Curlingliiton lisenssit ja vakuutukset

Suomen Curlingliiton järjestämiin kilpailuihin voivat osallistua kaikki Suomen Curlingliiton jäseniksi rekisteröidyt pelaajat, jotka ovat maksaneet kilpailukaudella liiton jäsenmaksun ja ostaneet kyseisen kilpailukauden lisenssin SuomiSportista. SuomiSportissa on tarjolla myös pelkkä vakuutuslisenssi, joka tuo turvaa paikallissarjoissa pelaamiseen ja harjoitteluun.

Suomen Curlingliiton jäsenyyden pelaaja saa liittymällä johonkin paikallisseuraan ottamalla suoraan yhteyttä seuraan.
Curlingliitto laskuttaa jäsenmaksut suoraan seuroilta syyskokouksessa vahvistetun Curlingliiton vuosittaisen jäsenmaksun mukaisesti.

Lisenssit ja vakuutukset pelaaja ostaa henkilökohtaisesti SuomiSport-palvelusta

Sporttiturvan tuoteseloste, vak. nro 21876.

Vakuutuksen korvaukset

Hoitokorvaus 8 500 e
-omavastuu 100 e
Haittakorvaus 30 000 e
Kuolinkorvaus 8 500 e

1. Vakuutuksen voimaantulo

Vakuutettuina ovat SuomiSport-palvelussa joko kilpalisenssin tai pelkän vakuutuksen ostaneet henkilöt.

2. Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus on voimassa seuraavissa tilanteissa lajiin liittyen sekä niihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin (kork. 3 kk:n pituisilla matkoilla):

 • kilpailuissa
 • leireillä
 • harjoituksissa, jotka ovat lajille ominaisia ja harjoituksen johtajan valvonnassa
 • valmennusohjelman mukaisesti harjoiteltaessa
 • koulutus-, liikunta- ja valmennusleireillä urheilutoimintaan liittyen, mutta ei muuna aikana
 • näytöksiin osallistuttaessa
 • toimihenkilötehtävissä edellä mainituissa tilaisuuksissa
 • vakuutusehdoista piketen myös yli 70-vuotiaille.

3. Tapaturma ja sen rajoitukset

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Tapaturmasta aiheutuneeksi
katsotaan myös vakuutetun erityisen ja yksittäisen voimanponnistuksen ja liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma, johon on annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta venähdysvamman syntymisestä.
Tapaturmana ei korvata:

 • rasitusvammoja ja muita vähitellen syntyviä vammoja
 • vammaa, joka on aiheutunut sairauden, vian tai vamman aiheuttamasta vakuutustapahtumasta
 • nikamavälilevytyrää, vatsan tai nivusalueen tyriä akillesjänteen repeämää eikä nivelten tavantakaisia sijoiltaan menemisiä, ellei vamma ole aiheutunut tapaturmasta, jossa tervekin kudos vaurioituisi.

Vakuutuksesta ei korvata työ- eikä opiskelutapaturmia, eikä tapaturmia, joista on tai olisi ollut oikeus korvaukseen liikennevakuutuslain, sotilastapaturmalain tai jonkin muun vastaavan lain nojalla.

4. Korvauslajit

Hoitokorvaus
Jos vakuutettu on tapaturman sattuessa 20-vuotias tai vanhempi, korvataan hoitokuluja enintään kolmelta vuodelta tapaturman sattumisesta,
kuitenkin enintään tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä.

Jos vakuutettu on tapaturman sattuessa alle 20-vuotias, korvataan hoitokuluja tapaturmaa kohti enintään tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä.

Hoitokulut korvataan siltä osin kuin niistä ei ole tai ei olisi ollut oikeutta korvaukseen sairausvakuutuslain tai jonkin muun lain nojalla.

Omavastuullisissa vaihtoehdoissa hoitokuluja korvataan vain omavastuun ylittävältä osalta. Omavastuu vähennetään kerran kutakin tapaturmaa
kohti.

Hoitokulujen korvaamisen edellytyksenä on, että tutkimus ja hoito ovat lääkärin määräämiä. Lisäksi niiden tulee olla yleisesti hyväksytyn
lääketieteellisen käsityksen mukaisia ja kysymyksessä olevan vamman hoidon kannalta välttämättömiä, ja kulujen kohtuullisia.

Näistä hoitokuluista korvataan:

 • lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen tekemät tutkimukset ja antamat hoidot, apteekissa lääkelaitoksen luvan perusteella myytävät lääkkeet sekä sairaalan hoitopäivämaksut
 • tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, kuulokojeen tai hammasproteesin korjaus- tai jälleenhankintakustannukset, jos tapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa ja korjaus tai jälleenhankinta on tehty viimeistään kahden kuukauden kuluessa tapaturmasta
 • Kustannukset tapaturman aiheuttaman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeisestä välttämättömästä lääkärin määräämästä ja hoitolaitoksessa annettavasta fysikaalisesta hoidosta. Vakuutuksesta korvataan tapaturmaa kohti yksi fysikaalisen hoidon jakso, johon voi sisältyä 10 hoitokertaa.

Hoitokuluina ei korvata:

 • kustannuksia ortopedisten sidosten tai tukien hankkimisesta
 • ansionmenetystä tai muita välillisiä menetyksiä

Haittakorvaus
Haittakorvaus maksetaan tapaturmasta aiheutuneesta pysyvästä yleisestä fyysisestä haitasta. Täydestä haitasta maksetaan sovittu vakuutusmäärä, osittaisesta haitasta vastaava osa vakuutusmäärästä.

Kuolinkorvaus
Kuolinkorvaus maksetaan, jos vakuutettu kuolee tapaturman aiheuttamiin vammoihin kolmen vuoden kuluessa tapaturmasta.

5. Vakuutusehdot ja lisätietoja vakuutuksesta

Vakuutuksessa noudatetaan Sporttiturvan vakuutusehtoja L0901. Lisätietoja numerosta 0303 0303 tai internetistä osoitteesta www.pohjola.fi/urheilu.

6. Toimintaohjeet vahinkotilanteessa

 1. Hoitolaitosyhteistyökumppanimme löydät osoitteesta www.pohjola.fi/urheilu
  Olemme Pohjolassa rakentaneet urheilijoidemme tarpeisiin laadukkaan ja kattavan sairaanhoitoverkoston. Päätavoitteemme on yhdessä
  kumppaneidemme kanssa auttaa sinut laadukkaaseen hoitoon.
 2. Täytä Urheiluvahinkoilmoitus puhelimitse numerossa 0303 0303 (arkisin klo 8-18) tai verkossa osoitteessa
  www.pohjola.fi.
 3. Korvauksenhakija maksaa hoitokulut ensin itse ja hakee Kelasta sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Kelasta on haettava korvaukset
  6 kuukauden kuluessa siitä, kun kulut on maksettu.

Useimmat hoitolaitokset hoitavat sairausvakuutuksen osuuden Kelasta puolestasi. Tällöin korvaushakemuksen liitteeksi riittävät kopiot alkuperäisistä
kuiteista. Ota mukaan Kelakortti. Saatuasi Kelasta korvauksen, toimita Kelan antama alkuperäinen korvauslaskelma sekä kopiot Kelaan toimitetuista kuiteista. Liitä mukaan alkuperäiset kuitit kuluista, joista Kela ei maksa korvausta sekä lääkkeiden alkuperäiset maksukuitit, reseptit tai niiden kopiot.