Pieksämäen paikallissarja 2021-2022 - Tilastot

Paikallissarja
Joukkue HF HE % SD % FE % SE %
Jytijare 17.50 45.00 27.50 50.00 32.61
KGN60 5.56 41.67 36.11 55.56 64.71
Kilkit 3.40 35.90 32.50 45.83 48.94
OS-01 -11.37 27.27 38.64 50.00 42.86
Sakky -18.60 20.93 39.53 53.85 36.59
BadBoys & Girl -25.53 21.28 46.81 46.15 31.58
Rota -25.87 28.85 54.72 52.00 26.47
KGN -36.17 14.89 51.06 52.00 40.91
Paikallissarja
Joukkue Result avg Ends with avg Ends without avg
KGN60 8.38 - 4.08 0.94 0.43
Kilkit 7.00 - 6.00 0.50 -0.13
OS-01 6.43 - 5.57 0.43 -0.14
Jytijare 5.93 - 4.86 1.05 -0.59
KGN 5.07 - 6.29 -0.09 -0.25
Rota 4.79 - 7.07 -0.09 -0.79
Sakky 4.64 - 5.64 0.16 -0.56
BadBoys & Girl 4.43 - 6.79 0.00 -0.89

Tunnuslukujen määritelmät

HF (Hammer Factor): HE - SD. Parhailla jokkueilla on tyypillisesti matala SD-tunnusluku (alle 20%) ja korkea HE (yli 45%). Hammer Factor huomioi eri joukkeuiden pelityylien tuoman vaihtelun HE:ssä ja SD:ssä. Mitä korkeampi HF joukkueella on, sitä paremmin se yleensä menestyy.

HE % (Hammer Efficiency): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu ottamaan vähintään kaksi pistettä. Nollapäitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SD % (Steal Defence): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa vastustaja on onnistunut varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

FE % (Force Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu pakottamaan vastustajan ottamaan yhden pisteen. Nollapäitä ja varastettuja päitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SE % (Steal Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

Result avg: Pelien lopputuloksen keskiarvo.

Ends with avg: Hammerilla pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Ends without avg: Ilman hammeria pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Lue lisää: https://curlwithmath.blogspot.com/2018/11/a-new-statistic-hammer-factor.html