Heittojen tilastointi

Seuraava ohje on suuntaa antava tapa pitää tilastointia curlingheitoista. Jokainen heitto pisteytetään nollasta neljään pisteeseen riippuen heiton tyypistä ja lopputuloksesta. On tärkeää huomata, että ei ole olemassa absoluuttista totuutta heiton onnistumisesta, joten pisteytys on subjektiivista. Lisäksi, ei ole olemassa "virallista" pisteytysohjetta, vaan tämäkin ohje on kerätty eri lähteistä (esim. www.curlit.com).

Vanha sanonta kuuluu, että "Stats are for losers" - "Tilastot ovat häviäjille". Se pitää osittain paikkansa, mutta on tilastoissa hyviäkin puolia. Pitkällä aikavälillä käytettynä tilastot voivat paljastaa heittäjän heikkouksia (ja vahvuuksia), jotka olisivat voineet muuten jäädä huomaamatta. Ja lisäksi numerot ovat aina hauska ajanviete ja puheenaihe!

Yleisiä ohjeitä pisteytykseen

 • Pyri ymmärtämään mitä kapteeni haluaa heitosta
 • Ole puoluueeton pelaajia ja joukkueita kohtaan
 • Epävarmoissa tilanteissa pisteytä pelaajan eduksi
 • "Joko/tai"-tilanteet pisteytetään tapahtuneen vaihtoehdon mukaan

Pisteytettävien heittojen tyypit

a) Määrämittaiset heitot
 • E (Määrämittainen pesään, eng. draw)
 • F (Suoja pesän eteen, eng. front)
 • G (Suoja kivelle, eng. guard)
 • E (Tökkäys, eng. raise)
 • J (Jako, eng. wick)
 • H (Noja, eng. freeze)
b) Poistoheitot
 • A (Poisto, eng. hit/take-out)
 • A (Tyhjennys, eng. clearing)
 • B (Rolli, eng. hit and roll)
 • C (Avaus, eng. clearing)
 • A (Tupla, eng. double take-out)
 • D (Ratsu, eng. raise take-out/promotion take-out)

Pisteet

 • 4 (100%)
 • 3 (75%)
 • 2 (50%)
 • 1 (25%)
 • 0 (0%)
 • X (Ei pisteytetä)
 • 5 (Bonus)
 • 6 (Super bonus)

Kierteet

 • I (Kämmenkierre, eng. In-turn)
 • O (Rystykierre, eng. Out-turn)

Pisteytys

Jokaiselle heitolle merkitään tyyppi, kierre ja pisteet. Lopuksi lasketaan heittäjän heittoprosentti jakamalla saadut pisteet maksimipistemäärällä.

