen.

Esimerkkipää 1

Skotlanti - Ruotsi miesten EM-kilpailuista 2019, ensimmäiinen pää.

Wikiartikkelin kategoria: 

Taktiikkapaja - Osa 2 - Nyrkkisääntöjä

Nyrkkisääntö 1

  • Ilman hammeria: pyri ohjaamaan peli keskelle, jotta vastustaja ei pysty heittämään viimeisellä kivellä ykköseksi

  • Hammerin kanssa: pyri pelaamaan pistekivi / kiviä sivuille ja pitämään keskusta avoinna viimeiselle kivelle

Nyrkkisääntö 2

Wikiartikkelin kategoria: 

Taktiikkapaja - Osa 1 - Johdanto

Taktiikkapajaan on Suomen Curlingliiton valmennusjärjestelmässä luotu koulutusmateriaali, johon on koostettu muutamiaa taktiikan nyrkkisääntö sekä kymmenkunta yleistä perusskenaariota. Koulutusmateriaali on Powerpoint-muodossa tämän wikiartikkelin liitetiedostona. Sen skenaariot on purettu omiksi wikisivuikseen, josta löytyy myös esimerkkipää useimpiin skenaarioihin.

Wikiartikkelin kategoria: 

Sivut