Pieksämäen paikallissarja 2023-2024 - Tilastot

Paikallissarja
Joukkue HF HE % SD % FE % SE %
KGN 60 8.33 44.44 36.11 50.00 48.94
OS 1 -4.65 34.88 39.53 59.26 40.00
KGN -8.11 24.32 32.43 61.90 50.00
Kilkit -10.00 25.00 35.00 64.00 44.44
JJRMS -13.89 27.78 41.67 42.86 52.27
Joku -25.53 21.28 46.81 42.31 33.33
Sakky -36.17 23.40 59.57 66.67 43.75
BadBoys -40.00 15.56 55.56 34.78 37.84
Paikallissarja
Joukkue Result avg Ends with avg Ends without avg
KGN 60 6.71 - 4.36 0.75 0.13
KGN 6.69 - 4.31 0.51 0.29
OS 1 6.00 - 4.79 0.65 -0.24
Kilkit 5.77 - 4.85 0.48 -0.16
JJRMS 5.00 - 4.50 0.33 -0.11
Joku 4.43 - 6.00 0.11 -0.69
Sakky 4.21 - 5.86 -0.45 -0.06
BadBoys 3.79 - 7.71 -0.51 -0.86

Tunnuslukujen määritelmät

HF (Hammer Factor): HE - SD. Parhailla jokkueilla on tyypillisesti matala SD-tunnusluku (alle 20%) ja korkea HE (yli 45%). Hammer Factor huomioi eri joukkeuiden pelityylien tuoman vaihtelun HE:ssä ja SD:ssä. Mitä korkeampi HF joukkueella on, sitä paremmin se yleensä menestyy.

HE % (Hammer Efficiency): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu ottamaan vähintään kaksi pistettä. Nollapäitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SD % (Steal Defence): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa vastustaja on onnistunut varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

FE % (Force Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu pakottamaan vastustajan ottamaan yhden pisteen. Nollapäitä ja varastettuja päitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SE % (Steal Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

Result avg: Pelien lopputuloksen keskiarvo.

Ends with avg: Hammerilla pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Ends without avg: Ilman hammeria pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Lue lisää: https://curlwithmath.blogspot.com/2018/11/a-new-statistic-hammer-factor.html