Sekajoukkueiden SM-kilpailu 2014 - Tilastot

SM-kilpailu
Joukkue HF HE % SD % FE % SE %
Rantamäki 35.56 55.56 20.00 72.73 55.56
Anttila 27.78 50.00 22.22 78.57 20.00
Jäämies 22.35 40.00 17.65 44.44 47.06
Piilo 21.36 52.94 31.58 41.67 42.31
Sepperi 16.77 42.86 26.09 69.23 12.50
Sipola 11.77 41.18 29.41 50.00 36.84
J. Uusipaavalniemi 1.32 26.32 25.00 64.29 45.16
Manninen -5.88 23.53 29.41 28.57 22.22
M. Uusipaavalniemi -7.31 31.82 39.13 30.00 45.83
Wickström -46.13 11.76 57.89 30.00 28.57
Säntti -47.06 5.88 52.94 18.18 31.25
Holopainen -72.92 4.00 76.92 33.33 25.00
SM-kilpailu
Joukkue Result avg Ends with avg Ends without avg
Rantamäki 9.00 - 2.86 1.30 0.67
Jäämies 8.00 - 3.80 1.24 0.00
Sipola 7.80 - 5.00 1.24 -0.37
J. Uusipaavalniemi 7.43 - 3.86 0.75 0.29
Anttila 7.00 - 4.60 1.17 -0.45
M. Uusipaavalniemi 6.43 - 4.57 0.65 -0.08
Piilo 6.29 - 4.14 1.11 -0.23
Sepperi 6.00 - 5.20 0.83 -0.94
Manninen 5.00 - 8.60 0.65 -1.61
Säntti 3.20 - 10.20 -0.76 -1.38
Wickström 2.60 - 10.40 -0.74 -1.79
Holopainen 2.20 - 13.20 -1.58 -1.75

Tunnuslukujen määritelmät

HF (Hammer Factor): HE - SD. Parhailla jokkueilla on tyypillisesti matala SD-tunnusluku (alle 20%) ja korkea HE (yli 45%). Hammer Factor huomioi eri joukkeuiden pelityylien tuoman vaihtelun HE:ssä ja SD:ssä. Mitä korkeampi HF joukkueella on, sitä paremmin se yleensä menestyy.

HE % (Hammer Efficiency): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu ottamaan vähintään kaksi pistettä. Nollapäitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SD % (Steal Defence): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa vastustaja on onnistunut varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

FE % (Force Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu pakottamaan vastustajan ottamaan yhden pisteen. Nollapäitä ja varastettuja päitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SE % (Steal Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

Result avg: Pelien lopputuloksen keskiarvo.

Ends with avg: Hammerilla pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Ends without avg: Ilman hammeria pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Lue lisää: https://curlwithmath.blogspot.com/2018/11/a-new-statistic-hammer-factor.html