Pieksämäen paikallissarja 2022-2023 - Tilastot

Paikallissarja
Joukkue HF HE % SD % FE % SE % Result avg Ends with avg Ends without avg
KGN 57.14 71.43 14.29 16.67 70.00 8.00 - 4.25 1.71 0.15
KGN60 2.50 40.00 37.50 57.14 56.25 6.80 - 5.40 0.56 -0.13
OS-01 0.00 41.18 41.18 54.55 25.00 5.80 - 5.40 0.82 -0.75
Kilkit -7.69 30.77 38.46 28.57 58.82 7.00 - 4.00 0.62 0.41
BadBoys -23.53 17.65 41.18 37.50 27.27 4.20 - 6.00 0.29 -1.27
Rota -46.16 7.69 53.85 100.00 45.45 4.25 - 4.75 -0.46 0.36
Jjrms -52.95 11.76 64.71 50.00 53.85 3.40 - 5.60 -0.53 -0.15
Sakky -56.25 18.75 75.00 37.50 33.33 3.20 - 6.60 -0.50 -0.75

Tunnuslukujen määritelmät

HF (Hammer Factor): HE - SD. Parhailla jokkueilla on tyypillisesti matala SD-tunnusluku (alle 20%) ja korkea HE (yli 45%). Hammer Factor huomioi eri joukkeuiden pelityylien tuoman vaihtelun HE:ssä ja SD:ssä. Mitä korkeampi HF joukkueella on, sitä paremmin se yleensä menestyy.

HE % (Hammer Efficiency): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu ottamaan vähintään kaksi pistettä. Nollapäitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SD % (Steal Defence): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa vastustaja on onnistunut varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

FE % (Force Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu pakottamaan vastustajan ottamaan yhden pisteen. Nollapäitä ja varastettuja päitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SE % (Steal Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

Result avg: Pelien lopputuloksen keskiarvo.

Ends with avg: Hammerilla pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Ends without avg: Ilman hammeria pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Lue lisää: https://curlwithmath.blogspot.com/2018/11/a-new-statistic-hammer-factor.html