Curlingvalmennuksen koulutusjärjestelmä

Teksti: 
Toimitus
Juttutyyppi: 
Curlinglehden numero: 
 

Suomen curlingin huipputaso on kansainvälisesti mitattuna ja maan kokoon nähden hyvällä mallilla. Terävimmän kärjen takana on kuitenkin valtaisa harppaus alaspäin, eikä ole perusteetonta väittää maamme keskimääräisen tason olevan selvästi perässä muita lajin huippumaita. Curlingin tason nostaminen maanlaajuisesti on suuri ponnistus, joka vaatii aikaa ja aitoa kiinnostusta taataksemme arvokisamenestyksen myös tulevina vuosina.

Lajimme kulttuuri on edelleen siinä määrin lapsenkengissä, että paljon on tehtävissä. Eräs suurimmista ja näkyvimmistä puutteista Suomen curlingissa on valmennuksen heikko taso - voidaan jopa sanoa totaalinen puuttuminen. Nyt asiaan on kuitenkin tulossa parannusta. Suomen curlingliitto on suunnitellut valmennuksen koulutusjärjestelmän yhteistyössä lajimme valmennuskoulutuksen keskukseksi nimetyn Kisakallion urheiluopiston kanssa.

Oppia koulutusjärjestelmän rakennusvaiheessa on otettu sieltä, missä sitä parhaiten on tarjolla - pohjana on käytetty Kanadan viisitasoista järjestelmää. Tasojen vaatimuksia ja oppimääriä on hieman muokattu maamme curlingkulttuuria sekä muiden kotimaisten lajien vastaavia järjestelmiä silmällä pitäen. Toistaiseksi koulutusjärjestelmästä on valmiina sen ensimmäinen taso, jonka pilottikurssi järjestetään maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Uuden koulutusjärjestelmän on tarkoitus hakea muotoaan lähivuosina, joten toivottavasti kurssin käyneiltä saadaan aktiivisesti palautetta kurssin sisällöstä ja soveltuvuudesta sille tarkoitettuihin tehtäviin. Toivottavaa olisi, että tulevan vuoden päättyessä jokaisesta jäsenseurastamme löytyisi vähintään yksi curlingin lajiohjaajan kurssin käynyt.

Alla olevan viisitasoisen koulutusjärjestelmän runko esittää tämänhetkisen näkemyksen tasojen sisällöstä, esivaatimuksista ja tavoitteista. Sulkeissa on kunkin tason vaatima tuntimäärä, josta ensimmäinen osa koostuu teoria- ja koulutusosuudesta. Jälkimmäinen luku kuvaa käytännön tehtävien aikavaatimusta - pelkkä teorian opiskelu ei siis riitä tason suorittamiseksi. Kaksi viimeistä tasoa rakentuvat henkilökohtaisten avujen mukaisesti.