Curlingin kilpailusäännöt

Sääntöversio:
Päivitetty 26.10.2019 ajan tasalle sisältäen Maailman Curlingliiton (WCF) lokakuussa 2019 julkaisemat sääntömuutokset.

Nämä säännöt ovat voimassa kaikissa otteluissa ja kilpailuissa, joissa toimivallan omaava curlingorganisaatio on hyväksynyt niiden soveltamisen.


CURLINGIN KILPAILUSÄÄNNÖT

K1. YLEISTÄ


a)    Maailman Curlingliiton (WCF) kilpailuissa sovellettavat säännöt ovat WCF:n senhetkiset voimassa olevat säännöt. Kaikki mahdolliset muutokset sääntöihin selitetään joukkuetapaamisen yhteydessä.
b)    WCF:n hallitus päättää WCF:n järjestämien kilpailujen ajankohdan.

c)    WCF konsultoi järjestävän maan kilpailukomiteaa järjestäessään kilpailun tapahtuma- ja peliaikataulua.

d)    Tupakointi, mukaan lukien e-tupakat, on kielletty WCF:n järjestämissä kilpailuissa tapahtuma-alueen sisäpuolella.

e)    WCF:n antidopingsäännökset ja -menetelmät ovat Kansainvälisen antidopingtoimiston (WADA:n) vaatimusten mukaiset ja niitä sovelletaan WCF:n kilpailuissa. Ne julkaistaan WCF:n antidoping-kirjasessa.

f)    Kaikki poikkeamat suositelluista radan mittasuhteista tulee hyväksyttää ensin WCF:llä.

g)    WCF:n kilpailuissa ensimmäiseksi sijoittunut joukkue saa kultaa, toiseksi sijoittunut hopeaa ja kolmanneksi sijoittunut pronssia. 5 pelaajaa (2 Mixed Doubles -curlingissa, 4 Mixed Curlingissa) ja valmentaja saavat mitalit, jos he ovat paikalla, toimivat sääntöjen mukaisesti ja heidän sallitaan nousta palkintokorokkeelle. Talviolympialaisissa, Nuorten olympialaisissa ja paralympialaisissa vain pelaajat saavat mitalit ja pääsevät palkintokorokkeelle.


K2. OSALLISTUVAT JOUKKUEET

a)    Osallistuva joukkue on maansa kansallisen liiton tai järjestön valitsema.
b)    Siinä tapauksessa, ettei maan valittu joukkue kykene tai halua osallistua, niin kansallinen liitto nimeää toisen joukkueen edustamaan maataan.

c)    Kaikkiin kilpailuihin osallistuvat pelaajat ja joukkueen toimitsijat tulee ilmoittaa viimeistään 14 päivää ennen kyseisen kilpailunalkua. Kaikki muutokset/lisäykset on ilmoitettava ennen virallisen joukkuetapaamisen (team meeting) päättymistä.

d)    WCF:n kilpailuihin osallistuvien pelaajien tulee olla hyvämaineisia liittonsa jäseniä.

e)    Pelaaja on oikeutettu osallistumaan Nuorten MM-kilpailuihin (WJCC) ja niihin liittyviin karsintoihin, jos hän on alle 21-vuotias kisoja edeltävän vuoden kesäkuun 30. päivänä.

f)    Pelaaja on oikeutettu osallistumaan Seniorien MM-kilpailuihin (WSCC) ja niihin liittyviin karsintoihin, jos hän on täyttänyt 50 vuotta kisoja edeltävän vuoden kesäkuun 30. päivään mennessä.

g)    Pelaaja on oikeutettu osallistumaan pyörätuolicurlingin MM-kilpailuihin (WWhCC) ja niihin liittyviin karsintoihin, jos hänellä on merkittäviä puutteita alaraajojen ja/tai liikuntaelinten toiminnassa, ja hän tarvitsee pyörätuolia päivittäiseen liikkumiseen, tai jos hän täyttää muut kelpoisuusvaatimukset.

h)    Jotta henkilö voi toimia joukkueen toimitsijana WCF:n kilpailussa, kyseisen henkilön on täytynyt täyttää 16 vuotta 30. kesäkuuta mennessä sinä vuonna, joka edeltää vuotta, jona kyseinen kilpailu järjestetään.

i)    Kaikkien pelaajien ja heidän valmentajansa tulee osallistua joukkuetapaamiseen. Jos määräystä rikotaan ilman päätuomarin myöntämää lupaa, joukkue menettää viimeisen kiven edun ensimmäisessä pelissään. Vain joukkueen pelaajat, yksi valmentaja, joukkueen johtaja ja tarvittaessa kääntäjä voivat osallistua joukkuetapaamiseen. Jos joukkueen pelit jatkuvat Round Robinin jälkeen, Playoff-tapaamiseen tulee osallistua vähintään kaksi joukkueen jäsentä (pelaajat ja/tai valmentaja), tai joukkue menettää mahdollisuuden tehdä valintoja niiden asioiden suhteen, joihin heillä olisi muuten valintaoikeus.

j)    Joukkueen heittojärjestys, kapteeni, varakapteeni, varapelaaja ja valmentaja tulee ilmoittaa joukkueen alkuperäisessä kokoonpanokaavakkeessa ja luovuttaa kilpailun päätuomarille virallisen joukkuetapaamisen päätteeksi. Joukkueen johtaja / kansallinen lajivalmentaja / kääntäjä tulee myös listata, jos joukkueella on kyseinen henkilöstö käytössään. Joukkueen ottelukohtainen kokoonpanokaavake (paperinen tai elektroninen versio), joka joko vahvistaa alkuperäisen kokoonpanon tai ilmoittaa muutoksesta, tulee luovuttaa päätuomarille vähintään 15 minuuttia ennen peliä edeltävää alkuharjoittelua.

