Edustusjoukkueiden valinta

Edustusjoukkueiden valintasäännöt 2022-2026 on hyväksytty Suomen Curlingliiton kevätkokouksessa 21.5.2022.

1. YLEISTÄ

a. Edustuskelpoisuutta arvioitaessa noudatetaan WCF:n edustuskelpoisuussääntöjä.

b. Suomessa virallisesti asuva ulkomaalaispelaaja voi osallistua SM-kilpailuihin, mutta ulkomaalaispelaajan tulee hakea lupa pelaamiseen Suomen curlingliiton hallitukselta.

c. Joukkue, jonka kokoonpanossa pelaa sellainen pelaaja, joka ei ole WCF:n sääntöjen mukaan edustuskelpoinen ko. arvokilpailuihin kyseisenä ajankohtana, ei voi saavuttaa edustusjoukkuestatusta.

d. Kaikkien pelaajien edustuskelpoisuuden ehtona on allekirjoitettu urheilijasopimus.

e. Jos arvokilpailu tai arvokilpailun karsinta perutaan, ei joukkueen edustusoikeus siirry seuraavan kauden kilpailuun. Jos arvokilpailu tai arvokilpailun karsinta siirretään, joukkueen edustusoikeus säilyy.

f. Tilanteessa, jossa joukkue hajoaa, katsotaan joukkuecurlingin vanhaksi joukkueeksi kapteeni + 1 muu pelaaja tai 3 muuta pelaajaa. Tullakseen huomioiduksi vanhana pelaajana, tulee pelaajan olla pelannut vähintään 1/3 joukkueen peleistä sillä kaudella, kun joukkue pelasi alkuperäisellä kokoonpanolla. Mikäli useampi pelaaja on pelannut kapteenina, katsotaan kapteeniksi se pelaaja joka on pelannut eniten pelejä kapteenina. Pelattujen pelien määrää tarkasteltaessa huomioidaan joukkueen SM-kilpailuissa pelaamat pelit sekä niiden kilpailujen pelit, joista on ollut mahdollisuus kerryttää WCF-rankingpisteitä. Paricurlingissa ja pyörätuoliparicurlingissa riittää yksi pelaaja täyttämään vanhan joukkueen määritelmän. Mikäli joukkue hajoaa siten, että se muodostaisi näiden kriteerien mukaisesti kaksi vanhaa joukkuetta, pelaavat he keskenään karsinnan tai muutoin sopivat, kumpi joukkue vanhan joukkueen statuksen käyttää.

g. Tilanteessa, jossa edustusjoukkueeksi valittu joukkue estyy edustamasta niin myöhään, että aikataulullisesti ei ole mahdollista järjestää sääntöjen edellyttämiä karsintoja, tekee Suomen Curlingliiton hallitus erillisen päätöksen edustusjoukkueen valinnasta.

h. Pyörätuolicurlingjoukkueen edustuskelpoisuutta arvioitaessa kaudella 2023-2024 noudatetaan (poiketen kohdista a. ja c.) erikseen kilpailukutsussa mainittuja sääntöjä pelaajien luokituksen osalta

2. EDUSTUSJOUKKUEEN VALINTA EM- JA MM-KILPAILUIHIN JA NÄIDEN KILPAILUIDEN KARSINTOIHIN 

EM-, MM- sekä niiden karsintakilpailujen edustusjoukkueiden valintakriteerit kaudesta 2022-2023 alkaen:

Miehissä joukkue voi tulla valituksi pelillisillä näytöillä kahta eri reittiä:

1. Olemalla SM-kilpailun paras edustuskelpoinen joukkue.

2. Keräämällä suomalaisjoukkueista eniten WCF:n YTD-rankingpisteitä kauden aikana ja saavuttamalla riittävän kansainvälisen näytön kauden WCF:n rankingpistelistalla. Rankingtilanne tarkastetaan maaliskuun kolmannen viikonlopun jälkeisestä tilanteesta.  Riittäväksi kansainväliseksi näytöksi katsotaan sijoittuminen TOP 100 joukkoon maailmassa.

Mikäli kohtien 1 ja 2 joukkueet eivät ole sama joukkue, pelataan yhtenä viikonloppuna edustusjoukkuekarsinta joukkueiden 1 ja 2 välillä. 

Karsintaan osallistumalla joukkue sitoutuu ottamaan edustuspaikan vastaan. Jos toinen joukkueista ei osallistu karsintaan, luovuttaa se edustusjoukkuepaikan toiselle karsintaan selviytyneelle joukkueelle.

