Finnish Mixed Doubles Championships 2013 - Kaustinen / Kaustinen

Team lineup

Basic info

 • Group: Group C
 • Place: HyvinkÀÀ
 • Status: Finished

Lineup - VÀhÀlÀ / Virtaala

 • Virtaala, Elina (vice)
 • VĂ€hĂ€la, Veli-Pekka (skip)

Lineup - Kaustinen / Kaustinen

 • Kaustinen, Lotta (vice)
 • Kaustinen, Markus (skip)
Teams H 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
VÀhÀlÀ / Virtaala Hammer 0 1 0 3 1 0 0 0 5
Kaustinen / Kaustinen 1 0 1 0 0 2 2 1 7

Basic info

 • Group: Group C
 • Place: HyvinkÀÀ
 • Status: Finished

Lineup - RantamÀki / SuuripÀÀ

 • SuuripÀÀ, Tiina (vice)
 • RantamĂ€ki, Tomi (skip)

Lineup - Kaustinen / Kaustinen

 • Kaustinen, Lotta (vice)
 • Kaustinen, Markus (skip)
Teams H 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
RantamÀki / SuuripÀÀ Hammer 1 1 0 2 1 1 2 - 8
Kaustinen / Kaustinen 0 0 1 0 0 0 0 - 1

Basic info

 • Group: Group C
 • Place: HyvinkÀÀ
 • Status: Finished

Lineup - Norri / Landgrén

 • LandgrĂ©n, Peter (skip)
 • Norri, Lare (vice)

Lineup - Kaustinen / Kaustinen

 • Kaustinen, Lotta (vice)
 • Kaustinen, Markus (skip)
Teams H 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
Norri / Landgrén 0 3 3 1 1 0 1 - 9
Kaustinen / Kaustinen Hammer 1 0 0 0 0 2 0 - 3

Basic info

 • Group: Group C
 • Place: HyvinkÀÀ
 • Status: Finished

Lineup - Kiiskinen / Kiiskinen

 • Kiiskinen, Kalle (skip)
 • Kiiskinen, Katja (vice)

Lineup - Kaustinen / Kaustinen

 • Kaustinen, Lotta (vice)
 • Kaustinen, Markus (skip)
Teams H 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
Kiiskinen / Kiiskinen Hammer 3 0 0 0 1 0 4 2 10
Kaustinen / Kaustinen 0 2 1 1 0 2 0 0 6