k)    Joukkueen tulee aloittaa kilpailu siten, että kaikki neljä pelaajaa (kaksi Mixed Doubles -curlingissa) heittävät kivensä. Joukkue joutuu luovuttamaan jokaisen ottelun turnauksen alusta siihen asti, kunnes se pystyy aloittamaan ottelun neljällä hyväksytyllä pelaajalla. Poikkeuksellisessa tilanteessa joukkueella saattaa olla mahdollisuus aloittaa kilpailu kolmella pelaajalla, jos tälle poikkeukselle saadaan hyväksyntä kolmihenkiseltä paneelilta (WCF:n kilpailujohtaja tai edustaja, tapahtumajärjestäjän edustaja, tapahtuman päätuomari). Tarvittaessa joukkue voi tehdä vetoomuksen WCF:n presidentille tai hänen edustajalleen.

l)    Kun ottelu on käynnissä, valmentaja, varapelaaja tai kukaan muu joukkueen jäsen ei saa kommunikoida jäällä pelaavan joukkueen kanssa tai olla pelialueella, paitsi erityisesti ilmoitettujen taukojen ja joukkueen aikalisän aikana. Tämä rajoitus koskee kaikenlaista suullista, visuaalista, kirjoitettua ja elektronista kommunikaatiota, mukaan lukien yritykset näyttää aikalisää merkitsevää käsimerkkiä joukkueelle. Valmentaja, varapelaaja ja yksi muu joukkueen jäsen voivat osallistua joukkueen kilpailua edeltävään harjoitteluun ja otteluiden alkuharjoitteluun, mutta he eivät saa kommunikoida joukkueen kanssa tee-heittojen (LSD) aikana. Ottelun aikana valmentajan penkiltä ei saa lähettää minkäänlaista luvatonta viestintää tai merkkejä kenellekään, joka ei istu samalla merkityllä alueella. Valmentaja tai muut joukkueen toimitsijat, jotka istuvat valmentajan penkillä, eivät voi katsoa tai kuunnella lähetyksiä. Jos asiassa tapahtuu rike, rikkeen tehnyt henkilö poistetaan valmentajan penkiltä kyseisen ottelun ajaksi.

m)    Joukkueiden tunnistamiseksi tiedotusvälineissä ja yleisön keskuudessa joukkueista puhutaan käyttämällä maan ja kapteenin nimeä.


K3. PELIASUT / VÄLINEET

a)    Joukkueen jäsenten tulee olla pukeutuneita yhtenäiseen peliasuun ja asianmukaisiin kenkiin, kun he saapuvat pelialueelle harjoituksia ja pelejä varten. Vaaleakahvaisilla kivillä pelaavan joukkueen jäsenillä tulee olla vaaleat pelipaidat ja -takit ja tummakahvaisilla kivillä pelaavan joukkueen jäsenillä tummat pelipaidat ja -takit. Näiden peliasujen väri tulee ilmoittaa WCF:lle ennen jokaisen kilpailun alkua. Joukkueen valmentajien/jäsenten tulee käyttää joukkueen tai liiton virallista peliasua tullessaan pelialueelle. Ellei WCF toisin ole hyväksynyt, vaalean peliasun tulee olla pääosin valkoinen tai keltainen. Peliasun etu- sekä takaosassa tulee olla vähintään 70 % valkoista tai keltaista. Hyväksyntää jollekin muulle värille pitää hakea vähintään 8 viikkoa ennen tapahtuman alkua, tai sitä voidaan hakea kauden alussa yhdellä kertaa useita tapahtumia varten.

b)    Jokaisessa pelipaidassa ja -takissa tulee olla pelaajan sukunimi 2 tuuman (5,08 cm:n) korkuisilla tai suuremmilla kirjaimilla vaakasuoraan selkäpuolen yläosassa, sekä maan nimi 2 tuuman (5,08 cm:n) korkuisilla tai suuremmilla kirjaimilla vaakasuoraan selkäpuolella vyötärön yläpuolella. Haluttaessa pelipaidassa voi olla myös kansallinen symboli, mutta vain maan nimen kanssa ja sen tulee sijaita pelaajan sukunimen ja maan nimen välissä. Jos kahdella tai useammalla joukkueen pelaajalla on sama sukunimi, etunimen ensimmäinen kirjain tulee lisätä pelaajan sukunimen eteen.

c)    Pelaajien asusteissa ja varusteissa saa olla mainoksia, jotka noudattavat tarkasti WCF:n julkaisemia ja sillä hetkellä voimassa olevia ohjeistuksia. WCF voi oman harkintansa mukaisesti kieltää minkä tahansa asusteen tai varusteen käytön, jos se ei sen mielestä ole hyväksyttävä tai sovelias käytettäväksi WCF:n kilpailuissa. Maailman Curlingliiton Pukukoodi löytyy tästä sääntökirjasta.

d)    Pelaajalta tai valmentajalta, jolla ei ole asianmukaista peliasua, kielletään pääsy pelialueelle ja valmentajan penkille.

e)    Jokaisen pelaajan pitää ilmoittaa pelin alussa millaisella WCF:n hyväksymällä harjausvälineellä hän pelaa, ja vain tämä kyseinen pelaaja voi käyttää tätä välinettä harjaamiseen kyseisen pelin aikana.
Rangaistus: Jos pelaaja harjaa toisen pelaajan harjalla yhtä heidän omista kivistään, se kivi poistetaan pelistä. Jos pelaaja harjaa toisen pelaajan harjalla vastustajan kiveä, joukkue, joka ei syyllistynyt tilanteessa rikkeeseen, asettaa kiven siihen paikkaan, johon kivi olisi päätynyt, jos rikettä ei olisi tapahtunut. 

f)    Pelaajat eivät voi vaihtaa harjojensa päitä pelin aikana, elleivät he saa siihen erikoislupaa päätuomarilta. 
Rangaistus: Jos pelaaja vaihtaa harjan pään ilman lupaa, rikkeen tehnyt joukkue joutuu luovuttamaan ottelun.

