3 - sarjan rakenteen määrittely

Sarjan rakenteeseen liittyvät käsitteet ja niiden väliset suhteet

Sarja (league): Jokaista sarjaa varten on järjestelmässä yksi sarja. Eri kauden sarjoja varten tulee luoda eri sarjat.

Sarjataso (league level): Sarjatasot kuuluvat sarjaan. Sarjatasoja voi olla sarjassa useita, mutta niitä on oltava aina vähintään yksi. Turnauksissa on tyypillisesti vain yksi sarjataso, joka voidaan nimetä samannimiseksi kuin itse sarja.

Sarjan julkisesti näkyvällä tulospalvelupuolella sarjataot näkyvät Pelit ja Sarjataulukot -osioissa. Alla olevassa esimerkkikuvassa sarjatasoja ovat siis A-sarja, B-sarja sekä Hallisarjacup.

Havainnollistus sarjatasoista

Sarjatasolle määritellään seuraavat ominaisuudet:

 • Sarjatason nimi suomeksi ja englanniksi
 • Sarjatason pelien oletuspaikka. Vinkki: oletuspaikkaa voidaan vaihtaa kesken sarjan, jolloin muutos vaikuttaa uusiin peleihin.
 • Käytössä olevien ratojen lukumäärä.
 • Sarjatason paino, joka vaikuttaa siihen järjestykseen, jossa sarjatasot esitetään. Jos sarjassa on esimerkiksi kolme sarjatasoa, voidaan niiden järjestys määritellä tämän painokertoimen avulla.

Lohko (group):Lohkot kuuluvat sarjatasoon (ja sitä kautta siis sarjaan). Lohkoja voi olla yhdessä sarjatasossa useita, mutta niitä on oltava aina vähintään yksi.

Peli (game): Pelit kuuluvat aina yhteen lohkoon.

Alla olevassa kuvassa näkyy sarjan julkisen puolen sarjataulukkosivu.Kuvassa näkyy kolme lohkoa: Runkosarja, Kierros 1 ja Kierros 2. Runkosarjasta näytetään sarjataulukko, joka laskee yhteen kahden eri pelikierroksen pelien tulokset.

Lohkot julkisella puolella

Alla olevassa kuvassa näkyvät samat lohkot sarjanhallinnan ylläpitopuolella.

Lohkot ylläpitopuolella

Lohkojen asetukset

Lohkoille voidaan määritellä hyvin monipuolisesti eri asetuksia. Nämä asetukset määräävät miltä sarjataulukkosivu näyttää sarjan tulosplavelun julkisella puolella. Lohkon asetukset on jaettu neljään eri kokonaisuuteen, kuten alla olevasta kuvasta käy ilmi.

 • Perusasetukset
 • Sarjataulukon sarakkeet ja järjestäminen
 • Sarjataulukko ja pelitulokset
 • Advanced settings

Lohkon perusasetukset

Lohkon perusasetuksissa määritellään mm. lohkon nimi suomeksi ja englanniksi, valitaan lohkossa pelaavat joukkueet ja määritellään lohkon painokerroin. Painokerroin vaikuttaa siihen, missä järjestyksessä lohkot näytetään sarjataulukkosivulla. Ylimmäiseksi haluttavalle lohkolle määritellään pieni painokerroin ja alemmaksi suurempi painokerroin.

Lohkon tyyppi on hyvin tärkeä asetus. Vaihtoehtoja on kolme:

 • Cup
 • Round Robin / Schenkel
 • Round Robin / Schenkel -apulohko, joka summaa sarjataulukon muiden lohkojen peleistä

Cup-tyyppisistä sarjoista on erillinen ohje, joten tässä keskitytään kahteen muuhun lohkotyyppiin.

Round Robin -apulohkoja käytetään sellaisissa tapauksissa, joissa sarjataulukkoon halutaan laskea useamman pelikierroksen pelejä yhteen. Apulohko itsessään ei voi sisältää yhtään peliä, vaan pelit kuuluat Round Robin / Schenkel -tyyppisiin lohkoihin.

Alla olevassa kuvassa on siis kolme lohkoa. Näistä Runkosarja-niminen lohko on tyypiltään summaava apulohko ja Kierrokset 1 ja 2 ovat tavallisia Round Robin -lohkoja. Runkosarjan sarjataulukko laskee yhteen molemmilla kierroksilla pelatuista pelistä saadut pisteet.

Lohkot julkisella puolella

Sarjataulukon sarakkeet ja järjestäminen

Lohkoihin liittyy kaksi asetusta, joiden perusteella määräytyy mitkä sarakkeet sarjataulukossa näytetään ja miten tasapisteissä olevat joukkueet järjestetään sarjataulukossa.

 • Jos tasapalit ovat mahdollisia, näytetään sarjataulukossa sarakkeet Tasapelit ja Pisteet. Mikäli pelit pelataan aina voittoon saakka, ei näitä sarakkeita curlingin kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti näytetä (vaan näytetään ainoastaan voittojen ja tappioiden lukumäärä).
 • Jos tasapisteissä olevat joukkueet järjestetään sarjataulukossa Schenkel-tyylisesti voitettujen päiden ja kivisuhteen perusteella, näytetään nämä sarakkeet sarjataulukossa. Jos sen sijaan järjestys tapahtuu Round Robin -tyylisesti keskinäisten pelien tuloksen perusteella, piilotetaan sarjataulukosta voitetut päät ja kivisuhde (koska näillä tiedolla ei ole mitään merkitystä sarjataulukossa).

Sarjataulukko ja pelitulokset

Esimerkkikuvassamme on edelleen samat kolme lohkoa. Tämän otsikon alta löytyvän asetuksen avulla voidaan määritellä se, näytetäänkö lohkosta sarjataulukko, pelitulokset vai molemmat.

Lohkot julkisella puolella

 • Lohko Runkosarja on summaava apulohko, jonka tehtävä on laskea pisteety yhteen kierroksilla 1 ja 2 pelatuista peleistä. Tämän lohkon asetukseksi on määritelty Näytä ainoastaan sarjataulukko.
 • Kierrokset 1 ja 2 sisältävät pelit. Niistä ei kuitenkaan haluta näyttää sarjataulukkoja, koska lohko Runkosarja hoitaa sarjataulukon näyttämisen. Näiden lohkojen asetus on Näytä ainoastaa pelitulostaulukko. Pelitulostaulukon voi klikata auki, jolloin näkee miten kierroksen pelit ovat päättyneet (ks. alla oleva kuva, jossa kierroksen 1 tulokset on klikattu näkyviin.

Mikäli Round Robin pelataan yksinkertaisena sarjana, pärjätään tulospavlelussakin yhdellä lohkolla. Lohkolle voidaan tällöin määritellä asetukseksi, että tulospalvelussa näytetään sekä lohkon sarjataulukko että pelitulokset.

Wikiartikkelin kategoria: