Pieksämäen yöturnaus 2021 - Tilastot

Sarja
Joukkue HF HE % SD % FE % SE %
SAKA 22.23 55.56 33.33 28.57 61.11
Curnow 12.50 37.50 25.00 16.67 62.50
BB&G -21.43 28.57 50.00 60.00 50.00
P Lipposen pojat -33.33 25.00 58.33 83.33 53.85
KGN -36.84 26.32 63.16 83.33 25.00
KUKA -60.00 0.00 60.00 14.29 41.67
Sarja
Joukkue Result avg Ends with avg Ends without avg
SAKA 7.60 - 3.40 1.56 0.39
Curnow 5.00 - 2.80 1.13 0.13
BB&G 4.40 - 4.00 0.36 -0.30
P Lipposen pojat 4.20 - 3.60 -0.25 0.46
KUKA 3.00 - 8.20 -0.80 -1.17
KGN 3.00 - 5.20 -0.37 -0.50

Tunnuslukujen määritelmät

HF (Hammer Factor): HE - SD. Parhailla jokkueilla on tyypillisesti matala SD-tunnusluku (alle 20%) ja korkea HE (yli 45%). Hammer Factor huomioi eri joukkeuiden pelityylien tuoman vaihtelun HE:ssä ja SD:ssä. Mitä korkeampi HF joukkueella on, sitä paremmin se yleensä menestyy.

HE % (Hammer Efficiency): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu ottamaan vähintään kaksi pistettä. Nollapäitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SD % (Steal Defence): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa vastustaja on onnistunut varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

FE % (Force Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu pakottamaan vastustajan ottamaan yhden pisteen. Nollapäitä ja varastettuja päitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SE % (Steal Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

Result avg: Pelien lopputuloksen keskiarvo.

Ends with avg: Hammerilla pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Ends without avg: Ilman hammeria pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Lue lisää: https://curlwithmath.blogspot.com/2018/11/a-new-statistic-hammer-factor.html