g)    Jos joukkue ottaa varapelaajan käyttöön pelin aikana, kyseisen varapelaajan pitää käyttää sitä harjaa, jota pelistä poistunut pelaaja aikaisemmin käytti. 
Rangaistus: Jos vaihdon myötä peliin tuodaan uusi harjan pää, rikkeen tehnyt joukkue joutuu luovuttamaan ottelun.

h)    Kaikkien radalla käytettävien välineiden tulee noudattaa WCF:n välineitä koskevia standardeja, jotka on määritelty ja julkaistu WCF:n verkkosivuilla. Syitä, joiden vuoksi välineitä voidaan pitää peliin soveltumattomina, ovat muun muassa, mutta eivät rajoitu ainoastaan, seuraaviin: niiden aiheuttama vahinko jään pinnalle, ne eivät noudata olemassa olevia sääntöjä standardeihin liittyen (esim. elektroniset kommunikointivälineet), suoritukseen liittyvät testitulokset, jotka antavat joukkueelle epäreilun edun, jos välineitä ei ole rekisteröity WCF:n toimiston kanssa määräaikaan mennessä. 

i)    Rangaistus, joka seuraa siitä, jos WCF:n järjestämissä kilpailuissa käytetään välineitä, jotka eivät noudata WCF:n kilpailuvälineistölle asettamia standardeja:
(i) Joukkueen ensimmäinen rike kilpailun aikana – rikkeen tehnyt pelaaja suljetaan pois turnauksesta, ja joukkue joutuu luovuttamaan kyseisen ottelun.
(ii) Joukkueen toinen rike kilpailun aikana – koko joukkue suljetaan pois turnauksesta, ja kukaan joukkueen pelaajista ei saa pelata WCF:n kilpailuissa seuraavan 12 kuukauden aikana.


K4. ALKUHARJOITTELU

a)    Kaikissa WCF:n kilpailuissa jokaiselle joukkueelle sallitaan lämmittelyjakso ennen ottelun alkua radalla, jolla ottelu pelataan.
b)    Alkuharjoittelun ajankohta ja kesto ilmoitetaan joukkuetapaamisessa.

c)    Alkuharjoittelujen aikataulu alkukierroksien aikana suunnitellaan mahdollisimman pitkälle siten, että jokainen joukkue harjoittelisi yhtä monta kertaa ensimmäisellä ja toisella harjoitusvuorolla. Niitä alkukierroksen pelejä varten, joihin harjoittelujärjestystä ei voida etukäteen määritellä, joukkueet heittävät kolikkoa, ja arvonnan voittaja saa valita haluamansa harjoitusvuoron.

d)    Round Robinin jälkeisissä peleissä, kun ensimmäisessä päässä viimeisen kiven edun omaava joukkue on etukäteen määritelty, se joukkue, jolla on ensimmäisen pään viimeinen kivi, harjoittelee ensin.

e)    Alkuharjoittelun jälkeen jää puhdistetaan ja hakin edusta peblataan, mikäli johtava jääntekijä pitää sitä tarpeellisena.


K5. PELIEN PITUUS

a)    Kilpailuissa, joissa ottelut on aikataulutettu 10 pään mittaisiksi, Playoff-otteluissa tulee pelata vähintään kahdeksan (8) päätä ja kaikissa muissa otteluissa vähintään kuusi (6) päätä.
b)    Kilpailuissa, joissa ottelut on aikataulutettu kahdeksan (8) pään mittaisiksi, tulee pelata vähintään kuusi (6) päätä.


K6. PELIAJAN MITTAAMINEN

a)    Kummallakin joukkueella on 38 minuuttia miettimisaikaa 10 pään ottelussa ja 30 minuuttia miettimisaikaa 8 pään ottelussa (38 minuuttia pyörätuolicurlingissa, 22 minuuttia Mixed Doubles -curlingissa). Tämä aika mitataan, ja se on joukkueiden ja valmentajien nähtävissä koko ottelun ajan.
b)    Jos joukkue viivästyttää pelin alkua, joukkueelle myönnettyä miettimisaikaa vähennetään 3 minuuttia 45 sekuntia (4 minuuttia 45 sekuntia pyörätuolicurlingissa, 2 minuuttia 45 sekuntia Mixed Doubles -curlingissa) jokaista päätä kohden, jonka katsotaan olevan myöhästymisen takia "pelattu" (ks. Curlingin pelisäännöt, kohta P11, (i)).

c)    Jos tarvitaan jatkopää, molempien joukkueiden pelikellot nollataan ja kumpikin joukkue saa 4 minuuttia 30 sekuntia miettimisaikaa jokaista jatkopäätä kohden (6 minuuttia pyörätuolicurlingissa, 3 minuuttia Mixed Doubles -curlingissa).

d)    Ottelu ja jokainen pää alkavat, kun myönnetty taukoaika päättyy. Ottelun/pään alussa heittävän joukkueen pelikello ei käynnisty, ellei joukkue hidastele aloituksessa (ei eteenpäin suuntautuvaa liikettä hakilla, tai kivi ei ole irronnut työntökepistä), jossa tapauksessa kyseisen joukkueen pelikello käynnistetään. Jos aloitus suoritetaan viivyttelemättä, ensimmäinen pelikello, joka käynnistyy jokaisessa päässä, on sen joukkueen, joka heittää pään toisen kiven. 

e)    Kun kaikki alla olevat kriteerit täyttyvät, heittovuoroaan odottavasta joukkueesta tulee heittävä joukkue, ja heidän pelikellonsa käynnistetään:

  (i) Kaikki kivet ovat pysähtyneet tai ylittäneet takarajan, ja
(ii) Kivet, jotka ovat siirtyneet paikoiltaan heittävän joukkueen mahdollisen rikkomuksen vuoksi, on palautettu tarvittaessa alkuperäisille paikoilleen, ja
(iii) Pelialue on luovutettu toiselle joukkueelle, pesästä vastuussa oleva henkilö on siirtynyt takarajan taakse, ja heittäjä ja harjaajat ovat siirtyneet odottamaan sivurajoille.

f)    Joukkueen pelikello pysähtyy, kun kivi koskettaa heittopäädyn tee-viivaa (hog-linjaa pyörätuolicurlingissa). 