Jos kohtien 1 ja 2 joukkue on sama, ja joukkue ei ota edustuspaikkaa vastaan, ja jos seuraavaksi paras edustuskelpoinen SM-joukkue ja seuraavaksi paras WCF-rankingpistejoukkue eivät ole sama joukkue, pelataan parhaan SM-joukkueen ja parhaan suomalaisen WCF-rankingpistejoukkueen välillä edustusjoukkuekarsinta.

Jos edustusjoukkueeksi valittu joukkue estyy edustamasta, ja edustuspaikasta on järjestetty karsinta, tarjotaan edustuspaikkaa karsinnan hävinneelle joukkueelle. Jos tämäkin joukkue estyy, tarjotaan edustuspaikkaa kohdan 1 joukkueille paremmuusjärjestyksessä.

Jos edustusjoukkueeksi valittu joukkue estyy edustamasta ja edustuspaikasta ei järjestetty karsintaa, tarjotaan edustuspaikkaa kohdan 1 joukkueille paremmuusjärjestyksessä.

Edustusjoukkuevalinnassa tarkoitettu pelikausi on 1.7-30.6. vuosittain. Jos edustusjoukkue valitaan kevätkaudella (alkaen 1.1 vuosittain), säilyy edustusoikeus seuraavan pelikauden ajan.  Jos edustusjoukkue valitaan syyskaudella, säilyy edustusoikeus kuluvan pelikauden ajan. Mikäli Suomella on paikka EM-kilpailuiden C-sarjassa, jonka turnaus pidetään keväällä, alkaa edustusoikeus jo tästä turnauksesta, vaikka edustusjoukkue olisi valittu kevätkaudella.

Kauden 2025-2026 poikkeussäännöt:

Kaudella 2025-2026 edustusjoukkueeksi valitaan se joukkue, joka on valittu olympialaisiin tai sen karsintoihin edustamaan Suomea. Jos joukkue ei halua lähteä edustamaan kaikkiin arvokilpailuihin, valitaan edustaja näihin kilpailuihin ylempänä tässä luvussa 2 kuvatulla tavalla.

Joka tapauksessa, jos Suomen joukkue pääsee vuoden 2026 Olympialaisiin ja Suomella on paikka kevään 2026 MM-kilpailuihin, tarjotaan MM-paikkaa toiselle joukkueelle. MM-paikkaa tarjotaan ensisijaisesti sille joukkueelle, joka olisi ollut edustusjoukkue ilman yllä mainittua poikkeussääntöä. Mikäli olympialaisiin lähtenyt joukkue olisi ollut muutoinkin edustusjoukkue ja Olympiapaikasta, Olympiakarsintapaikasta tai Olympiaesikarsintapaikasta on pelattu luvussa 3 kuvattu karsinta, tarjotaan MM-paikkaa karsinnan parhaiten sijoittuneelle joukkueelle, joka ei tullut valituksi Olympialaisiin. Mikäli Olympiajoukkue valittiin suoraan ilman karsintaa ja se olisi ollut muutoinkin edustusjoukkue, määräytyy kakkosjoukkue ylempänä tässä luvussa 2 kuvatulla tavalla.

Naisissa joukkue voi tulla valituksi pelillisillä näytöillä kolmea eri reittiä:

1. Olemalla naisten SM-kilpailun paras edustuskelpoinen joukkue

2. Olemalla curlingin yleisen SM-sarjan paras edustuskelpoinen joukkue.

3. Keräämällä suomalaisjoukkueista eniten WCF:n YTD-rankingpisteitä kauden aikana ja saavuttamalla riittävän kansainvälisen näytön kauden WCF:n rankingpistelistalla. Rankingtilanne tarkastetaan maaliskuun kolmannen viikonlopun jälkeisestä tilanteesta. Riittäväksi kansainväliseksi näytöksi katsotaan sijoittuminen TOP 100 joukkoon maailmassa.

Mikäli kohtien 1, 2 ja 3 joukkueet eivät ole sama joukkue, pelataan yhtenä viikonloppuna edustusjoukkuekarsinta joukkueiden 1, 2 ja 3 välillä. 

