Tärkeitä vuosia

Teksti: 
Perttu Piilo
Juttutyyppi: 
Curlinglehden numero: 

Curling laajenee Suomessa tällä hetkel­lä mukavasti kaikin tavoin. Laajenemista tapahtuu pelaajamäärissä ja lukuisat esittelyt ja medianäkyvyys tuovat toivot­tua julkisuutta. Tärkeää on myös maanti­eteellinen laajeneminen. Tästä hyvä es­imerkki on Vaasa, jonka curlinginnos­tuksesta on juttu myös tämän lehden si­vuilla.

Kaikenlaisen kasvun myötä myös monien kaipaama curlingkulttuuri on tällä het­kellä kehittymässä kovaa vauhtia. Kun asiaa hetkeksi jää miettimään, elämme tämän asian suhteen tärkeitä aikoja. Voisi sanoa jopa, että kaikkien nyt lajin parissa olevien täytyisi tuntea vastuun­sa tulevia harrastajia kohtaan. Nyt rat­kaistaan aika pitkälle se, tuleeko curl­ingista Suomessa kiinnostava ja arvos­tettu laji. Pystymmekö juurruttamaan myös Suomeen curlingiin kuuluvia hieno­ja asioita vai tuleeko curlingista talvin­en hauskannäköinen "keilapeli", joka kuuluu jonnekin kyykän ja mölkyn väli­maastoon.

Curlingkulttuuriin kuuluu niin paljon asioita, että sen tekijöiden määrittel­eminen on käytännössä mahdotonta. Selvää on kuitenkin se, että lajia uusille paikkakunnille ja uusille pelaajille esit­televät ovat tärkeässä asemassa. Olisi toivottavaa, että esimerkiksi jäänhoitoon liittyvät asiat käytäisiin tarkasti läpi ja pyrittäisiin kertomaan curlingin histori­asta, perinteistä ja asemasta maailmalla. Laadukkaisiin olosuhteisiin ja viihtyisään ympäristöön pitäisi pyrkiä niin vanhois­sa kuin uusissakin pelipaikoissa. "Ei sen niin väliä" -asenne jäänhoidon tai muun suhteen ei varmasti kehitä curlingkulttu­uria oikeaan suuntaan.

Joka tapauksessa Suomen curlingilla on hieno vaihe meneillään. Toivotaan, että suuresta määrästä uusia kokeilijoita osa jää myös pysyvästi lajin pariin. Suuresta harrastajamäärästä ne maailmalla pär­jäävät huippupelaajatkin helpommin löy­tyvät.

Hyviä liukuja ja treenailuja kaikille, vielä on monta tärkeää peliä jäljellä tällekin kaudelle.

Perttu