g)    Joukkue voi heittää kiviä vain silloin, kun heidän pelikellonsa on käynnissä, tai sen kuuluisi olla käynnissä. 

h)    Jos kiviä joudutaan asettamaan uudestaan paikoilleen jonkin ulkopuolisen tekijän aiheuttaman välikohtauksen vuoksi, molemmat pelikellot pysäytetään.

i)    Pelikellot pysäytetään aina, kun tuomari puuttuu peliin.

j)    Kun joukkueet ovat päässeet yhteisymmärrykseen pään tuloksesta, alkaa lyhyt tauko, jolloin kummaltakaan joukkueelta ei kulu peliaikaa. Jos pään tuloksen selvittäminen vaatii mittausta, tauon katsotaan alkavan vasta, kun mittaus on ensin suoritettu loppuun. Päiden välissä olevan tauon pituus vaihtelee esimerkiksi televisiolähetysten tai muiden ulkopuolisten tekijöiden mukaan. Tauon pituus määritellään erikseen jokaista kilpailua varten ja selitetään joukkuetapaamisessa. Jos tauko kestää 3 minuuttia tai pidempään, joukkueille ilmoitetaan, kun tauosta on jäljellä 1 minuutti. Aloittavan joukkueen tulee heittää seuraavan pään ensimmäinen kivi vasta, kun tauko on päättynyt. Heittävän joukkueen pelikello käynnistyy taukoajan päättyessä, ellei pelaajan heittosuoritus ole jo alkanut. Normaalisti tauon pituus on:

(i)    1 minuutti jokaisen pelatun pään jälkeen, paitsi kohdan j) (ii) tapauksessa. 
Kun pelaajat ovat Mixed Doubles -pelimuodossa vastuussa paikkakivien sijoittamisesta ennen jokaisen pään alkua, taukoaikaan päiden välissä lisätään aina 30 sekuntia. 
Tämän tauon aikana joukkueet eivät voi tavata tai kommunikoida millään tavalla joukkueen valmentajan, varapelaajan tai muun toimitsijan kanssa.
(ii)    5 minuuttia ottelun puolivälissä. Joukkueet saavat tavata pelialueella kenet tahansa pelaajan tai joukkueen jäsenen, jolla on oikeus olla valmentajan penkillä kyseisen ottelun aikana. 

k)    Jos pelaaja saa luvan heittää kiven uudelleen, tuomari päättää, vähennetäänkö uuteen heittoon tarvittava aika kyseisen joukkueen peliajasta.

l)    Jos jokin pää pitää pelata uudelleen, pelikellot asetetaan uudelleen siihen aikaan, jossa niiden merkittiin olevan edellisen pään lopussa.

m)    Jos tuomari on sitä mieltä, että joukkue hidastaa aiheetta ottelun kulkua, hän ilmoittaa asiasta rikkomukseen syyllistyvän joukkueen kapteenille ja tämän ilmoituksen jälkeen seuraavan heitettävän kiven tulee koskettaa heittopäädyn tee-viivaa (hog-linjaa pyörätuolicurlingissa) 45 sekunnin kuluessa, tai kivi poistetaan välittömästi pelistä.

n)    Kunkin joukkueen tulee pelata ottelu loppuun annetun peliajan sisällä tai he joutuvat luovuttamaan ottelun. Jos heitetty kivi saavuttaa heittopäädyn tee-viivan (hog-linjan pyörätuolicurlingissa) ennen kuin joukkueen peliaika loppuu, kiven tulkitaan olevan heitetty peliajan puitteissa.

o)    Joukkueelle, jonka pelikello on ollut käynnissä kellottamisvirheen takia (väärä pelikello käynnissä), lisätään sovittu virheellisesti kellotettu aika kaksinkertaisena takaisin heidän peliaikaansa.

p)    Joukkueelta, jonka pelikello ei ollut käynnissä kellottamisvirheen takia (mikään pelikello ei käynyt sillä hetkellä), ei vähennetä virheen takia peliaikaa, mutta toisen joukkueen pelikelloon lisätään sopivaksi katsottu määrä aikaa.


K7. JOUKKUEEN AIKALISÄT / TEKNISET AIKALISÄT

a)    Aikalisät sallitaan aina kaikissa Maailman Curlingliiton kilpailuissa, huolimatta siitä käytetäänkö kyseisessä kilpailussa pelikelloja.
b)    Kumpikin joukkue voi käyttää yhden 60 sekunnin aikalisän jokaisessa ottelussa, ja yhden 60 sekunnin aikalisän jokaisessa jatkopäässä.

c)    Joukkueen aikalisien kanssa menetellään seuraavasti:

(i)    Vain jäällä olevat pelaajat voivat pyytää joukkueelle aikalisää.
(ii)    Kuka tahansa joukkueen jäällä oleva pelaaja voi pyytää aikalisää, mutta vain silloin, kun heidän joukkueensa pelikello on käynnissä. Aikalisää pyydetään käyttäen perinteistä käsimerkkiä "T". 
(iii)    Joukkueen aikalisä (kun pelikello on pysähtynyt) alkaa heti, kun aikalisää on pyydetty, ja se koostuu 60 sekunnin lisäksi myönnetystä siirtymisajasta, jotta joukkueen valmentaja tai muu jäsen ehtii valmentajan penkiltä joukkueen luokse. Päätuomari ilmoittaa siirtymisajan pituuden jokaisessa tapahtumassa erikseen. Jokaisen joukkueen kokonaisaikalisään lisätään aina 60 sekunnin lisäksi siirtymisaika huolimatta siitä, onko joukkueella käytössään valmentaja, ja huolimatta siitä, tuleeko valmentaja aikalisän aikana jääalueelle.
(iv)    Vain yksi aikalisää pyytäneen joukkueen jäsen, joka istuu joukkueen valmentajan penkillä, ja tarvittaessa joukkueen kääntäjä, voivat tavata joukkueen aikalisän aikana. Tämän henkilön, tai näiden henkilöiden, jos kääntäjää tarvitaan, tulee käyttää osoitettua reittiä mennessään joukkueen luokse. Silloin kun ratojen vieressä on kävelyväyliä, aikalisään saapunut joukkueen henkilö ei saa seistä jääalueella. 
(v)    Joukkueelle ilmoitetaan, kun aikalisää on jäljellä 10 sekuntia.
(vi)    Kun 60 sekunnin aikalisä on kulunut loppuun, valmentajan penkiltä saapuneen henkilön tulee lopettaa neuvottelu joukkueen kanssa välittömästi ja poistua pelialueelta.