E) Määrämittainen pesää
 • 4 pistekivi
 • 3 pistekivi mutta huono paikka (mahdollisuus tuplaan)
 • 2 pesässä mutta ei pistekivi, hyvä paikka
 • 2 pistekivi mutta teen yli tai huono paikka
 • 1 pesässä mutta ei pistekivi ja huono paikka
 • 1 ei pesässä mutta hyödyllinen pelikivi
 • 0 ei pesässä
E) Määrämittainen suojan taakse
 • 4 pistekivi ja täysin suojan takana
 • 3 pistekivi ja osittain suojan takana
 • 2 pistekivi mutta ei suojan takana
 • 2 osuu suoja kiveen ja menee pesään pisteeksi, 4 jos tahdottiin
 • 1 suojan takana mutta teen yli
 • 1 pesän edessä, mutta hyödyllinen pelikivi
E) Tökkays
 • Pisteytetään kuin määrämittainen pesään
F) Suoja pesän eteen
 • 4 oikealla linjalla ja etäisyydellä (1-1,5m pesästä)
 • 3 oikealla linjalla, mutta puolivälissä pesää ja pelilinjaa
 • 3 oikealla linjalla, mutta liian lähellä (jos pitää kiertää)
 • 3 oikealla etäisyydellä, mutta hieman väärällä linjalla
 • 2 oikealla linjalla mutta lähellä pelilinjaa
 • 0 pesässä
 • 0 väärällä linjalla
G) Suoja kivelle
 • 4 suojaa pesäkiven oikealla etäisyydellä (vaikea ratsastaa ja kiertää)
 • 3 suojaa osittain pesäkiven oikealla etäisyydellä
 • 2 suojaa kiven mutta on liian lähellä/kaukana mahdollistaen poiston
 • 2 kivi lähes kokonaan näkyvissä mutta etäisyys on hyvä
 • 1 kivi täysin näkyvissä mutta suoja hyödyllinen pelikivi
H) Noja
 • 4 enintään 5cm päässä kivestä ja linjassa
 • 3 enintään 5cm päässä kivestä ja enintään 5cm sivussa oikeasta linjasta
 • 3 enintään 10cm päässä kivestä ja linjassa
 • 2 enintään 10cm päässä kivestä ja enintään 5cm sivussa oikeasta linjasta
 • 2 enintään 30cm päässä kivestä ja linjassa
 • 1 heittokivi pesässä, ei linjassa mutta hyödyllinen pelikivi
J) Jako
 • 4 molemmat kivet pistekiviä
 • 2 yksi kivi pistekiveksi
 • 0 kumpikaan ei pistekivi
A) Poisto, oma jää paikalleen.
 • 4 poistaa kiven ja jää paikalleen
 • 3 poistaa kiven ja jää pesään mutta ei pistekivi
 • 2 poistaa kiven, mutta heittokivi ei jää pesään
 • 0 kivi jää pesään
A) Suojan takaa poisto
 • 4 poistaa kiven
 • 2 poistaa suojan tai siirtää suojan
 • 1 siirtää kiveä pesässä näkyviin
A) Tuplapoisto
 • 4 molemmat kivet poistuvat
 • 3 yksi kivi poistuu, heittokivi on pistekivi
 • 2 yksi kivi poistuu, heittokivi pesässä
 • 1 yksi kivi poistuu, heittokivi ulos pesästä
B) Poisto ja rolli
 • 4 poistaa kiven ja rollaa haluttuun paikkaan
 • 3 poistaa kiven ja jää paikalleen tai siirtyy hyvään paikkaan
 • 2 poistaa kiven mutta vastustajalle jää mahdollisuus rolliin
 • 2 poistaa kiven ja heittokivi ulos pesästä
 • 1 siirtää kiveä ja heittokivi jää pesään
B) Tyhjennys
 • 4 molemmat kivet ulos pesästä
 • 2 poistaa kiven, oma jää pesään
 • 0 kivi jää pesään
C) Suojakiven avaaminen
 • 4 suojakivi poistuu, heittokivi poistuu
 • 3 suojakivi poistuu, heittokivi menee pesään tai suojaa pesän reunaa
 • 2 suojakivi poistuu, heittokivi suojaa pesää mutta ei keskilinjan lähellä
 • 0 keskiosuma, heittokivi jää samaan paikkaan kuin suoja.
C) Suojakiven siirtäminen (Free Guard Zone)
 • 4 suojakivi siirtyy jäämättä suojaksi, heittokivi poistuu/siirtyy jäämättä suojaksi
 • 3 suojakivi siirtyy jäämättä suojaksi, heittokivi menee pesään tai suojaa pesän reunaa
 • 2 suojakivi siirtyy jäämättä suojaksi, heittokivi suojaa pesää mutta ei keskilinjan lähellä
 • 1 suojakivi poistuu (ja palautetaan), heittokivi poistuu
 • 1 huti
 • 0 molemmat kivet suojana
D) Ratsu vastustajan kivellä
 • 4 molemmat kivet ulos pesästä
 • 3 ratsukivi menee ohi, heittokivi jää pesään
 • 2 ratsukivi menee ohi, pesä avoin
 • 2 ratsukivi poistaa pesäkiven mutta jää itse pesään, heittokivi ei jää suojaksi
 • 1 ratsukivi poistaa pesäkiven mutta jää itse pesään, heittokivi jää suojaksi
 • 0 heittokivi poistaa ratsukiven ja suojaa pesäkiven
D) Ratsu omalla kivellä
 • 4 pesäkivi poistuu ja ratsukivi jää paikalleen
 • 3 ratsukivi poistuu ja ratsukivi menee ulos pesästä
 • 2 ratsukivi menee ohi, pesä avoin
 • 1 heittokivi menee ohi ratsukivestä mutta poistaa pesäkiven
 • 0 heittokivi poistaa ratsukiven ja suojaa pesäkiven

