Sekajoukkueiden SM-kilpailu 2014 - Tilastot

SM-kilpailu
Joukkue HF HE % SD % FE % SE % Result avg Ends with avg Ends without avg
Rantamäki 35.56 55.56 20.00 72.73 55.56 9.00 - 2.86 1.30 0.67
Anttila 27.78 50.00 22.22 78.57 20.00 7.00 - 4.60 1.17 -0.45
Jäämies 22.35 40.00 17.65 44.44 47.06 8.00 - 3.80 1.24 0.00
Piilo 21.36 52.94 31.58 41.67 42.31 6.29 - 4.14 1.11 -0.23
Sepperi 16.77 42.86 26.09 69.23 12.50 6.00 - 5.20 0.83 -0.94
Sipola 11.77 41.18 29.41 50.00 36.84 7.80 - 5.00 1.24 -0.37
J. Uusipaavalniemi 1.32 26.32 25.00 64.29 45.16 7.43 - 3.86 0.75 0.29
Manninen -5.88 23.53 29.41 28.57 22.22 5.00 - 8.60 0.65 -1.61
M. Uusipaavalniemi -7.31 31.82 39.13 30.00 45.83 6.43 - 4.57 0.65 -0.08
Wickström -46.13 11.76 57.89 30.00 28.57 2.60 - 10.40 -0.74 -1.79
Säntti -47.06 5.88 52.94 18.18 31.25 3.20 - 10.20 -0.76 -1.38
Holopainen -72.92 4.00 76.92 33.33 25.00 2.20 - 13.20 -1.58 -1.75

Tunnuslukujen määritelmät

HF (Hammer Factor): HE - SD. Parhailla jokkueilla on tyypillisesti matala SD-tunnusluku (alle 20%) ja korkea HE (yli 45%). Hammer Factor huomioi eri joukkeuiden pelityylien tuoman vaihtelun HE:ssä ja SD:ssä. Mitä korkeampi HF joukkueella on, sitä paremmin se yleensä menestyy.

HE % (Hammer Efficiency): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu ottamaan vähintään kaksi pistettä. Nollapäitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SD % (Steal Defence): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa vastustaja on onnistunut varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

FE % (Force Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu pakottamaan vastustajan ottamaan yhden pisteen. Nollapäitä ja varastettuja päitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SE % (Steal Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

Result avg: Pelien lopputuloksen keskiarvo.

Ends with avg: Hammerilla pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Ends without avg: Ilman hammeria pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Lue lisää: https://curlwithmath.blogspot.com/2018/11/a-new-statistic-hammer-factor.html