Sanastoa

More Curling terms/words for use

Kirjoittanut Leox 16.07.2009 - 18:01

CIE - Curling Ice Explained manual made by Leof Öhman (Sweden), John Minnaar (Scotland) and WCF, first edition in 2004. 

Fishtale - After sliding out of the hack, your back leg may start coming out from the side of your broom. This means that because of the line of the shoulders, bum or you might be twisting your body, your trailing foot goes out of the line where your stone, head and sliding foot is. This peeking trailing leg is called fishtale. 

Curling sanasto

Kirjoittanut wood 05.01.2009 - 23:38

Curling jargon

Curlingsanastoa ja -slangia tulkattuna helpottamaan asioiden tajuamista.

Lähteenä voi käyttää esimerkiksi http://en.wikipedia.org/wiki/Curling_terminology

 

Aikalisä - Joukkueen tai tuomarin pyytämä ottelun hetkellinen keskeyttäminen.

Baitteri, Biter - Kivi, joka koskee juuri ja juuri pesää.

Haavi - Takapesässä oleva kivirykelmä, johon on helppo heittää esim. noja.

Erilaisia heittoja

Kirjoittanut curling_admin 15.04.2007 - 00:24

Pääosin heitot voidaan jakaa kolmeen luokkaan: määrämittaiset, suojaheitot ja poistoheitot.

  • Suojaheitossa pyritään suojaamaan pesässä olevaa kiveä tai saamaan aikaan suoja, jonka taakse voidaan heittää.
  • Määrämittaisessa heitossa pyritään heittämään kivi pesään.
  • Poistoheitossa pyritään poistamaan vastustajan kivi pesästä.

Tämän perusjaottelun lisäksi on lukuisa joukko erilaisia heittoja eri tarkoituksiin.