d)    Joukkue voi pyytää teknistä aikalisää tuomarin päätöstä varten, loukkaantumisten yhteydessä tai muissa poikkeuksellisissa tilanteissa. Pelikellot pysäytetään teknisen aikalisän ajaksi.


K8. KIVIEN MÄÄRÄYTYMINEN / LAST STONE DRAW (LSD)

a)    Joukkue, joka on kirjattu ensimmäisenä Round Robin -otteluiden peliaikatauluun, pelaa tummakahvaisilla kivillä; toisena kirjattu joukkue pelaa vaaleakahvaisilla kivillä.
b)    Niissä otteluissa, joissa heitetään tee-heitot (Last Stone Draw), molempien joukkueiden alkuharjoittelun päättyessä, joukkueen kaksi eri pelaajaa heittävät kiven mahdollisimman lähelle kotipäädyn tee-pistettä – ensimmäinen kivi heitetään kellonsuuntaisella kierteellä ja toinen kivi ei-kellonsuuntaisella kierteellä. Pelaajan (varapelaajan), joka heittää tai harjaa LSD-heiton, ei ole pakko pelata kyseisessä ottelussa. Harjaaminen on sallittua (paitsi pyörätuolicurlingissa). Mixed Curlingissa molempien sukupuolien edustajan tulee heittää kivi, mutta joukkue voi valita harjaajat sukupuolesta riippumatta. 

Ensimmäinen kivi mitataan ja poistetaan pelistä, ennen kuin toinen kivi heitetään. Molempien kivien mitatut etäisyydet lasketaan yhteen, ja tämä summa muodostaa joukkueen LSD-luvun kyseistä ottelua varten. Joukkue, jonka LSD-luku on pienempi, saa päättää haluaako heittää ensimmäisen vai toisen kiven ottelun ensimmäisessä päässä. Jos molempien joukkueiden LSD-luku on sama, yksittäisiä LSD-heittoja verrataan ja joukon paras LSD-heitto määrittää, kuka saa valita heittääkö ensimmäisen vai toisen kiven ensimmäisessä päässä. Kun molempien joukkueiden yksittäisten LSD-heittojen etäisyydet ovat täysin samat, heitetään kolikkoa valintaoikeuden määrittämiseksi.

c)    LSD-etäisyydet mitataan ja merkitään seuraavalla tavalla: 

(i) Kaikki mittaukset tehdään tee-pisteestä kiven lähimpään osaan, mutta LSD-etäisyydet näytetään senttimetreinä tee-pisteestä kiven keskipisteeseen. 
(ii) WCF:n kilpailuissa kivien virallinen säde on 14,2 cm.
(iii) Kaikkiin mitattuihin tuloksiin pitää lisätä 14,2 cm:n säde. Tämä tarkoittaa, että niiden kivien etäisyys, jotka eivät kosketa pesää, on 185,4 cm + 14,2 cm = 199,6 cm.
(iv) Kivet, jotka peittävät tee-pisteen, mitataan kahdesta eri paikasta (reiästä) 4-foot ympyrän reunalta. Nämä kaksi paikkaa muodostavat 90 asteen kulman keskipisteen kanssa, ja ne sijaitsevat 0,61 metrin (2 jalan) päässä keskipisteestä.

d)    LSD-heittojen määrä, sekä kellonsuuntaisten ja ei-kellonsuuntaisten kierteiden määrä pelaajaa kohden, määritetään jokaisessa kilpailussa sen mukaan, kuinka monta ottelua Round Robiniin kuuluu. Alkuperäisen kokoonpanokaavakkeen mukaan neljän pelaajan (kahden pelaajan Mixed Doubles -curlingissa) tulee suorittaa minimimäärä LSD-heittoja. Jos LSD-heittojen minimimäärän suorittamisessa tapahtuu rike, kyseisten LSD-heittojen etäisyydeksi merkitään 199,6 cm. 

(i) Varapelaajan suorittamat LSD-heitot voidaan yhdistää vain yhden muun pelaajan suoritusten kanssa niiden otteluiden päätyttyä, jotka huomioidaan DSC:n laskemisessa, jotta tämä pelaaja saa suoritettua vaaditun minimimäärän LSD-heittoja.
(ii) Jos joukkue pelaa koko tapahtuman vain kolmella (3) pelaajalla, puuttuvan pelaajan LSD-heittovaatimukset jaetaan tasan näiden kolmen pelaavan pelaajan kesken. 
(iii) Jos joukkue aloittaa turnauksen täydellä kokoonpanolla, mutta jostain syystä jokin pelaaja ei pysty suorittamaan hänelle kuuluvaa LSD-heittojen vähimmäismäärää, maksimitulos 199,6 cm kirjataan jokaiselle LSD-heitolle, joka jää suorittamatta.  
 

