Pieksämäen paikallissarja 2022-2023 - Tilastot

Paikallissarja
Joukkue HF HE % SD % FE % SE %
KGN 20.00 50.00 30.00 43.48 58.93
OS-01 -8.51 34.04 42.55 64.00 35.00
KGN60 -8.96 32.50 41.46 52.38 54.35
Rota -18.60 23.26 41.86 71.43 43.59
BadBoys -22.03 20.83 42.86 47.83 32.35
Kilkit -22.50 25.00 47.50 39.13 45.24
Jjrms -30.23 20.93 51.16 47.37 48.65
Sakky -45.00 15.00 60.00 42.31 33.33
Paikallissarja
Joukkue Result avg Ends with avg Ends without avg
KGN 7.71 - 4.71 1.13 0.14
KGN60 6.43 - 4.71 0.56 0.02
OS-01 6.21 - 5.00 0.64 -0.28
Kilkit 5.57 - 5.93 0.25 -0.36
Rota 5.14 - 4.79 0.21 -0.10
Jjrms 4.79 - 4.93 0.02 -0.14
BadBoys 4.29 - 6.79 -0.02 -1.00
Sakky 3.29 - 6.57 -0.35 -0.82

Tunnuslukujen määritelmät

HF (Hammer Factor): HE - SD. Parhailla jokkueilla on tyypillisesti matala SD-tunnusluku (alle 20%) ja korkea HE (yli 45%). Hammer Factor huomioi eri joukkeuiden pelityylien tuoman vaihtelun HE:ssä ja SD:ssä. Mitä korkeampi HF joukkueella on, sitä paremmin se yleensä menestyy.

HE % (Hammer Efficiency): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu ottamaan vähintään kaksi pistettä. Nollapäitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SD % (Steal Defence): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa vastustaja on onnistunut varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

FE % (Force Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu pakottamaan vastustajan ottamaan yhden pisteen. Nollapäitä ja varastettuja päitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SE % (Steal Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

Result avg: Pelien lopputuloksen keskiarvo.

Ends with avg: Hammerilla pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Ends without avg: Ilman hammeria pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Lue lisää: https://curlwithmath.blogspot.com/2018/11/a-new-statistic-hammer-factor.html