Kisakallio Cup 2020

Rounds
2020-01-20 09:00
 • Sheet 2: SUI - NOR 3-7
 • Sheet 3: FIN - SCO 5-3
 • Sheet 4: SWE1 - RUS2 8-5
2020-01-20 12:30
 • Sheet 2: EST - CZE 5-4
 • Sheet 3: KOR - LAT 6-3
 • Sheet 4: SWE2 - RUS1 1-6
2020-01-20 16:00
 • Sheet 2: SWE1 - SCO 3-4
 • Sheet 3: RUS2 - NOR 4-7
 • Sheet 4: FIN - SUI 1-10
2020-01-20 19:30
 • Sheet 2: SWE2 - LAT 6-6
 • Sheet 3: RUS1 - CZE 7-4
 • Sheet 4: KOR - EST 5-5
2020-01-21 09:00
 • Sheet 2: RUS2 - SUI 3-9
 • Sheet 3: SWE1 - FIN 2-5
 • Sheet 4: SCO - NOR 3-3
2020-01-21 12:30
 • Sheet 2: RUS1 - EST 4-2
 • Sheet 3: SWE2 - KOR 2-5
 • Sheet 4: LAT - CZE 4-2
2020-01-21 16:00
 • Sheet 2: NOR - FIN 6-2
 • Sheet 3: SCO - RUS2 8-2
 • Sheet 4: SUI - SWE1 4-5
2020-01-21 19:30
 • Sheet 2: CZE - KOR 2-5
 • Sheet 3: LAT - RUS1 4-8
 • Sheet 4: EST - SWE2 4-10
2020-01-22 09:00
 • Sheet 2: SCO - SUI 5-2
 • Sheet 3: NOR - SWE1 3-4
 • Sheet 4: RUS2 - FIN 3-7
2020-01-22 12:30
 • Sheet 2: LAT - EST 8-2
 • Sheet 3: CZE - SWE2 6-6
 • Sheet 4: RUS1 - KOR 3-3
2020-01-22 18:00
 • Sheet 3: FIN - KOR 1-5
 • Sheet 4: LAT - SCO 4-6
2020-01-23 09:00
 • Sheet 2: SCO - RUS1 6-1
 • Sheet 3: KOR - NOR 3-1
 • Sheet 4: FIN - LAT 4-10
2020-01-23 12:30
 • Sheet 2: RUS2 - CZE 6-9
 • Sheet 3: SUI - EST 2-6
 • Sheet 4: SWE1 - SWE2 3-6
2020-01-23 16:00
 • Sheet 2: NOR - RUS1 3-7
 • Sheet 4: KOR - SCO 4-3