Huomioitavien Round Robin -otteluiden määrä

Huomioitavien
LSD-heittojen
määrä

Minimimäärä jokaiselle pelaajalle

4

8

2 kiveä, 1 kellonsuuntainen + 1 ei-kellonsuuntainen

5

10

2 kiveä, 1 kellonsuuntainen + 1 ei-kellonsuuntainen

6

12

2 kiveä, 1 kellonsuuntainen + 1 ei-kellonsuuntainen

7

14

3 kiveä, minimissään 1 kellonsuuntainen + minimissään 1 ei-kellonsuuntainen

8

16

3 kiveä, minimissään 1 kellonsuuntainen + minimissään 1 ei-kellonsuuntainen

9

18

4 kiveä, 2 kellonsuuntaista + 2 ei-kellonsuuntaista

10

20

4 kiveä, 2 kellonsuuntaista + 2 ei-kellonsuuntaista

11

22

4 kiveä, 2 kellonsuuntaista + 2 ei-kellonsuuntaista

12

24

5 kiveä, 2 kellonsuuntaista + 2 ei-kellonsuuntaista

 

e)    Mixed Doubles -curlingissa molemmat pelaajat heittävät saman määrän kellonsuuntaisia ja ei-kellonsuuntaisia LSD-heittoja. Jos pelejä on pariton määrä, pelaajien täytyy heittää toista kierrettä yksi heitto enemmän tarpeen mukaan.

f)    Kun WCF:n kilpailuissa käytetään Round Robin -järjestelmää (yksi ryhmä), jossa jokainen joukkue pelaa toistansa vastaan, niin Round Robin -otteluiden jälkeisille kierroksille kivien väri ja ensimmäisen kiven ensimmäisessä päässä heittävä joukkue määritellään seuraavasti:

(i)    Joukkue, jolla on parempi voitto-häviösuhde saa valita kivien värin ja myös sen, heittääkö joukkue ensimmäisen vai toisen kiven ottelun ensimmäisessä päässä.
(ii)    Jos joukkueiden voitto-häviösuhde on sama, keskinäisen Round Robin -pelin voittaja saa valita joko kivien värin tai sen, heittääkö joukkue ensimmäisen vai toisen kiven ottelun ensimmäisessä päässä;

g)    WCF:n kilpailuissa, joissa joukkueet pelaavat Round Robinin erillisissä ryhmissä, Playoff-otteluita varten käytetään curlingin kilpailusääntöjen kohtaa K8. f), jos joukkueet ovat samasta ryhmästä, ja jos joukkueet ovat eri ryhmistä, joukkue, jolla on pienempi DSC-tulos saa valita joko ensimmäisen tai toisen harjoittelun, tai kivien kahvan värin. Sen jälkeen tavallinen LSD-menetelmä (ilman minimivaatimuksia) määrittää, kumpi joukkue saa valita heittääkö ensimmäisen vai toisen kiven ottelun ensimmäisessä päässä.

h)    WCF:n kilpailuissa, joissa joukkueet pelaavat kahdessa eri ryhmässä ja kuusi (6) joukkuetta saavuttavat paikan Playoff-otteluissa (3 joukkuetta molemmista ryhmistä), Playoff-ottelua/-otteluita varten kivien kahvan väri ja ensimmäisen tai toisen kiven pelaaminen ensimmäisessä päässä määritetään seuraavalla tavalla:

(i)    Kun kumman tahansa ryhmän ensimmäiseksi sijoittunut (#1) joukkue pelaa joukkuetta vastaan, joka on sijoittunut toiseksi (#2) tai kolmanneksi (#3), ensimmäiseksi sijoittunut joukkue saa valita kivien kahvan värin sekä sen, haluavatko he heittää ensimmäisen vai toisen kiven ensimmäisessä päässä. Kun ensimmäiseksi sijoittunut joukkue pelaa toista ensimmäiseksi sijoittunutta joukkuetta vastaan, joukkue, jolla on pienempi DSC-tulos, saa valita kivien kahvan värin. Tavallista LSD-menetelmää (ilman minimivaatimuksia) käytetään sen määrittämiseen kumpi joukkue saa valita, heittävätkö he ensimmäisen vai toisen kiven ensimmäisessä päässä.

(ii)    Jos toiseksi sijoittunut (#2) joukkue pelaa kolmanneksi sijoittunutta (#3) joukkuetta vastaan Playoff-ottelussa, toiseksi sijoittunut joukkue saa valita kivien kahvan värin sekä sen, haluavatko he heittää ensimmäisen vai toisen kiven ensimmäisessä päässä. Kun toiseksi sijoittunut joukkue pelaa toista toiseksi sijoittunutta joukkuetta vastaan, joukkue, jolla on pienempi DSC-tulos, saa valita kivien kahvan värin. Tavallista LSD-menetelmää (ilman minimivaatimuksia) käytetään sen määrittämiseen kumpi joukkue saa valita, heittävätkö he ensimmäisen vai toisen kiven ensimmäisessä päässä.

(iii)    Jos kolmanneksi sijoittunut joukkue pelaa toista kolmanneksi sijoittunutta joukkuetta vastaan, joukkue, jolla on pienempi DSC-tulos, saa valita kivien kahvan värin. Tavallista LSD-menetelmää (ilman minimivaatimuksia) käytetään sen määrittämiseen kumpi joukkue saa valita, heittävätkö he ensimmäisen vai toisen kiven ensimmäisessä päässä.

 

i)    Kun WCF:n kilpailuissa pelataan kaksinkertainen alkusarja (Double Round Robin) yhdessä ryhmässä, alkusarjan jälkeisiä pelejä varten kivien kahvan väri ja ensimmäisen tai toisen kiven pelaaminen ensimmäisessä päässä määritetään seuraavalla tavalla:
(i)    Joukkue, jolla on parempi voitto-/häviösuhde (win-loss record), saa valita kivien värin sekä sen, haluavatko he heittää ensimmäisen vai toisen kiven ensimmäisessä päässä.
(ii)    Jos kahdella joukkueella on sama voitto-/häviösuhde, ja toinen joukkue on voittanut molemmat keskinäiset alkusarjan ottelut, tämä kyseinen joukkue saa valita kivien värin sekä sen, haluavatko he heittää ensimmäisen vai toisen kiven ensimmäisessä päässä.
(iii)    Jos kahdella joukkueella on sama voitto-/häviösuhde, mutta kumpikin joukkue on voittanut yhden joukkueiden keskinäisistä alkusarjan otteluista, joukkue, jolla on pienempi DSC-tulos, saa valita joko kivien kahvan värin tai sen, haluavatko he heittää ensimmäisen vai toisen kiven ensimmäisessä päässä.
 