Muita pisteytysohjeita

 • Bonuspisteitä käytetään harvoin.
 • 5 pistettä erittäin vaikeasta heitosta jolla on merkitystä.
 • 6 pistettä erittäin vaikeasta heitosta jolla voitetaan peli.
 • Mikäli epävarma 3:n ja 4:n pisteen välillä: 3 pistettä jos parempi heitto oli olemassa, 4 muuten.
 • Mikäli epävarma 0:n ja 1:n pisteen välillä: 1 piste jos heitto olisi voinut olla huonompi, 0 muuten.
 • Takoitukselliset läpiheitot ovat tyyppiä X ja niitä ei lasketa mukaan.

Pisteytysongelmia

Ero hitaan ja kovan poiston välillä
 • Jos ei ole väliä lähteekö kivi pesästä kokonaan niin pisteytä tökkäyksenä (E).
Suoja vai määrämittainen
 • Jos suunta on tärkeämpi kuin voima niin pisteytä suojana (G/F) vaikka kivi olisikin pesässä.
 • Määrämittainen joka jää pesän eteen lyhyeksi voi saada 2 pistettä riippuen pelin tilanteesta.
Määrämittainen riippuen pelin tilanteesta
 • Jos joukkue johtaa ja määrämittainen pysähtyy teelinjan taakse niin annetaan 2 pistettä.
 • Jos joukkue on tappiolla ja määrämittainen pysähtyy teelinjan taakse niin annetaan 4 pistettä.
 • Jos joukkue johtaa ja määrämittainen pysähtyy pesän eteen niin annetaan 0 pistettä.
 • Jos joukkue on tappiolla ja määrämittainen pysähtyy pesän eteen niin annetaan 1-2 pistettä.
Määrämittainen suojan taakse
 • Jos kivi on suojan takana ja teelinjan takana niin annetaan 2-3 pistettä pelin tilanteesta riippuen.
 • Jos kivi ei ole suojan takana mutta rolli on silti vaikea niin annetaan 3 pistettä.
 • Jos kivi ei ole suojan takana ja rolli on helppo niin annetaan 2 pistettä.
Noja vai määrämittainen
 • Käytä nojan pisteytystä vain jos se on joukkueen ainoa mahdollisuus, muuten käytetään määrämittaisen pisteytystä.
 • Vaikka lopputulos olisi hyvä noja niin käytä silti määrämittaisen pisteytystä.
Rolli vai jako
 • Pisteytä hitaat poistot jakona ja kovat poistot rolleina.
 • Jos pesäkiveä siirretään eikä heittokiveä niin pisteytä tökkäyksenä tai ratsuna.
Poisto vai tyhjennys
 • Jos ei ole mahdollista poistaa ja saada omaa jäämään pisteytä tyhjennyksenä.
 • Mikäli joukkue johtaa ja ei ole väliä jääkö kivi vai ei niin pisteytä harjakomentojen mukaan poisto tai tyhjennys.
Kämmen- vai rystykierre
 • Ei ole väliä onko pelaaja oikea- tai vasenkätinen, vain kiven kiertosuunnalla on väliä.
 • Myötäpäivään kiertävä kivi on kämmenkierre (I) ja vastapäivään on rystykierre (O).

Tilastointiapuvälineitä

 • Internetistä voi hyvällä tuurilla löytää valmiita ohjelmia tilastoinnin pitämiseen.
 • Tähän artikkeliin on liitettynä urheiluseura Real Vallilan kehittämä Excel-työkalu, joka on vapaasti käytettävissä.
LiiteKoko
Office spreadsheet icon GAMESTAT_FIN.xls22.5 KB
Wikiartikkelin kategoria: