Pieksämäen paricurlingsarja 2022-2023 - Tilastot

Paikallissarja
Joukkue HF HE % SD % FE % SE %
Hämyt 36.84 47.37 10.53 50.00 27.27
Jyrki boys 22.22 44.44 22.22 46.15 38.10
Rota 21.05 47.37 26.32 33.33 40.00
KGN TOP 1 15.00 40.00 25.00 61.54 45.83
KGN Super 4.55 40.91 36.36 33.33 42.86
Sakky -13.04 39.13 52.17 69.23 27.78
Kilkit -22.22 22.22 44.44 50.00 17.65
MMJR -38.10 4.76 42.86 37.50 23.81
Paikallissarja
Joukkue Result avg Ends with avg Ends without avg
KGN Super 7.00 - 5.43 1.00 -0.52
Rota 6.43 - 5.14 1.26 -0.60
Hämyt 6.00 - 4.71 1.53 -0.91
KGN TOP 1 6.00 - 4.14 0.80 -0.13
Jyrki boys 5.43 - 5.00 1.22 -0.90
Sakky 4.29 - 5.57 0.22 -0.78
Kilkit 4.14 - 6.29 0.41 -1.53
MMJR 2.86 - 5.86 0.10 -1.10

Tunnuslukujen määritelmät

HF (Hammer Factor): HE - SD. Parhailla jokkueilla on tyypillisesti matala SD-tunnusluku (alle 20%) ja korkea HE (yli 45%). Hammer Factor huomioi eri joukkeuiden pelityylien tuoman vaihtelun HE:ssä ja SD:ssä. Mitä korkeampi HF joukkueella on, sitä paremmin se yleensä menestyy.

HE % (Hammer Efficiency): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu ottamaan vähintään kaksi pistettä. Nollapäitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SD % (Steal Defence): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa vastustaja on onnistunut varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

FE % (Force Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu pakottamaan vastustajan ottamaan yhden pisteen. Nollapäitä ja varastettuja päitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SE % (Steal Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

Result avg: Pelien lopputuloksen keskiarvo.

Ends with avg: Hammerilla pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Ends without avg: Ilman hammeria pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Lue lisää: https://curlwithmath.blogspot.com/2018/11/a-new-statistic-hammer-factor.html