 

​​​​K9. JOUKKUEIDEN SIJOITUSTEN MÄÄRITTÄMINEN / DRAW SHOT CHALLENGE (DSC)

a)    Kilpailun Round Robin -osuuden aikana joukkueet, joilla on sama voitto-häviösuhde, listataan aakkosjärjestyksessä kolmikirjaimisen maakoodin mukaan, ja niiden katsotaan olevan tasatilanteessa.
b)    Seuraavia kriteereitä käytetään (tässä järjestyksessä) joukkueiden sijoituksen selvittämiseen Round Robin -kierroksen päätyttyä:

(i)    Joukkueet asetetaan paremmuusjärjestykseen voitto-häviösuhteen perusteella;
(ii)    Jos kaksi joukkuetta on tasatilanteessa, keskinäisen Round Robin -ottelun voittaja sijoitetaan korkeammalle;
(iii)    Kun kolme, tai useampi joukkue on tasatilanteessa, käytetään tasatilanteessa olevien joukkueiden keskinäisten otteluiden tuloksia sijoituksen selvittämiseen (jos tällä menetelmällä vain osa näistä joukkueista pystytään sijoittamaan paremmuusjärjestykseen keskinäisten otteluiden perusteella, verrataan seuraavaksi vain niiden joukkueiden keskinäisiä otteluita, joiden sijoituksia ei ensin pystytty määrittämään, minkä jälkeen joukkueet sijoitetaan tulosten mukaan paremmuusjärjestykseen);
(iv)    Kun joukkueiden sijoitusta ei voida määrittää kohtien (i), (ii) tai (iii) mukaan, käytetään sijoituksen määrittämisessä Draw Shot Challenge -kilpailun (DSC) tuloksia. DSC on kaikkien niiden yksittäisten LSD-heittojen etäisyyksien keskiarvo, jotka joukkue heitti Round Robinin aikana.
Kun turnauksessa on useampi kuin yksi lohko ja nämä lohkot ovat erikokoisia,
jotta voidaan varmistua, että DSC-tulos lasketaan kaikille joukkueille samalla tavalla, DSC:n laskemisessa käytetään järjestyksessä ensimmäisestä LSD-heitosta alkaen niin monta LSD-heittoa, että eri lohkoissa pelaavilla joukkueilla huomioidaan LSD-heittoja saman verran. Joukkueen alkuperäisen kokoonpanon ilmoittavaan lomakkeeseen perustuen (Original Team Line-Up Form) neljän pelaajan (kahden pelaajan paricurlingissa) täytyy saavuttaa LSD-heittojen minimimäärä niiden otteluiden aikana, jotka otetaan huomioon DSC-tuloksen laskemisessa.
Jos heitetään yhteensä 11 (tai vähemmän) yksittäistä LSD-heittoa, huonoin tulos poistetaan automaattisesti, kun lasketaan etäisyyksien keskiarvoa. Kun heitetään yli 11 yksittäistä LSD-heittoa, kaksi huonointa tulosta poistetaan, kun lasketaan etäisyyksien keskiarvoa.
Joukkue, jolla on pienempi DSC-tulos, sijoitetaan korkeammalle. Jos joukkueilla on sama DSC-tulos, silloin se joukkue, jolla on paras yksittäinen LSD-heitto, joka ei ole sama kuin vastustajalla, sijoitetaan korkeammalle. Tilanteessa, jossa kaikki mukaan lasketut LSD-heitot ovat samoja, joukkue, jolla on korkeampi sijoitus WCF:n virallisessa Maailman rankingissa, sijoitetaan korkeammalle.
(v)    Kun joukkueet kilpailevat eri ryhmissä ja putoavat Playoff-otteluista, heidän lopullinen sijoituksensa määritellään vertailemalla DSC-tuloksia kaikkien samassa sijoituksessa olevien, eri lohkoista tulevien joukkueiden välillä, jolloin paras DSC-tulos sijoitetaan korkeimmalle.
(vi)    Turnauksissa, joissa yksi häviö pudottaa joukkueen kilpailusta, joukkueet, jotka tippuivat saman kierroksen aikana, listataan aakkosjärjestyksessä kolmikirjaimisen maakoodin mukaan, ja sijoitetaan samalle sijalle. Kilpailuissa, joissa alkusarja (Round Robin) pelataan yhdessä ryhmässä ja Playoff-otteluihin pääsee 6 joukkuetta, kaksi karsintaottelujen (qualification games) perusteella tippunutta joukkuetta sijoitetaan rankingiin seuraavalla tavalla: joukkue, joka oli sijoittunut korkeammalle alkusarjan jälkeen, sijoitetaan viidenneksi ja toinen joukkue sijoitetaan kuudenneksi.
Kilpailuissa, joissa alkusarja (Round Robin) pelataan useammassa kuin yhdessä ryhmässä ja Playoff-otteluihin pääsee 6 joukkuetta, kaksi karsintaottelujen (qualification games) perusteella tippunutta joukkuetta sijoitetaan rankingiin seuraavalla tavalla: jos molemmat joukkueet ovat samasta alkusarjaryhmästä, joukkue, joka oli sijoittunut korkeammalle alkusarjan jälkeen sijoitetaan viidenneksi ja toinen joukkue sijoitetaan kuudenneksi; jos joukkueet ovat eri ryhmistä, he pelaavat vastakkain yhden ottelun, jonka voittaja sijoitetaan viidenneksi ja häviäjä kuudenneksi. 

c)    Jos joukkueet ovat tasatilanteessa Playoff-otteluihin pääsyä ajatellen, joukkueet tippuvat kilpailusta ilman ylimääräisen ottelun pelaamista, koska tie-break-otteluita ei pelata.

d)    Kun joukkueet ovat tasatilanteessa Challenge-otteluun pääsyä ajatellen, joukkueet voivat välttää haastesijoitukseen päätymisen voittamatta ylimääräistä ottelua, koska tie-break-otteluita ei pelata.

e)    Kun joukkueet ovat tasatilanteessa sijoituksessa, josta joukkueet voivat pudota esim. alempaan ryhmään/lohkoon, joukkueet voivat välttää putoamistilanteen tai ne voidaan sijoittaa putoamistilanteeseen ilman ylimääräisen ottelun pelaamista, koska tie-break-otteluita ei pelata.

f)    Jos joukkue ei pysty aloittamaan tai lopettamaan kilpailua, tai se hylätään, toimitaan seuraavalla tavalla:

(i) Joukkue ei aloita kilpailua (DNS)
- Jos peliohjelma muokataan uudelleen, joukkue jätetään siitä kokonaan pois.
- Jos peliohjelmaa ei voida muokata uudelleen, joukkue sijoitetaan viimeiselle sijalle ja perään laitetaan maininta ’DNS’.

(ii) Joukkue ei pelaa kilpailua loppuun (DNF)
- Jos joukkue ei pelaa loppuun kaikkia heidän aikataulutettuja pelejään alkusarjan aikana, kaikkien pelattujen pelien tulokset pysyvät voimassa, jäljelle jääneet pelit merkitään luovutetuiksi, ja joukkueet sijoitetaan rankingiin säännön K9. mukaisesti. 
- Alkusarjan päättymisen jälkeen kaikkien pelattujen pelien tulokset pysyvät voimassa. Jos joukkue on saavuttanut paikan Playoff-otteluihin, joukkue sijoitetaan rankingissa korkeimmalle mahdolliselle sijoitukselle niistä joukkueista, jotka jäivät Playoff-otteluiden ulkopuolelle, ja muut korkeammalle sijoittuneet joukkueet nousevat rankingissa ylöspäin siten, että kilpailun keskeyttäneen joukkueen muodostama aukko/aukot rankingissa täyttyy. Tämän rankingin uudelleenjärjestelyn täytyy tapahtua vähintään 2 tuntia ennen Playoff-ottelun aikataulutettua peliaikaa. Jos näin ei pystytä toimimaan, keskeyttäneen joukkueen seuraava vastustaja voittaa ottelun luovutuksella. 
- Playoff-otteluiden aikana joukkue luovuttaa ottelun/ottelut ja joukkue sijoitetaan rankingiin sen mukaisesti. 

(iii) Joukkue hylätään kilpailusta (DSQ tai DQB) 
- Alkusarjan aikana kaikki hylätyn (DSQ tai DQB) joukkueen tulokset poistetaan. Joukkue sijoitetaan viimeiseksi ja perään laitetaan maininta DSQ tai DQB.
- Alkusarjan jälkeen kaikki hylätyn (DSQ tai DQB) joukkueen tulokset poistetaan. Joukkue sijoitetaan viimeiseksi ja perään laitetaan maininta DSQ tai DQB.
- Playoff-otteluiden aikana hylätty joukkue luovuttaa ottelun ja se sijoitetaan viimeiseksi ja perään laitetaan maininta DSQ tai DQB. Heidän viimeisen pelinsä lopputulonsa muutetaan W/L-muotoon.
- Kilpailun jälkeen hylätty joukkue sijoitetaan viimeiseksi ja perään laitetaan maininta DSQ tai DQB. Heidän viimeisen pelinsä lopputulonsa muutetaan W/L-muotoon.

Joukkue(et), joilla on DQB-merkintä sijoitetaan aivan viimeiseksi. Näiden joukkueiden yläpuolelle sijoitetaan DSQ-joukkueet ja siitä ylemmäksi sijoitetaan DNS-joukkue(et).

Joukkueille, joilla on DNF-merkintä, myönnetään pisteitä sen mukaan, mikä heidän lopullinen sijoituksensa on. Joukkueille, joilla on DSQ- tai DQB-merkintä, ei myönnetä ollenkaan World Ranking- tai Qualification-pisteitä.


K10. TUOMARIT

a)    WCF nimittää jokaiseen järjestämäänsä kilpailuun päätuomarin ja avustavan päätuomarin/-tuomarit. Näiden toimitsijoiden joukossa tulisi olla sekä miehiä että naisia. Toimitsijat ovat omien jäsenliittojensa/-järjestöjensä hyväksymiä.
b)    Tuomari selvittää kaikki kiistanalaiset tilanteet joukkueiden välillä, riippumatta siitä, kattavatko säännöt kyseisen tilanteen.

c)    Tuomari voi puuttua pelin kulkuun milloin tahansa ja antaa määräyksiä kivien sijaintiin, pelaajien käytökseen ja sääntöjen noudattamiseen liittyen.

d)    Toimivaltainen päätuomari voi puuttua milloin tahansa mihin tahansa peliin ja antaa asianmukaisia määräyksiä pelin läpivientiin liittyen.

e)    Tuomari voi tarvittaessa viivyttää peliä ja määritellä itse viivytyksen keston.

f)    Tuomari tekee päätöksen kaikissa sääntöihin liittyvissä asioissa. Jos tuomarin päätöstä vastaan tehdään vetoomus, sen käsittelee päätuomari, jonka jälkeen hänen päätöksensä on lopullinen.

g)    Päätuomari voi poistaa pelaajan, valmentajan tai joukkueen toimihenkilön pelistä, mikäli hän katsoo, että henkilö on syyllistynyt sopimattomaan käytökseen tai kielenkäyttöön. Pelistä poistetun henkilön täytyy poistua pelialueelta, eikä hän saa osallistua enää millään tavalla kyseiseen otteluun. Kun pelaaja poistetaan ottelusta, hänen tilallaan ei voida käyttää kyseisessä ottelussa varapelaajaa.

h)    Päätuomari voi suositella toimivaltaiselle curlingorganisaatiolle minkä tahansa pelaajan, valmentajan tai joukkueen jäsenen pysyvää tai määräaikaista pelikieltoa senhetkisestä tai tulevista kilpailuista.