Karsintaan osallistumalla joukkue sitoutuu ottamaan edustuspaikan vastaan. Jos joku joukkueista ei osallistu karsintaan, pelataan karsinta kahden muun joukkueen välillä. Mikäli joukkueita karsinnassa on vain kaksi ja toinen joukkueista ei osallistu karsintaan, luovuttaa se edustusjoukkuepaikan toiselle karsintaan selviytyneelle joukkueelle.

Jos kohtien 1, 2 ja 3 joukkue on sama, ja joukkue ei ota edustuspaikkaa vastaan, ja jos seuraavaksi paras edustuskelpoinen SM-joukkue, seuraavaksi paras yleisen SM-sarjan edustuskelpoinen joukkue ja seuraavaksi paras WCF-rankingpistejoukkue eivät ole sama joukkue, pelataan näiden joukkueiden välillä edustusjoukkuekarsinta.

Jos edustusjoukkueeksi valittu joukkue estyy edustamasta, ja edustuspaikasta on järjestetty karsinta, tarjotaan edustuspaikkaa karsintaan osallistuneille joukkueille paremmuusjärjestyksessä. Jos tämäkin joukkue estyy, tarjotaan edustuspaikkaa kohdan 1 joukkueille paremmuusjärjestyksessä.

Jos edustusjoukkueeksi valittu joukkue estyy edustamasta ja edustuspaikasta ei järjestetty karsintaa, tarjotaan edustuspaikkaa kohdan 1 joukkueille paremmuusjärjestyksessä.

Edustusjoukkuevalinnassa tarkoitettu pelikausi on 1.7-30.6. vuosittain. Jos edustusjoukkue valitaan kevätkaudella (alkaen 1.1 vuosittain), säilyy edustusoikeus seuraavan pelikauden ajan.  Jos edustusjoukkue valitaan syyskaudella, säilyy edustusoikeus kuluvan pelikauden ajan. Mikäli Suomella on paikka EM-kilpailuiden C-sarjassa, jonka turnaus pidetään keväällä, alkaa edustusoikeus jo tästä turnauksesta, vaikka edustusjoukkue olisi valittu kevätkaudella.

Kaudelle 2022-2023 naisten edustusjoukkue valitaan kuitenkin vielä valmennusryhmästä edellisen säännöksen mukaisesti. 

Kauden 2025-2026 poikkeussäännöt:

Kaudella 2025-2026 edustusjoukkueeksi valitaan se joukkue, joka on valittu olympialaisiin tai sen karsintoihin edustamaan Suomea. Jos joukkue ei halua lähteä edustamaan kaikkiin arvokilpailuihin, valitaan edustaja näihin kilpailuihin ylempänä tässä luvussa 2 kuvatulla tavalla.

Joka tapauksessa, jos Suomen joukkue pääsee vuoden 2026 Olympialaisiin ja Suomella on paikka kevään 2026 MM-kilpailuihin, tarjotaan MM-paikkaa toiselle joukkueelle. MM-paikkaa tarjotaan ensisijaisesti sille joukkueelle, joka olisi ollut edustusjoukkue ilman yllä mainittua poikkeussääntöä. Mikäli olympialaisiin lähtenyt joukkue olisi ollut muutoinkin edustusjoukkue ja Olympiapaikasta, Olympiakarsintapaikasta tai Olympiaesikarsintapaikasta on pelattu luvussa 3 kuvattu karsinta, tarjotaan MM-paikkaa karsinnan parhaiten sijoittuneelle joukkueelle, joka ei tullut valituksi Olympialaisiin. Mikäli Olympiajoukkue valittiin suoraan ilman karsintaa ja se olisi ollut muutoinkin edustusjoukkue, määräytyy kakkosjoukkue ylempänä tässä luvussa 2 kuvatulla tavalla.

Paricurlingissa joukkue voi tulla valituksi pelillisillä näytöillä seuraavanlaisesti:

Mikäli Suomella on suora paikka MM-kilpailuihin, joukkue voi tulla valituksi MM-edustusjoukkueeksi pelillisillä näytöillä kahta eri reittiä:

1. Olemalla saman kauden SM-kilpailun paras edustuskelpoinen joukkue.

2. Keräämällä suomalaisjoukkueista eniten WCF:n YTD-rankingpisteitä syyskauden (1.7-31.12 vuosittain) aikana ja saavuttamalla riittävän kansainvälisen näytön syyskauden WCF:n rankingpistelistalla. Riittäväksi kansainväliseksi näytöksi katsotaan sijoittuminen TOP 100 joukkoon maailmassa.

Mikäli kohtien 1 ja 2 joukkueet eivät ole sama joukkue, pelataan yhtenä viikonloppuna edustusjoukkuekarsinta joukkueiden 1 ja 2 välillä.

Karsintaan osallistumalla joukkue sitoutuu ottamaan edustuspaikan vastaan. Jos toinen joukkueista ei osallistu karsintaan, luovuttaa se edustusjoukkuepaikan toiselle karsintaan selviytyneelle joukkueelle.

Jos kohtien 1 ja 2 joukkue on sama, ja joukkue ei ota edustuspaikkaa vastaan, ja jos seuraavaksi paras edustuskelpoinen SM-joukkue ja seuraavaksi paras WCF-rankingpistejoukkue eivät ole sama joukkue, pelataan parhaan SM-joukkueen ja parhaan suomalaisen WCF-rankingpistejoukkueen välillä edustusjoukkuekarsinta.

Jos edustusjoukkueeksi valittu joukkue estyy edustamasta, ja edustuspaikasta on järjestetty karsinta, tarjotaan edustuspaikkaa karsinnan hävinneelle joukkueelle. Jos tämäkin joukkue estyy, tarjotaan edustuspaikkaa kohdan 1 joukkueille paremmuusjärjestyksessä.

Jos edustusjoukkueeksi valittu joukkue estyy edustamasta ja edustuspaikasta ei järjestetty karsintaa, tarjotaan edustuspaikkaa kohdan 1 joukkueille paremmuusjärjestyksessä.

Mikäli Suomella ei ole suoraa paikkaa MM-kilpailuihin, pidetään syyskaudella yhden viikonlopun edustusjoukkuekarsinta MM-karsinnan edustusjoukkueesta vähintään neljän joukkueen välillä. 

Karsintaan ovat oikeutettuja osallistumaan edellisen kauden SM-kilpailun paras edustuskelpoinen joukkue ja kaikki WCF:n YTD-rankingpistetilastoissa TOP 100 joukkoon edellisellä kaudella sijoittuneet joukkueet. Mikäli näistä joukkueista ei saada neljää joukkuetta, täytetään loput paikat SM-tulosten perusteella paremmuusjärjestyksessä. Lisäksi Curlingliiton hallituksella on mahdollisuus valita karsintaan yksi villi kortti liiton valmennusryhmään kuuluvista pelaajista. Mikäli tälläkään tavalla karsintaan ei saada neljää joukkuetta, pelataan karsinta avoimena karsintaan halukkaiden edustuskelpoisten joukkueiden kesken. 

Tilanteessa, jossa peliparista vaihdetaan toinen pelaaja, katsotaan rankingpisteet ja SM-sarjan sijoitus paremmin edellisellä kaudella sijoittuneen pelaajan mukaisesti. Jos joukkueesta molemmat osapuolet vaihtavat peliparia, katsotaan molempien joukkueiden osalta rankingpisteet ja SM-sarjan sijoitus paremmin sijoittuneen pelaajan mukaisesti.

Karsintaan osallistumalla joukkue sitoutuu ottamaan edustuspaikan vastaan. 

Jos edustusjoukkueeksi valittu joukkue estyy edustamasta, tarjotaan edustuspaikkaa karsinnassa olleille joukkueille paremmuusjärjestyksessä.

Mikäli Suomi saa MM-karsinnoista paikan MM-kilpailuihin, joukkue voi tulla valituksi MM-edustusjoukkueeksi pelillisillä näytöillä kolmea eri reittiä:

1. Saavuttamalla MM-karsinnoista Suomelle paikan MM-kilpailuihin.

2. Olemalla saman kauden SM-kilpailun paras edustuskelpoinen joukkue.

3. Keräämällä suomalaisjoukkueista eniten WCF:n YTD-rankingpisteitä syyskauden (1.7-31.12 vuosittain) aikana ja saavuttamalla riittävän kansainvälisen näytön syyskauden WCF:n rankingpistelistalla. Riittäväksi kansainväliseksi näytöksi katsotaan sijoittuminen TOP 100 joukkoon maailmassa.

Edustusoikeus saman kauden MM-kilpailuihin ei siis automaattisesti ole sillä joukkueella, joka on MM-paikan Suomelle saavuttanut.

Mikäli kohtien 1, 2 ja 3 joukkueet eivät ole sama joukkue, pelataan yhtenä viikonloppuna edustusjoukkuekarsinta joukkueiden 1, 2 ja 3 välillä. 

Karsintaan osallistumalla joukkue sitoutuu ottamaan edustuspaikan vastaan. Jos joku joukkueista ei osallistu karsintaan, pelataan karsinta kahden muun joukkueen välillä. Mikäli joukkueita karsinnassa on vain kaksi ja toinen joukkueista ei osallistu karsintaan, luovuttaa se edustusjoukkuepaikan toiselle karsintaan selviytyneelle joukkueelle.

Jos kohtien 1, 2 ja 3 joukkue on sama, ja joukkue ei ota edustuspaikkaa vastaan, ja jos seuraavaksi paras edustuskelpoinen SM-joukkue ja seuraavaksi paras WCF-rankingpistejoukkue eivät ole sama joukkue, pelataan näiden joukkueiden välillä edustusjoukkuekarsinta.

Jos edustusjoukkueeksi valittu joukkue estyy edustamasta, ja edustuspaikasta on järjestetty karsinta, tarjotaan edustuspaikkaa karsinnassa seuraavaksi parhaalle joukkueelle. 

Jos edustusjoukkueeksi valittu joukkue estyy edustamasta ja edustuspaikasta ei järjestetty karsintaa, tarjotaan edustuspaikkaa kohdan 2 joukkueille paremmuusjärjestyksessä.

Kauden 2025-2026 MM-kilpailujen poikkeussääntö:

jos Suomen joukkue pääsee vuoden 2026 Olympialaisiin ja Suomella on paikka kevään 2026 MM-kilpailuihin, tarjotaan MM-paikkaa toiselle joukkueelle. Tämä toinen joukkue määräytyy ylempänä tässä luvussa 2 kuvatulla tavalla.

Edustusoikeus muissa pelimuodoissa:

Pyörätuolijoukkuecurlingissa edustusjoukkue valitaan valmennusryhmästä. 

POIKKEUSSÄÄNTÖ KAUDELLE 2023-2024 PYÖRÄTUOLIJOUKKUECURLINGIIN

Pyörätuolijoukkuecurlingissa edustusjoukkue valitaan SM-kilpailun tulosten perusteella. Jos joukkue ei ota edustuspaikkaa vastaan tai estyy edustamasta, tarjotaan edustuspaikkaa SM-kilpailuun osallistuneille joukkueille paremmuusjärjestyksessä.

 

Pyörätuoliparicurlingissa edustusjoukkue valitaan SM-kilpailun tulosten perusteella. Jos joukkue ei ota edustuspaikkaa vastaan tai estyy edustamasta, tarjotaan edustuspaikkaa SM-kilpailuun osallistuneille joukkueille paremmuusjärjestyksessä.

Mixed -edustusjoukkue valitaan SM-kilpailun tulosten perusteella. Jos joukkue ei ota edustuspaikkaa vastaan tai estyy edustamasta, tarjotaan edustuspaikkaa SM-kilpailuun osallistuneille joukkueille paremmuusjärjestyksessä.

Senioriedustusjoukkue valitaan SM-kilpailun tulosten perusteella. Jos joukkue ei ota edustuspaikkaa vastaan tai estyy edustamasta, tarjotaan edustuspaikkaa SM-kilpailuun osallistuneille joukkueille paremmuusjärjestyksessä.

Junioriedustusjoukkue valitaan SM-kilpailun tulosten perusteella. Jos joukkue ei ota edustuspaikkaa vastaan tai estyy edustamasta, tarjotaan edustuspaikkaa SM-kilpailuun osallistuneille joukkueille paremmuusjärjestyksessä.

Mikäli SM-kilpailua ei järjestetä, järjestetään edustusoikeudesta erillinen karsinta halukkaiden joukkueiden välillä. Karsintaan osallistunut joukkue sitoutuu ottamaan edustuspaikan vastaan. Jos joukkue estyy edustamasta, tarjotaan edustuspaikkaa karsintaan osallistuneille joukkueille paremmuusjärjestyksessä.

Edustusjoukkueeksi valitun joukkueen edustusoikeus säilyy SM-turnauksesta tai karsinnasta seuraavaan lajimuodon arvokilpailuun, ellei arvokilpailua peruta. Mikäli lajimuodossa pelataan saman pelikauden aikana sekä EM- että MM-kilpailut, säilyy edustusoikeus näihin molempiin kilpailuihin. Mikäli arvokilpailu on toisen arvokilpailun karsinta, josta joukkue saa Suomelle paikan seuraaviin arvokilpailuihin, säilyy edustusoikeus näihin arvokilpailuihin asti.

3. EDUSTUSJOUKKUEEN VALINTA VUODEN 2026 OLYMPIALAISIIN JA OLYMPIAKARSINTOIHIN

1. Jos Suomella on suora maapaikka Olympialaisiin, Olympiakomitealle esitetään edustusjoukkueeksi sitä joukkuetta, joka on edustanut Suomea kausien 2023-2024 ja 2024-2025 MM-kilpailuissa. Jos Suomea on edustanut em. kausina kaksi eri joukkuetta, tarjotaan olympiapaikkaa kaudella 2024-2025 edustaneelle joukkueelle, mikäli sen sijoitus kauden 2024-2025 MM-kilpailuissa on vähintään viisi sijoitusta parempi kuin edellisenä vuotena edustaneen. Muussa tapauksessa pelataan näiden joukkueiden välillä karsinta olympiapaikasta.

Jos tämän kohdan mukaisesti suoraan Olympiakomitealle Olympialaisiin esitettäväksi valittu joukkue estyy edustamasta, pelataan Olympialaisiin esitettävästä joukkueesta karsinta jäljelle jääneen edustusoikeuden kausina 2023-2025 käyttäneen joukkueen sekä keväällä 2025 kyseisen lajimuodon edustusjoukkueeksi valitun joukkueen välillä.

2. Jos Suomella on suora maapaikka Olympiakarsintaan, edustusjoukkueeksi valitaan se joukkue, joka on edustanut Suomea kausien 2023-2024 ja 2024-2025 MM-kilpailuissa. Jos Suomea on edustanut em. kausina kaksi eri joukkuetta, tarjotaan olympiapaikkaa kaudella 2024-2025 edustaneelle joukkueelle, mikäli sen sijoitus kauden 2024-2025 MM-kilpailuissa on merkittävästi parempi kuin edellisenä vuotena edustaneen joukkueen (merkittävä ero paricurlingissa vähintään 8 sijaa, joukkuecurlingissa 6 sijaa). Muussa tapauksessa pelataan näiden joukkueiden välillä karsinta olympiapaikasta.

Jos tämän kohdan mukaisesti suoraan olympiakarsintaan valittu joukkue estyy edustamasta, pelataan karsinta jäljelle jääneen edustusoikeuden kausina 2023-2025 käyttäneen joukkueen sekä keväällä 2025 kyseisen lajimuodon edustusjoukkueeksi valitun joukkueen välillä.

Jos Olympiakarsintaan osallistuva joukkue saavuttaa paikan Olympialaisissa, esitetään Olympiakomitealle tätä joukkuetta edustamaan Suomea myös Olympialaisissa.

3. Mikäli Suomella ei ole suoraa paikkaa Olympialaisiin tai Olympiakarsintaan ja Olympiakarsintaan pääsemisestä järjestetään Olympiaesikarsinta, lähtee esikarsintaan keväällä 2025 kyseisen lajimuodon edustusjoukkueeksi valittu joukkue. Ottamalla vastaan paikan olympialaisten esikarsinnassa, joukkue sitoutuu edustamaan Suomea kaikissa olympiakarsintaturnauksissa sekä Olympialaisissa. 

4. Mikäli WCF muuttaa olympiakarsintakäytäntöjä siten, että pelataan ainoastaan yksi, kaikille avoin olympiakarsinta, valitaan joukkue tähän karsintaan kohdan 3. mukaisesti.

5. Mikäli olympialaisiin tai olympiakarsintoihin suoraan valittu joukkue estyy edustamasta niin myöhään, että aikataulullisesti ei ole mahdollista järjestää karsintoja, tekee Suomen Curlingliiton hallitus asiassa erillisen päätöksen olympialaisiin tai olympiakarsintoihin osallistuvasta joukkueesta.

6. Tilanteessa, jossa joukkue on näiden kriteerien mukaisesti valittu edustamaan olympialaisiin tai sen karsintoihin ja joukkue hajoaa ennen olympialaisia, Curlingliiton hallitus tekee erillisen päätöksen olympialaisiin tai sen karsintoihin valittavasta joukkueesta.

 7. Lopullisen valinnan Olympialaisiin lähtevästä joukkueesta tekee Olympiakomitea.