Finnish Mixed Championships 2011

Rounds
2011-05-06 14:00
 • Sheet 1: Hippi - Sorvari 9-2
 • Sheet 2: Hellsten - Ollikainen 7-6
 • Sheet 3: Wickström - Kähkönen 4-8
 • Sheet 4: Vogt - Mattila 5-3
2011-05-06 17:00
 • Sheet 1: Kauste - Vogt 10-1
 • Sheet 2: Sepperi - Hippi 5-8
 • Sheet 3: Anttila - Hellsten 7-2
 • Sheet 4: Uusipaavalniemi - Kähkönen 10-1
2011-05-06 20:00
 • Sheet 1: Ollikainen - Sepperi 1-8
 • Sheet 2: Sorvari - Hellsten 2-8
 • Sheet 3: Mattila - Kähkönen 2-9
 • Sheet 4: Wickström - Vogt 2-8
2011-05-07 08:30
 • Sheet 1: Anttila - Hippi 2-5
 • Sheet 2: Kauste - Uusipaavalniemi 5-9
 • Sheet 3: Wickström - Ollikainen 3-11
 • Sheet 4: Kähkönen - Hellsten 4-7
2011-05-07 12:00
 • Sheet 1: Vogt - Kauste 2-5
 • Sheet 2: Sepperi - Anttila 7-2
 • Sheet 3: Hippi - Uusipaavalniemi 5-8
 • Sheet 4: Mattila - Sorvari 5-11
2011-05-07 16:00
 • Sheet 1: Kähkönen - Anttila 4-6
 • Sheet 2: Hellsten - Hippi 5-10
 • Sheet 4: Sepperi - Kauste 6-7
2011-05-07 19:30
 • Sheet 1: Sorvari - Hellsten 0-8
 • Sheet 2: Anttila - Sepperi 6-1
 • Sheet 3: Hippi - Kauste 4-8
 • Sheet 4: Ollikainen - Vogt 1-9
2011-05-08 08:30
 • Sheet 2: Hippi - Vogt 5-6
 • Sheet 3: Hellsten - Anttila 4-7
2011-05-08 12:00
 • Sheet 1: Uusipaavalniemi - Vogt 5-4
 • Sheet 2: Kauste - Anttila 7-4
2011-05-08 15:30
 • Sheet 3: Kauste - Uusipaavalniemi 5-7
 • Sheet 4: Anttila - Vogt 5-3