Gävlessä kauden loppuhuipennus

Teksti: 
Olli Rissanen
Juttutyyppi: 
Curlinglehden numero: 

Gävlen MM-kisat lähestyvät kovaa vauh­tia, ja kauden loppuhuipennus odottaa vain kivenheiton päässä! Tällä kertaa MM-kisat ovatkin suomalaisen huippu-curlingin osalta hieman toisenlaiset kuin mihin on viime vuosina totuttu: mies­ten joukkueemme epäonnistuttua EM-kisoissa MM-paikka jäi saavuttamatta. Vastapainoksi kuitenkin naisten edus­tusjoukkueemme Kirsi Nykäsen johdolla esitti häkellyttävän ylivoimaisia otteita B-sarjassa voittaen sen puhtaalla pelil­lä ja nousten A-sarjaan. Kaiken kruunuksi naisjoukkueemme vielä lunasti viimeisen MM-kisapaikan voittamalla haastepelissä Saksan! Ja millä tavalla: nousten viimei­sessä päässä tappioasemasta tasoihin ja varastamalla jatkopäässä voittoon tar­vittavan pisteen!! Uskomattoman hieno esitys, ja yksi minun "curlingurani" sy­kähdyttävämmistä hetkistä - kuten joku paikalla olleista saattoi huomata reakti­ostani pelin viimeisen kiven pysähdyt­tyä!! Erityisen tärkeätä MM-kisapaikan saavuttaminen oli naisjoukkueellemme myös siksi, että nyt silläkin on mah­dollisuus taistella vielä olympiapaikasta Torinon kisoihin. Kirsin joukkue edustaa siis Suomea myös Gävlessä voitettuaan juuri päättyneen SM-sarjan.

Gävlessä Suomea edustavat myös senio­rijoukkueemme Helena Timosen ja Lauri Perkiön johdolla. Toivotan onnea ja me­nestystä kaikille edustusjoukkueillemme! TWT!!!

Kuten edellisen lehden kirjoituksessa­ni totesin, nyt on ainutlaatuinen ti­laisuus lähteä seuraamaan MM-kisoja paikan päälle. Liiton tekemään kyselyyn innokkaista matkalle lähtijöistä ei va­litettavasti juurikaan tullut vastauksia. Toivon kuitenkin vielä, että täältä lähti­si useampikin curlingin harrastaja paikan päälle kannustamaan edustusjoukkuei­tamme. Tarjolla on kokemuksia, joita ei välttämättä kovin usein tule kohdal­le! Kauden loppuhuipennus odottaa myös sinua, joten tule mukaan Gävleen!!!

Kehitysprojektit käynnistyvät

Pidimme helmikuun alkupuolella kaikil­le avoimen "aivoriihen" kehitysprojek­teista, joiden toteuttamiseen haetaan rahaa WCF:ltä. Tilaisuus sekä sähköpos­tilla tulleet ehdotukset poikivatkin to­teuttamiskelpoisia ideoita, joilla toivot­tavasti tulee olemaan pitkäaikaisempikin vaikutus suomalaisen curlingin kehittä­miseen. Tässä yhteydessä haluan erityi­sesti mainita suunnitteilla olevan yhteis­työn Kisakallion urheiluopiston kanssa curlingin lajiohjaajakurssin luomiseksi, sekä suunnitelmat suomalaisen "development officerin" (sopiva suomenkieli­nen vastine keksittäneen?) toimen luo­miseksi. Raportoimme jatkossa näiden hankkeiden, niin kuin muidenkin, etene­misestä. Lisäksi ensi syyskuussa on tar­koitus järjestää Suomessa tuomarikurssi, jonka päävetäjänä toimisi kansainväli­nen huipputuomari Leslie Ingram-Brown. Paljon on siis toivon mukaan tapahtu­massa, mikä vie taas rakasta lajiamme eteenpäin.

Tervetuloa uudet curlingpaikkakunnat ja -pelaajat

Erityisen ilahduttavaa on myös se, että tälläkin kaudella mukaan on tullut jo useita uusia curlingpaikkakuntia. Toiminta on jo käynnistynyt tai on juuri käynnistymässä Oulunsalossa, Haminassa, Rovaniemellä ja Vaasassa (liittyi tosin jä­senseuraksemme jo viime vuonna).

Lisäksi muillakin paikkakunnilla suunni­tellaan curlingin "maihinnousua". Täällä pääkaupunkiseudulla lajiin tutustuneiden ja harrastuksen jo aloittaneiden määrä on Oulunkylän curlinghallin myötä selke­ässä kasvussa. Curlingliitto toivoo, että jokainen uusi pelaaja liittyisi joko ole­massa olevaan jäsenseuraamme tai olisi sitten perustamassa uutta seuraa niille paikkakunnille, joista se vielä puuttuu. Järjestäytymällä ja rekisteröityjen pelaa­jien kasvun myötä takaamme lajillemme parhaat kehitysmahdollisuudet! Toivotan kaikki tällä kaudella mukaan tulleet ter­vetulleiksi curlingperheeseemme!!

HAUSKAA LOPPUKAUTTA TOIVOTTAEN!!!!