Curling saapuu Pohjanmaalle

Teksti: 
Keijo Ullakko
Juttutyyppi: 
Curlinglehden numero: 

Vaasa Arena ja Vaasan Maila ry hank­kivat yhdessä kaksi sarjaa curlingkiviä ja tarvittavat pelivälineet harrastuksen aloittamiseksi Vaasassa. Curlingin ensim­mäiset siemenet kylvettiin Vaasassa pari vuotta sitten järjestetyn Elä hyvin -mes­sutapahtuman yhteydessä. Tällöin olivat lajia Vaasan jäähallissa (nyk. Vaasa Arena) esittelemässä Perttu Piilo ja Kalle Kiiskinen. Tapahtuman koordinaattori­na toiminut markkinointipäällikkö Erkki Teppo Vaasan kaupungin vapaa-aikavi­rastosta innostui asiasta niin kovasti, että oli perustamassa Vaasaan epäviral­lista "Curling-teamia", jonka jalanjäljiltä Vaasan Maila otti lajin ohjelmaansa.

Varsinainen lähtölaukaus curlinghar­rastukselle oli maanantaina 16.2.2004 pidetty ohjaajakoulutus Vaasassa. Kouluttajana oli maajaoukkuepelaaja Tuomas Vuori. Tuomas hoiti hommansa hienosti ja sai curlingkärpäsen purai­semaan mukana olleita 20 henkilöä tosi pahasti. Paikalla oli koulutettavia Vaasan kaupungin liikuntatoimesta, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:stä, Vaasan Maila ry:stä ja lisäksi Vaasa Arenan henkilö­kuntaa. Päivän tavoitteena oli koulut­taa henkilöstöä ohjaamaan aloittavia ryhmiä curlingin pelaamiseen. Tavoite saavutettiin hyvin ja päivän päätteek­si moni totesikin olevansa vaikka heti valmis vastaanottamaan tutustumisryh­män Arenalle, kiitos Tuomaksen ja innok­kaiden oppilaiden.

Yksi "oppilaista" oli Vaasan Maila ry:n puheenjohtaja Erkki Teppo. Hän kertoi Mailan aloittavan säännöllisen curlin­gin junioritoiminnan ensi syksynä. Tämä kevät tutustutaan lajiin ja etsitään eri­laisin tempauksin harrastajia lajin pii­riin. Seuralla on vahva kokemus pesä­pallon junioritoiminnasta, joten voimme odottaa hyviä tuloksia myös curlingin osalta.

Toinen päivän oppilaista oli Vaasan kau­pungin liikuntatoimen virastopäällikkö Antti Lahtinen. Antti kertoi, että liikun­tatoimi tulee antamaan varauksettoman tukensa curlingharrastukselle ja kertoi muodostavansa oman joukkueen kevät­sarjaan, ainakin ikämiessarjaan. Antin mielestä laji sopii hyvin myös erityis­ryhmien liikuntaan. Curlingiahan voivat pelata erilaiset vammaisryhmät ja jopa pöyrätuolissa liikkuvat.

Koulutuksen järjestämisestä vastasi Vaasanseudun Urheiluhallit kuntayhty­mä, jonka hallintaan Vaasa Arena kuuluu. Kuntayhtymän henkilöstö oli hyvin edus­tettuna koulutuksessa. Ennen lajikou­lutuksen alkua Arenan henkilökunta sai Tuomakselta oppia curlingjään teosta ja peblauksen saloista. Hyvin meni sekin oppi perille, sillä jää oli erittäin liukas. Myyntipäällikkö Leena Ollila totesi Vaasanseudun Urheiluhallien saavan cur­lingista hyvän lisän yrityksille myytävien virkistyspäivien tarjontaan. Ensimmäinen varaus oli jo 19.2., jolloin Vaasan kes­kussairaalan henkilöstöä kävi virkistäyty­mässä pelin parissa.

Kuntayhtymän johtaja Keijo Ullakko oli tyytyväinen päivän antiin ja hyvin al­kaneeseen yhteistyöhön Vaasan kaupun­gin liikuntatoimen, Vaasan Mailan ja Vaasa Arenan kesken curlingin parissa. Ensi syksystä alkaen on lajille varattava oma vakioaikansa muiden jääurheilulaji­en kanssa Arenalta. Tällä taataan vireä seuratoiminta curlingille. Myös Ullakko osallistui koulutuspäivään ja lupasi muo­dostaa työpaikaltaan joukkueen tulevaan kevätsarjaan.

Ullakon mielestä olosuhteet hallil­la ovat hyvät curlingharrastukselle. Harjoitushallien ilman lämpötila on +6-8 astetta. Kaukaloita on yhteensä kolme. Pukuhuoneita hallissa on 18. Hallista löytyy myös hyvätasoinen ravintola. Näissä puitteissa voidaan järjestää isoja­kin turnauksia ja yritystilaisuuksia.

Lisätietoja hallista löytyy osoitteesta: http://www.botniarenas.com/