Sekajoukkueiden SM-kilpailu 2016 - Tilastot

SM-kilpailu
Joukkue HF HE % SD % FE % SE %
Malmi 13.49 27.78 14.29 66.67 21.05
Turto 9.02 26.67 17.65 76.92 21.05
Sepperi 2.20 30.77 28.57 75.00 55.56
Manninen -3.68 26.32 30.00 57.14 17.65
J. Uusipaavalniemi -4.76 28.57 33.33 37.50 47.37
Lindström -38.24 11.76 50.00 60.00 6.67
SM-kilpailu
Joukkue Result avg Ends with avg Ends without avg
Sepperi 8.00 - 3.40 0.79 0.67
J. Uusipaavalniemi 5.80 - 4.00 0.60 0.00
Malmi 5.20 - 4.40 0.76 -0.63
Manninen 4.60 - 7.00 0.45 -1.24
Turto 4.60 - 4.60 0.65 -0.58
Lindström 2.40 - 7.20 -0.55 -0.87

Tunnuslukujen määritelmät

HF (Hammer Factor): HE - SD. Parhailla jokkueilla on tyypillisesti matala SD-tunnusluku (alle 20%) ja korkea HE (yli 45%). Hammer Factor huomioi eri joukkeuiden pelityylien tuoman vaihtelun HE:ssä ja SD:ssä. Mitä korkeampi HF joukkueella on, sitä paremmin se yleensä menestyy.

HE % (Hammer Efficiency): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu ottamaan vähintään kaksi pistettä. Nollapäitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SD % (Steal Defence): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa vastustaja on onnistunut varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

FE % (Force Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu pakottamaan vastustajan ottamaan yhden pisteen. Nollapäitä ja varastettuja päitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SE % (Steal Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

Result avg: Pelien lopputuloksen keskiarvo.

Ends with avg: Hammerilla pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Ends without avg: Ilman hammeria pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Lue lisää: https://curlwithmath.blogspot.com/2018/11/a-new-statistic-hammer-factor.html