Finnish Women's Championships 2007-2008 - Statistics

Championship League
Team HF HE % SD % FE % SE %
Malmi 18.96 46.55 27.59 69.44 46.48
Vogt -1.98 37.70 39.68 55.88 49.28
Norri -2.64 36.07 38.71 41.03 35.48
Kiiskinen -7.14 28.57 35.71 52.94 52.11
Majapuro -16.18 25.93 42.11 45.45 47.62
Timonen -22.22 25.40 47.62 43.75 35.85
Heino -47.76 13.43 61.19 18.75 13.51
Championship League
Team Result avg Ends with avg Ends without avg
Kiiskinen 9.00 - 6.13 0.61 0.13
Vogt 8.27 - 6.13 0.48 0.03
Norri 7.87 - 7.80 0.56 -0.52
Timonen 7.00 - 8.50 0.21 -0.68
Majapuro 6.93 - 8.14 0.02 -0.29
Heino 3.00 - 11.64 -0.63 -2.14
Malmi 10.53 - 5.00 1.22 0.17