Lappi-sarja 2012-2013 - Pelit

02.03.2013 - 10:00

 • Rata 1: Lappi Kurlinki PT curling - Kemijärvi I 7-2
 • Rata 2: Curra I - Curra II 5-3
 • Rata 3: Curra Ladies - Kemijärvi II 5-6

02.03.2013 - 13:00

 • Rata 1: Curra I - Oulun Huiput 6-5
 • Rata 2: Kemijärvi I - Curra Ladies 7-3
 • Rata 3: Lappi Kurlinki PT curling - Curra II 3-8

02.03.2013 - 15:00

 • Rata 1: Curra Ladies - Lappi Kurlinki PT curling 4-5
 • Rata 2: Curra II - Oulun Huiput 7-3
 • Rata 3: Kemijärvi II - Kemijärvi I 5-4

02.03.2013 - 17:00

 • Rata 1: Kemijärvi I - Curra I 7-3
 • Rata 2: Lappi Kurlinki PT curling - Kemijärvi II 5-1
 • Rata 3: Oulun Huiput - Curra Ladies 5-5

03.03.2013 - 10:00

 • Rata 1: Oulun Huiput - Kemijärvi II 4-5
 • Rata 2: Curra I - Lappi Kurlinki PT curling 4-7
 • Rata 3: Curra II - Kemijärvi I 3-3

03.03.2013 - 13:00

 • Rata 1: Curra II - Curra Ladies 11-1
 • Rata 2: Kemijärvi II - Curra I 5-10
 • Rata 3: Lappi Kurlinki PT curling - Oulun Huiput 4-4

03.03.2013 - 15:00

 • Rata 1: Kemijärvi II - Curra II 5-2
 • Rata 2: Kemijärvi I - Oulun Huiput 4-4
 • Rata 3: Curra Ladies - Curra I 8-9

27.04.2013 - 10:00

 • Rata 1: Lappi Kurlinki PT curling - Kemijärvi I 10-2
 • Rata 2: Curra I - Curra II 8-4
 • Rata 3: Curra Ladies - Kemijärvi II 9-8

27.04.2013 - 13:00

 • Rata 1: Curra I - Oulun Huiput 15-1
 • Rata 2: Kemijärvi I - Curra Ladies 1-10
 • Rata 3: Lappi Kurlinki PT curling - Curra II 2-6

27.04.2013 - 15:00

 • Rata 1: Curra Ladies - Lappi Kurlinki PT curling 6-2
 • Rata 2: Curra II - Oulun Huiput 12-2
 • Rata 3: Kemijärvi II - Kemijärvi I 5-3

27.04.2013 - 17:00

 • Rata 1: Kemijärvi I - Curra I 2-5
 • Rata 2: Lappi Kurlinki PT curling - Kemijärvi II 3-9
 • Rata 3: Oulun Huiput - Curra Ladies 0-11

28.04.2013 - 10:00

 • Rata 1: Oulun Huiput - Kemijärvi II 0-17
 • Rata 2: Curra I - Lappi Kurlinki PT curling 4-5
 • Rata 3: Curra II - Kemijärvi I 5-9

28.04.2013 - 13:00

 • Rata 1: Curra II - Curra Ladies 10-2
 • Rata 2: Kemijärvi II - Curra I 2-7
 • Rata 3: Lappi Kurlinki PT curling - Oulun Huiput 8-3

28.04.2013 - 15:00

 • Rata 1: Kemijärvi II - Curra II 6-4
 • Rata 2: Kemijärvi I - Oulun Huiput 11-1
 • Rata 3: Curra Ladies - Curra I 3-5